Sökning: "på grundad teori"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade orden på grundad teori.

 1. 1. Organisatoriska lärandeparadoxer : Hur ledare kan hantera organisatoriska lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Crawford; Leo Neuman; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriska lärandeparadoxer; organisationens dynamiska förmåga; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Title: Paradoxes of Organizational Learning- How managers can maneuver organizational paradoxes of learning and further contribute to the organizations dynamic capability. Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration Author: Leo Neuman and Oliver Crawford Supervisor: Tomas Källquist Date: 2018 – January Aim: Previous research points out that today's organizations are faced with several paradoxes, i. LÄS MER

 2. 2. ”Min mamma har inte råd att köpa krav - är det mitt fel då?” : Pedagogers upplevelser av att undervisa om ekologisk hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Kajsa Göransson; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; årskurs 4-6; handlingskompetens; platsbaserat lärande;

  Sammanfattning : Ekologisk hållbarhet är en av tre dimensioner i hållbar utveckling. Hållbar utvecklingär både en del av olika kursplaner samt en del i skolans värdegrund och uppdrag. Attkunna samtala och diskutera om ekologisk hållbarhet är också en del avkunskapskraven i biologi i årskurs 4-6. LÄS MER

 3. 3. Ingen vill väl dissekera en groda? : Ämnesdidaktik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cassandra Malmström; Hanna Semb; [2018]
  Nyckelord :Förskola; barn; ämnesdidaktik; naturvetenskap; didaktik;

  Sammanfattning : I förskolan är naturvetenskap en del av verksamheten och ingår i förskolans uppdrag. Där ska barnet få möjlighet att fortsätta sitt upptäckande och undersökande tillsammans med andra. Naturvetenskap kan beskrivas som allt som finns och händer runt omkring oss. LÄS MER

 4. 4. Vad händer med grundskoleelvens matematikkunskaper i övergången mellan år 3 och år 4? : En undersökning baserad på grundskollärares erfarenheter kring ämnet matematik i övergången mellan år 3 och år 4.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ann-Charlotte Palm; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; Special Education; Transitions; Change; Mathematical Difficulties; Matematik; specialpedagogik; övergångar; förändring; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vad det är som gör att elever i grundskolan kan upplevas ha svårigheter med ämnet matematik i år 4, när de inte visade det i år 3. De lärare som tar emot eleven i en övergång ifrågasätter de lärare som undervisat eleven under tidigare år. LÄS MER

 5. 5. Samspelets lärprocesser : -   Genererandet och hindrandet av lärandeprocesser mellan anställda i en lean-organisation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Elisson; [2018]
  Nyckelord :Lärande; arbetsplats; ledarskap; arbetsmiljö; stödjande; kommunikation;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att både ledaren och den psykosociala arbetsmiljön inverkar på lärandet. I denna studie kommer dessa faktorer att studeras tillsammans genom en undersökning hur samspelet mellan de anställda inom en organisation påverkar lärandet. Vilka lärandeprocesser genereras och vilka hindras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet på grundad teori.

Din email-adress: