Sökning: "paramedic utbildning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden paramedic utbildning.

 1. 1. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter och upplevelser av hot och våld i arbetslivet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jimmy Olsson; Tony Ek; [2014]
  Nyckelord :Threatening; violence; prehospital; emergency service; paramedic; nursing staff.; Hot; våld; prehospital; ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter och upplevelser av hot och våld i arbetslivet. Metod: Empirisk studie med kvalitativ ansats. Sex semi-strukturerade intervjuer genomfördes. Materialet analyserades med en innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuten som coach respektive behandlare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Therse Almberg ; Lena Johansson; [2009]
  Nyckelord :Activity perspective; education; focus groups; profession; society progress; Aktivitetsperspektiv; fokusgrupp; profession; samhällsutveckling; utbildning;

  Sammanfattning : SammanfattningArbetsterapeuten arbetar holistiskt med individen i centrum, utifrån individens egna förmågor i relation till aktivitet. Arbetsterapi som profession står med sin breda kompetens och breda förståelseperspektiv inför nya utmaningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet paramedic utbildning.

Din email-adress: