Sökning: "parking areas"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden parking areas.

 1. 1. Cykelparkering vid bostaden - En studie av Malmöcyklisternas behov och preferenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Cykelparkering; cykel; cykelställ; ramlåsning; stöldrisk; cykelplats; väderskydd; parkering; parkeringsnorm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the needs and preferences of cyclists when it comes to bicycle parking at the residence. Although knowledge of bicycle traffic is growing and the Swedish Transport Administration states that bicycle traffic needs to be emphasized, the importance of bicycle parking is often overlooked, especially in residential areas. LÄS MER

 2. 2. Sociala värden på miljöns villkor : en studie av naturreservatets aktiva bidrag till hållbar utveckling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Litsmark; [2018]
  Nyckelord :naturreservat; hållbar utveckling; naturkontakt; hälsa; miljöengagemang; miljökvaliteter; sociala värden;

  Sammanfattning : Naturen ha en lång rad positiva effekter på hälsa och välmående och kan även bidra till människors miljöengagemang och en hållbar livsstil. Att hitta former för att erbjuda människor naturkontakt kan därför vara väsentligt för att hantera dagens folkhälso- och miljöproblem. LÄS MER

 3. 3. Bilpool till boendet - en jämförande fallstudie av bilpooler i anslutning till nybyggda bostadshus i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Louise Ragnå; [2017]
  Nyckelord :alternative transportation; local conditions; local policies; car-sharing; new residential areas; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : The inclusion of car-sharing services into new residential areas has lately been introduced in several places around Sweden. This case study reviews car-sharing in new residential areas in the city of Malmö; in the central area of Fullriggaren and the more peripheral area of Kalkbrottet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors trygghet i det offentliga rummet : en undersökning av hur stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun arbetar med kvinnors trygghet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mia Fjellström; [2017]
  Nyckelord :jämställdhet; kvinnor; stadsplanering; trygghet; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : Kvinnor uppger i högre grad än män att de känner sig otrygga i den offentliga miljön. För kommuner, så som Uppsala, som eftersträvar jämlikhet i stadsplaneringen är detta en viktig fråga att hantera. Detta eftersom otryggheten ofta begränsar kvinnors rörelser i det offentliga rummet. LÄS MER

 5. 5. Miljöförutsättningar vid anläggande av snödeponi : Utvärdering av potentiella platser för ny snödeponi i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :snödeponi; snöhantering; snöupplag;

  Sammanfattning : In wintertime, a large amount of snow falls on roads, streets and parking lots in Gävle. Snow from urban areas may contain pollutants from sources such as atmospheric contamination, traffic emission and de-icing chemicals. These pollutants accumulate in the snow during the winter and are released when the snow melts in the spring and summer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet parking areas.

Din email-adress: