Sökning: "partners’ perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden partners’ perspective.

 1. 1. Gå runt lagen och gå hem på dagen - En analys av bestämmelsen om ogiltighetsförklaring vid uppsägning i 34 § LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Sandberg; Sofia Enegren; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; uppsägning; avsked; 34 §; 35 §; lag om anställningsskydd; LAS; överutnyttjande; skadestånd; ogiltighetstalan; ogiltighetstvist; interimistiskt beslut; kvarstående i tjänst labour law; termination; dismissal; annulment of terminations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder rättsläget beträffande ogiltighetstalan vid uppsägning. Dess syfte är att komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att det är mer fördelaktigt att avskeda även i fall då åtgärdens föranledande skäl endast räcker till för en uppsägning. LÄS MER

 2. 2. Managing inter-partner relationships and its impact on international joint venture performance : - A multiple case study from a Swedish partner firms perspective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :William Jacobsen; André Mattsson; Eric Santonsson; [2017]
  Nyckelord :International joint venture; inter-partner relationship; social exchange theory; transaction cost economics; performance; swedish firms;

  Sammanfattning : International joint ventures (IJV) are frequently stated to be increasingly popular but with significant managerial dissatisfactions in their operations. Severe failure rates of IJVs is distinguished in previous literature, between 30-70 percent eventually end up in failure. LÄS MER

 3. 3. Arbetsdomstolens bedömning av uppsägning och avsked i fråga om alkohol- och narkotikamissbruk - En rättsfallsstudie av Arbetsdomstolens domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Christina Wikström; Charlotte Esbjörnsson; [2017]
  Nyckelord :narkotikamissbruk.; alkoholmissbruk; avsked; uppsägning; Arbetsdomstolen; Rättsfallstolkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsmarknadens parter är eniga om att missbruk skapar svår problematik på arbetsplatsen. Likväl menar parterna att arbetsplatsen är en social arena där den missbrukande arbetstagaren kan få hjälp. LÄS MER

 4. 4. Basel III - En marknads syn på finansiell stabilitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Nyqvist; Victor Hansen; [2017]
  Nyckelord :Basel; risk; competition; financial stability; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Basel III - A market view of financial stability Authors: Victor Hansen & Jonathan Nyqvist Advisor: Anders Vilhelmsson Key words: Basel, risk, competition, financial stability Purpose: The purpose of the paper is to investigate the extension to which Basel III affects the financial sector’s conditions and analyse the difference in the financial sector’s perception of risk management in relation to, existing and possible, regulations. Methodology: By analysing data from established research together with reports and the responses from the Basel Committee, the Swedish Riksbank, the Swedish Finansinspektionen and our other respondents, we have given ourselves a good basis for further analysis. LÄS MER

 5. 5. Evaluating Private Equity Returns from the Investor Perspective - are Limited Partners Getting Carried Away?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julia Hederstierna; Richard Sabrie; [2017]
  Nyckelord :Private Equity; Performance; PME; Public Markets; Direct Alpha;

  Sammanfattning : In this study, we evaluate the performance of close to 900 buyout and venture capital funds from 1979 to 2008. Returns are measured using traditional performance measures, the internal rate of return and the investment multiple, as well as four different Public Market Equivalent measures, which compares private equity fund returns to the returns of corresponding investments in a publicly traded index. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet partners’ perspective.

Din email-adress: