Sökning: "packaging communication"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden packaging communication.

 1. 1. Nyckeln till framgångsrik miljökommunikation på livsmedelsförpackningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Evelina Hultqvist; Anna-Sofia Frank; [2016]
  Nyckelord :emotional appeal; rational appeal; green marketing; green involvement; willingness to buy; packaging design; emotionella anspråk; rationella anspråk; grön marknadsföring; miljöengagemang; köpbenägenhet; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : Författare: Evelina Hultqvist och Anna-Sofia FrankHandledare: Ulf AagerupExaminator: Klaus Solberg SøilenKurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15 hp, Internationella Marknadsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2016.Rapportens namn: “Nyckeln till framgångsrik miljökommunikation på livsmedelsförpackningar”. LÄS MER

 2. 2. En retorisk utmaning i läkemedelshyllan : En studie om designbyråers visuella retoriska ramar och vägar vid formgivning av receptfria läkemedelsförpackningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Hanna Magnusson; Joanna Mierzejewska; [2016]
  Nyckelord :Drug packaging; regulated design; packaging design; visual rhetoric; designers; marketing communications; Läkemedelsförpackningar; reglerad grafisk formgivning; förpackningsdesign; visuell retorik; formgivare; marknadskommunikation;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was based on visual rhetoric theory to examine how designagencies experience the design of over-the-counter drug packaging, what challengesthey face, and with which rhetorical appeals they convince consumers, while they relateto the non-art-related conditions, the Swedish Medical Products Agency’s regulations(SMPA). The objective was based on previous research that has begun a discourse onthe phenomenon and that designers previously has expressed a lack of dialogue in thegraphic expression of over-the-counter drug packaging with the SMPA. LÄS MER

 3. 3. Analys av komponentflöde - Förbättringsförslag gällande informations- och materialflöde mellan Huskvarna Manufacturing och en underleverantör

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Lydia Brengesjö; Louise Rubensson; [2015]
  Nyckelord :Logistics; lean production; supply chain management; material flow; information flow; value stream mapping; supplier relationship;

  Sammanfattning : E2015:047, Huskvarna Manufacturing is a manufacturing company within the Husqvarna Group. HuskvarnaManufacturing (referred to as HM) produces construction products, chain saws and brush cutters. Tobe able to manufacture these complex products, HM are using several suppliers in order to sourcematerial for them. LÄS MER

 4. 4. Swedish Waste Streams in a Circular Economy - A study of the perception change of waste flows when reviewing waste recycling target for the EU proposed Circular Economy Package

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Sofie Thisted; Malin Anderberg; [2015]
  Nyckelord :Circular economy; Waste framework directive; Recycling target; Recycling rate; Swedish waste management; EU directive; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I juli 2014 föreslog Europakommissionen ett cirkulärt ekonomipaket som skulle bidra till att göra EU mer resurseffektivt genom att recirkulera resurser in i det ekonomiska systemet. En cirkulär ekonomi syftar till att tillvarata värdefulla naturresurser samtidigt som man motverkar behovet av att extrahera nya. LÄS MER

 5. 5. Improving construction supply chains using load carriers - Effects of implementing a load carrier for reinforcement bars to construction sites

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Karl Bäckstedt; Philip Nordström; Persson Mikael; [2015]
  Nyckelord :Reinforcing bars; Rebar; CAB; Material handling; Construction; Material flow; Supply chain; Load carrier; Packaging; Logistics;

  Sammanfattning : Construction sites are characterized by lack of space, uneven stacking surfaces and temporary storage locations. Studies show that about a third of a Swedish construction worker’s time is used to find and sort material. Thus, actions should be taken to simplify sorting and handling of material. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet packaging communication.

Din email-adress: