Sökning: "partners’ perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden partners’ perspective.

 1. 1. Gå runt lagen och gå hem på dagen - En analys av bestämmelsen om ogiltighetsförklaring vid uppsägning i 34 § LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Sandberg; Sofia Enegren; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; uppsägning; avsked; 34 §; 35 §; lag om anställningsskydd; LAS; överutnyttjande; skadestånd; ogiltighetstalan; ogiltighetstvist; interimistiskt beslut; kvarstående i tjänst labour law; termination; dismissal; annulment of terminations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder rättsläget beträffande ogiltighetstalan vid uppsägning. Dess syfte är att komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att det är mer fördelaktigt att avskeda även i fall då åtgärdens föranledande skäl endast räcker till för en uppsägning. LÄS MER

 2. 2. Arbetsdomstolens bedömning av uppsägning och avsked i fråga om alkohol- och narkotikamissbruk - En rättsfallsstudie av Arbetsdomstolens domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Christina Wikström; Charlotte Esbjörnsson; [2017]
  Nyckelord :narkotikamissbruk.; alkoholmissbruk; avsked; uppsägning; Arbetsdomstolen; Rättsfallstolkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsmarknadens parter är eniga om att missbruk skapar svår problematik på arbetsplatsen. Likväl menar parterna att arbetsplatsen är en social arena där den missbrukande arbetstagaren kan få hjälp. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterska och patient, jämbördiga partners i den rättspsykiatriska vården. En kvalitativ studie med utgångspunkt i sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Carlström; Karin Ek; [2016-06-07]
  Nyckelord :Sjuksköterska; rättspsykiatrisk vård; vårdrelation; partnerskap; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Swedish healthcare consists an uneven distribution between the traditional disease focused and the humanist perspective. A change is needed to make these two cultures to coexist. According to research implementation of person-centred care could be the answer. LÄS MER

 4. 4. Trends of Venture Capital Internationalisation The impact of a technology ecosystem on early stage cross-border investments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ahlm; [2016-05-09]
  Nyckelord :Ecosystem; venture capital; cross-border investments; internationalisation;

  Sammanfattning : The venture capital industry has grown rapidly in the last decades to become an important sourceof financing for entrepreneurs. While research suggests that venture capital investments are morelikely to be successful if done in close geographic proximity to the venture capital firm, there isclearly a trend of increasing international investments. LÄS MER

 5. 5. Partners upplevelse av att leva tillsammans med en person som lider av depression : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Ellinor Mattsson; Maja Nordström; [2016]
  Nyckelord :depression; experiences; partners; partners’ perspective; caregiving burden; depression; erfarenheter; anhörig; anhörigperspektiv; belastning;

  Sammanfattning : Background: Depression is a common condition that affects the life of the person suffering from depression as well as their surroundings. Relatives of the person suffering from depression are affected by the condition and among these the partner is one of the most affected. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet partners’ perspective.

Din email-adress: