Sökning: "packaging communication"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden packaging communication.

 1. 1. Direct pellet extruder developed for LEDC - 3D print with recycled materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Paolo von Krogh; [2018]
  Nyckelord :LEDC; 3D-printing; recycling; sustainability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis is to develop a 3D printer that easily and conveniently can print with recycled plastic such as PET bottles, plastic packaging and much more. The printer will be designed according to the needs of a developing country. LÄS MER

 2. 2. En förstudie om Gävleungdomars relation och attityd till närproducerat livsmedel och dess förpackningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Sepideh Tabatabaei; [2018]
  Nyckelord :Local food; food trends; packaging design; food supply chain; marketing.; Lokalproducerat; livsmedelstrender; förpackningsdesign; matförsörjningskedja; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Det finns många olika anledningar till varför konsumenter köper närproducerat livsmedel. Vissa konsumenter köper närproducerat för att livsmedlet producerats i närheten där de bor medan andra köper närproducerat för att de anser att livsmedlet har producerats på ett miljö- och klimatvänligt sätt. LÄS MER

 3. 3. Perception of Product Healthiness through Product Package Design:

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ozal Aliyev; Mohamad Al-ghazzawi; [2017-06-29]
  Nyckelord :packaging; package design; conjoint analysis; total food quality model; product involvement inventory;

  Sammanfattning : Msc Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Packaging Operations in the Automotive Industry - Revealing Operational Gaps Related to Network Inefficiency, using Volvo Cars Packaging Operations as an Example

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Marjan Kouchek; Alexandra Stojanoska; [2017-06-29]
  Nyckelord :Automotive Industry; Packaging; Packaging Operations; Loop-Time; Inventory Management; Network Balancing; Supplier Relationship; Volvo Cars; Closed-Loop Supply Chain;

  Sammanfattning : The automotive industry has evolved into an industry of complex supply chains and networks, requiring many activities to be aligned and well-managed in order to avoid abnormalities in both the material flow and information flow. The car assembly requires many different components and material, which also in turn require different types of packaging when being transported to the production plants. LÄS MER

 5. 5. Hållbar avfallshantering : En förstudie om utmaningen att införa ytterligare en påse för hushållens insamlingssystem för avfall i Borås Stad

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sanna Ståhl; Hajawa Koshnaw; [2017]
  Nyckelord :Waste disposal; Source sorting; Household waste; Sustainable; Factions; Avfallshantering; Källsortering; Hushållsavfall; Hållbarhet; Fraktioner;

  Sammanfattning : De senaste åren har mängden hushållsavfall stadigt ökat. Under 2015 uppgick mängden behandlat hushållsavfall till 4,7 miljoner ton vilket är en ökning med 4 % jämfört med 2014. Detta innebär att en genomsnittlig person producerade cirka 478 kg hushållsavfall under 2015. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet packaging communication.

Din email-adress: