Sökning: "parking areas"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden parking areas.

 1. 1. Bilpool till boendet - en jämförande fallstudie av bilpooler i anslutning till nybyggda bostadshus i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Louise Ragnå; [2017]
  Nyckelord :alternative transportation; local conditions; local policies; car-sharing; new residential areas; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : The inclusion of car-sharing services into new residential areas has lately been introduced in several places around Sweden. This case study reviews car-sharing in new residential areas in the city of Malmö; in the central area of Fullriggaren and the more peripheral area of Kalkbrottet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors trygghet i det offentliga rummet : en undersökning av hur stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun arbetar med kvinnors trygghet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mia Fjellström; [2017]
  Nyckelord :jämställdhet; kvinnor; stadsplanering; trygghet; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : Kvinnor uppger i högre grad än män att de känner sig otrygga i den offentliga miljön. För kommuner, så som Uppsala, som eftersträvar jämlikhet i stadsplaneringen är detta en viktig fråga att hantera. Detta eftersom otryggheten ofta begränsar kvinnors rörelser i det offentliga rummet. LÄS MER

 3. 3. Miljöförutsättningar vid anläggande av snödeponi : Utvärdering av potentiella platser för ny snödeponi i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :snödeponi; snöhantering; snöupplag;

  Sammanfattning : In wintertime, a large amount of snow falls on roads, streets and parking lots in Gävle. Snow from urban areas may contain pollutants from sources such as atmospheric contamination, traffic emission and de-icing chemicals. These pollutants accumulate in the snow during the winter and are released when the snow melts in the spring and summer. LÄS MER

 4. 4. Temporär landskapsarkitektur för långsiktiga effekter : en undersökning i utvecklingsområdet Kungens kurva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Therese Lindqvist; Amanda Söderman; [2017]
  Nyckelord :externa handelsområden; landskapsarkitektur; områdesutveckling; temporär; temporär användning; temporär design; tidsbegränsad; utvecklingstiden;

  Sammanfattning : Högt tryck på stadens ytor resulterar i att många områden vilka tidigare inte ansetts lämpliga för blandade funktioner omvandlas till urbana stadsdelar. Externa handelscentrum är områden vilka möter en sådan utveckling. LÄS MER

 5. 5. Parkeringsköpets giltighet vid ändrad markanvändning. : Det kommunala myndighetsbeslutets verkan på det civilrättsliga avtalet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Annika Heggem; [2017]
  Nyckelord :public parking lot lease; densification; changes in land use; parkeringsköp; ändrad markanvändning; förtätning;

  Sammanfattning : The Planning and Building Act regulates how municipalities plan the use of land and water. When deciding on the detailed development plan, the respective municipality is responsible for the parking standard in the space that will be allocated for parking and which is made in connection with land construction. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet parking areas.

Din email-adress: