Sökning: "overlay"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet overlay.

 1. 1. Påverkas läshastigheten och valet av färgat overlay av ljusets färgtemperatur?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elin Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Färgtemperatur; Färgade overlays; Läshastighet; Rate of Reading Test;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka om ljusets färgtemperatur påverkar läshastigheten och valet av ett färgat overlay. Metod: I studien deltog 35 personer, 26 kvinnor och 9 män. Tre deltagare uteslöts då de inte klarade normalvärdena för de kliniska tester som genomfördes. LÄS MER

 2. 2. A dynamic method for rendering overlay on live video : With motion detection and masking using DirectX 11 and HLSL

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Andreas Möller; [2018]
  Nyckelord :overlay; rendering; DirectX11; motion maskin; motion detection; HLSL; pixel manipulation;

  Sammanfattning : The digitalization leads to that many physical solutions are replaced by digital once. Especially in the surveillance and security business have humans been replaced by cameras which are monitored from a remote location. LÄS MER

 3. 3. The influence social problems have with violent crime and its impact on society: An investigation on the five boroughs of New York

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Sean McGrory; [2018]
  Nyckelord :violent crime; social problems; Geographical Information Systems; GIS;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how violent crime and social problems have an impact on society. This study particularly concentrates on the five boroughs of New York. The problems associated with the five boroughs of New York are violent crime and social problems. The violent crime for the study involves; felony assaults and robberies. LÄS MER

 4. 4. Clustered Data Management in Virtual Docker Networks Spanning Geo-Redundant Data Centers : A Performance Evaluation Study of Docker Networking

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hayder Alansari; [2017]
  Nyckelord :Docker; Container; Performance; Networking; Data grid; Benchmarking; Virtualization;

  Sammanfattning : Software containers in general and Docker in particular is becoming more popular both in software development and deployment. Software containers are intended to be a lightweight virtualization that provides the isolation of virtual machines with a performance that is close to native. LÄS MER

 5. 5. Survey of VMware NSX Virtualized Network Platform : Utvärdering av VMware NSX Virtualized Network Platform

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mikael Gran; Claes Karlsson; [2017]
  Nyckelord :VMware NSX; NSX; Datacenter; Nätverk; Kommunikation; datakommunikation; hypervisor; ESXi; Virtualiserad nätverksplattform; Overlay; software defined networking;

  Sammanfattning : Atea Eskilstuna hade behovet av en plattform som kan förenkla och minska antalet konfigurationer vid implementation av kunder. Arbetet gick ut på att utvärdera plattformen VMware NSX och jämföra det mot traditionella nätverkslösningar. I dagens datacenter är virtualisering en viktig del av dess verksamhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet overlay.

Din email-adress: