Sökning: "park"

Visar resultat 1 - 5 av 1327 uppsatser innehållade ordet park.

 1. 1. ENGAGING 5G NETWORKS WITH A SMART FACTORY ECOSYSTEM: A case study of Smarta Fabriker

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Filippo Grillo; [2018-08-01]
  Nyckelord :smart manufacturing; 5G strategy; Cloud and Edge Computing; Augmented Reality; Triple-Helix framework; value chain; Industry 4.0;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Grönt är s(kön)t. Om ungas upplevelser och aktiviteter i grönområden ur ett genus- och planeringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Louise Brundin; Linnéa Stavås; [2018-06-27]
  Nyckelord :Grönområden; Genus; Jämställd stadsplanering; Unga kvinnor och män; Göteborg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ungas upplevelser och aktiviteter i grönområden ur ett genusperspektiv, vilket sätts i relation till hur planerare beaktar frågan vid grönområdens utformning. Då Göteborgs Stad ämnar locka alla samhällsgrupper ut i grönområden anses det viktigt att grönområden tilltalar samtliga grupper, såsom kvinnor och män. LÄS MER

 3. 3. Industrialiseringens gröna kulturarv. Tre exempel på grönområden med koppling till industrialismen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lisa Fock Nilsson; [2018-06-19]
  Nyckelord :Parks; green areas; industrialism; Stockholmsskolan;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning landskapsvård, VT 2018,.... LÄS MER

 4. 4. Borruds säteri - en trädgårdshistorisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Morgan Sjöberg; [2018-05-07]
  Nyckelord :Borruds säteri; garden conservation; historic garden; preservation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

 5. 5. SJ:s planteringsväsende – en historisk studie av dess växtmaterial och stilideal 1930-1950

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Rasmus Widegren; [2018-05-07]
  Nyckelord :station garden; railway park; green cultural heritage; Enoch Cederpalm; Gösta Reuterswärd;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet park.

Din email-adress: