Sökning: "påverkandefaktorer"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet påverkandefaktorer.

 1. 1. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 2. 2. Investeringar och tillväxt – vilka faktorer påverkar? : En longitudinell studie av tillverkande företags investeringspraxis och tillväxt över tid

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hedvig Lindgren; Alexandra Lagerholm; [2013]
  Nyckelord :investeringspraxis; påverkandefaktorer; investeringar; tillväxt;

  Sammanfattning : Background: Research about capital budgeting is under constant development. Several researchers developed the research about capital budgeting late in the 20th century. This development shows how companies' internal and external factors and other circumstances have an impact on companies’ capital budgeting practice. LÄS MER

 3. 3. Maskrosbarn : En livsberättelsestudie baserad på två vuxna, svenska fosterbarns uppväxtbeskrivningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Maja Blomqvist; [2012]
  Nyckelord :Fosterbarn; livsberättelse; familjehem; hermeneutik; hälsa; erfarenheter; pedagogik;

  Sammanfattning : Barn som under uppväxten varit placerade i familjehem kan bära med sig den erfarenheten resten av livet som något som påverkat dem positivt eller negativt. Detta arbete har som syfte att få ökad förståelse för hur vuxna, svenska fosterbarn som varit placerade i familjehem under sin uppväxt beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn. LÄS MER

 4. 4. På Väg – om främjandet av kollektivtrafik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Glans; Jörgen Eliasson; [2011-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Längre resor har blivit nödvändiga för att klara av vardagslivet och bilen upplevs ofta som överlägsen kollektivtrafiken vilket gjort att Sverige idag är ett samhälle präglat av bilism. Detta påverkar miljön negativt och bidrar till en ökad trängsel. Kollektivtrafiken är en viktig del i att motverka dessa problem. LÄS MER

 5. 5. Skatter och redovisning i ideella föreningar : ideella föreningar i koncerner och påverkandefaktorer vid val av verksamhetsform

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Christoffer André; Sofia Sahlin; Carolina Villa Bégat; [2008]
  Nyckelord :Skatter; redovisning; ideella föreningar; koncerner; värdeöverföringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ideella föreningar är mycket vanliga i det svenska samhället men det saknas en civilrättslig lagstiftning som reglerar dem. Föreningarna har ofta stor omsättning och stora tillgångar. Det ska vara skattemässigt neutralt mellan olika verksamhetsformer men det finns föreningar som har en del av sin verksamhet i företagsform. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet påverkandefaktorer.

Din email-adress: