Sökning: "påverkandefaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet påverkandefaktorer.

 1. 1. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 2. 2. Teknikprogrammet på gymnasiet och få kvinnliga elever som söker : En studie om orsakerna till den låga andelen kvinnliga elever på teknikprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Susan Moshi; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; ability beliefs; technology interest; gender; technology concept; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; självförtroende; teknikintresset; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att se vilka anledningar som finns till kvinnliga elevers val, eller snarare bortval av utbildning inom teknik, och vad som kan vara de bakomliggande faktorerna som bidrar till eller avgör att få kvinnliga elever väljer teknikprogrammet. Utbildningsvägar med tekniska inriktningar lockar fortfarande endast ett fåtal kvinnliga elever. LÄS MER

 3. 3. Investeringar och tillväxt – vilka faktorer påverkar? : En longitudinell studie av tillverkande företags investeringspraxis och tillväxt över tid

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hedvig Lindgren; Alexandra Lagerholm; [2013]
  Nyckelord :investeringspraxis; påverkandefaktorer; investeringar; tillväxt;

  Sammanfattning : Background: Research about capital budgeting is under constant development. Several researchers developed the research about capital budgeting late in the 20th century. This development shows how companies' internal and external factors and other circumstances have an impact on companies’ capital budgeting practice. LÄS MER

 4. 4. Maskrosbarn : En livsberättelsestudie baserad på två vuxna, svenska fosterbarns uppväxtbeskrivningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Maja Blomqvist; [2012]
  Nyckelord :Fosterbarn; livsberättelse; familjehem; hermeneutik; hälsa; erfarenheter; pedagogik;

  Sammanfattning : Barn som under uppväxten varit placerade i familjehem kan bära med sig den erfarenheten resten av livet som något som påverkat dem positivt eller negativt. Detta arbete har som syfte att få ökad förståelse för hur vuxna, svenska fosterbarn som varit placerade i familjehem under sin uppväxt beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn. LÄS MER

 5. 5. På Väg – om främjandet av kollektivtrafik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Glans; Jörgen Eliasson; [2011-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Längre resor har blivit nödvändiga för att klara av vardagslivet och bilen upplevs ofta som överlägsen kollektivtrafiken vilket gjort att Sverige idag är ett samhälle präglat av bilism. Detta påverkar miljön negativt och bidrar till en ökad trängsel. Kollektivtrafiken är en viktig del i att motverka dessa problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet påverkandefaktorer.

Din email-adress: