Sökning: "packaging communication"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden packaging communication.

 1. 1. Perception of Product Healthiness through Product Package Design:

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ozal Aliyev; Mohamad Al-ghazzawi; [2017-06-29]
  Nyckelord :packaging; package design; conjoint analysis; total food quality model; product involvement inventory;

  Sammanfattning : Msc Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Packaging Operations in the Automotive Industry - Revealing Operational Gaps Related to Network Inefficiency, using Volvo Cars Packaging Operations as an Example

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Marjan Kouchek; Alexandra Stojanoska; [2017-06-29]
  Nyckelord :Automotive Industry; Packaging; Packaging Operations; Loop-Time; Inventory Management; Network Balancing; Supplier Relationship; Volvo Cars; Closed-Loop Supply Chain;

  Sammanfattning : The automotive industry has evolved into an industry of complex supply chains and networks, requiring many activities to be aligned and well-managed in order to avoid abnormalities in both the material flow and information flow. The car assembly requires many different components and material, which also in turn require different types of packaging when being transported to the production plants. LÄS MER

 3. 3. Hållbar avfallshantering : En förstudie om utmaningen att införa ytterligare en påse för hushållens insamlingssystem för avfall i Borås Stad

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sanna Ståhl; Hajawa Koshnaw; [2017]
  Nyckelord :Waste disposal; Source sorting; Household waste; Sustainable; Factions; Avfallshantering; Källsortering; Hushållsavfall; Hållbarhet; Fraktioner;

  Sammanfattning : De senaste åren har mängden hushållsavfall stadigt ökat. Under 2015 uppgick mängden behandlat hushållsavfall till 4,7 miljoner ton vilket är en ökning med 4 % jämfört med 2014. Detta innebär att en genomsnittlig person producerade cirka 478 kg hushållsavfall under 2015. LÄS MER

 4. 4. Nyckeln till framgångsrik miljökommunikation på livsmedelsförpackningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Evelina Hultqvist; Anna-Sofia Frank; [2016]
  Nyckelord :emotional appeal; rational appeal; green marketing; green involvement; willingness to buy; packaging design; emotionella anspråk; rationella anspråk; grön marknadsföring; miljöengagemang; köpbenägenhet; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : Författare: Evelina Hultqvist och Anna-Sofia FrankHandledare: Ulf AagerupExaminator: Klaus Solberg SøilenKurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15 hp, Internationella Marknadsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2016.Rapportens namn: “Nyckeln till framgångsrik miljökommunikation på livsmedelsförpackningar”. LÄS MER

 5. 5. En retorisk utmaning i läkemedelshyllan : En studie om designbyråers visuella retoriska ramar och vägar vid formgivning av receptfria läkemedelsförpackningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Hanna Magnusson; Joanna Mierzejewska; [2016]
  Nyckelord :Drug packaging; regulated design; packaging design; visual rhetoric; designers; marketing communications; Läkemedelsförpackningar; reglerad grafisk formgivning; förpackningsdesign; visuell retorik; formgivare; marknadskommunikation;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was based on visual rhetoric theory to examine how designagencies experience the design of over-the-counter drug packaging, what challengesthey face, and with which rhetorical appeals they convince consumers, while they relateto the non-art-related conditions, the Swedish Medical Products Agency’s regulations(SMPA). The objective was based on previous research that has begun a discourse onthe phenomenon and that designers previously has expressed a lack of dialogue in thegraphic expression of over-the-counter drug packaging with the SMPA. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet packaging communication.

Din email-adress: