Sökning: "på grundad teori"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade orden på grundad teori.

 1. 1. Samverkan i fokus : - en möjlighet till skolframgång för barn i skolsvårigheteroch med sammansatta behov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Susanne Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; organisation; profession; skolsvårigheter; sammansatta behov;

  Sammanfattning : Skolframgång ses som en av de viktigaste faktorerna för att barn och ungdomar ska ha goda framtidsutsikter. En fungerande skolgång är då av vikt för barn och ungdomar i skolsvårigheter och med sammansatta behov och samverkan över organisationsgränserna är ett sätt att arbeta för att nå önskad skolframgång. LÄS MER

 2. 2. Livekodning : Livekodarens praktik: svårt men enkelt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Björn Gärdin; Mattias Back; [2017]
  Nyckelord :Livekodning;

  Sammanfattning : Livekodning är en unik del inom världen av programmering. Då denna praktik är relativt ny så har den inte hunnit utforskas sig på samma sätt som de äldre praktikerna vi är vana vid. LÄS MER

 3. 3. Osäkerhetens roll inom molntjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alex Christensson; Sam Lidström; Henrik Prior; [2017]
  Nyckelord :Transaktionskostnader; Molntjänster; Osäkerhet; Opportunism; Begränsad Rationalitet; Transaction Costs Economics; Cloud Computing Services; Uncertainty; Bounded Rationality.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Osäkerhetens roll inom molntjänster Seminariedatum: 2017-06-02 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Alex Christensson, Sam Lidström, Henrik Prior Handledare: Hans Knutsson Nyckelord: Transaktionskostnader, Molntjänster, Osäkerhet, Opportunism, Begränsad Rationalitet. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur transaktionskostnadsteorin med osäkerhet som utgångspunkt, kan förklara molntjänsters empiriska utveckling sett till företags val av organiseringsform. LÄS MER

 4. 4. Inre motivation – Nyckeln till framgång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Lindblad Karlsson; Daniel Huldt Oldmark; Therese Åkerström; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Agentteori; Inre motivation; Yttre motivation; Bilförsäljning Motivation; Agency Theory; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Car dealership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose is to examine the impact of intrinsic motivation factors on employee motivation levels, in an industry associated with monetary reward systems. Methodology: A qualitative case study was conducted through semi-structured interviews with eight respondents. LÄS MER

 5. 5. Likt men olikt : alliansen i ISTDP och Klassisk Psykodynamisk Terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Silvia Ketterer; [2017]
  Nyckelord :Therapeutic alliance; Therapeutic relation; Working alliance; Terapeutisk allians; Terapeutisk relation; Arbetsallians;

  Sammanfattning : Inledning: Olika terapimetoder erbjuder olika sätt att hjälpa patienterna. ISTDP utmärker sig genom att vara offensiv och som i alla metoder tillskrivs alliansen en viktig roll. Det är terapeuter som ska jobba med alliansen men hur de upplever den, vilka likheter och olikheter de ser i de metoderna de jobbar med har knappast uppmärksammats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet på grundad teori.

Din email-adress: