Sökning: "på grundad teori"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade orden på grundad teori.

 1. 1. Organisatoriska lärandeparadoxer : Hur ledare kan hantera organisatoriska lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Crawford; Leo Neuman; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriska lärandeparadoxer; organisationens dynamiska förmåga; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Title: Paradoxes of Organizational Learning- How managers can maneuver organizational paradoxes of learning and further contribute to the organizations dynamic capability. Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration Author: Leo Neuman and Oliver Crawford Supervisor: Tomas Källquist Date: 2018 – January Aim: Previous research points out that today's organizations are faced with several paradoxes, i. LÄS MER

 2. 2. ”Min mamma har inte råd att köpa krav - är det mitt fel då?” : Pedagogers upplevelser av att undervisa om ekologisk hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Kajsa Göransson; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; årskurs 4-6; handlingskompetens; platsbaserat lärande;

  Sammanfattning : Ekologisk hållbarhet är en av tre dimensioner i hållbar utveckling. Hållbar utvecklingär både en del av olika kursplaner samt en del i skolans värdegrund och uppdrag. Attkunna samtala och diskutera om ekologisk hållbarhet är också en del avkunskapskraven i biologi i årskurs 4-6. LÄS MER

 3. 3. Alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan : En studie om kommunikation, samspel och delaktighet för barn med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Annika Dahlman; [2018]
  Nyckelord :AKK; Autism; Intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med fördjupad kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation för barn med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning genom att undersöka vilka former de erbjuds samt hur dessa används på förskolan med fokus på kommunikation, samspel och delaktighet i verksamheten. Studien är kvalitativ och har utgått från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Nyanställdas reaktioner på klassificering genom onboarding-tester

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Zetterberg; Adam Sirsjö; [2018]
  Nyckelord :rekrytering; onboarding; reaktioner; klassificering; självbild; rättvisa;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att arbetsgivare låter nyanställda inleda sitt arbete på den nya arbetsplatsen med att genomföra ett så kallat “onboarding-test”. Motivet är att förbättra den nyanställdes integrationsprocess inom organisationen. LÄS MER

 5. 5. Respons i läromedel : En studie av hur respons behandlas i fem läromedel och hur den kan påverkaundervisningen i kursen svenska 1.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Dennis Svensson Strid; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Respons utgör en viktig del av lärandet, då den hjälper eleverna att se vad de redan kan ochvad de kan utveckla. Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera hurläromedel, som är tänkta att användas i kursen Svenska 1 tar upp och behandlar arbete kringrespons. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet på grundad teori.

Din email-adress: