Sökning: "partners’ perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden partners’ perspective.

 1. 1. "Att vara trans är som att vara ingenstans" : En transfeministisk studie av attityder kring transkvinnor inom tjejjourer i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Moen; [2017]
  Nyckelord :trans; feminism; tjejjour; kvinnojour; intersektionalitet; inkludering;

  Sammanfattning : The debate and research on trans in feminist studies has increased in recent years. While it is still a minor discussion in comparison to other topics in the field, it demonstrates the importance of the subject. LÄS MER

 2. 2. Gå runt lagen och gå hem på dagen - En analys av bestämmelsen om ogiltighetsförklaring vid uppsägning i 34 § LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Sandberg; Sofia Enegren; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; uppsägning; avsked; 34 §; 35 §; lag om anställningsskydd; LAS; överutnyttjande; skadestånd; ogiltighetstalan; ogiltighetstvist; interimistiskt beslut; kvarstående i tjänst labour law; termination; dismissal; annulment of terminations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder rättsläget beträffande ogiltighetstalan vid uppsägning. Dess syfte är att komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att det är mer fördelaktigt att avskeda även i fall då åtgärdens föranledande skäl endast räcker till för en uppsägning. LÄS MER

 3. 3. Samverka är lätt men samtidigt så svårt : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser om samverkan inom myndighetsutövning missbruk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stefan Svensson; Cornelia Theiler; [2017]
  Nyckelord :Collaboration; cooperation; social worker; abuse; exercise of authority; Samverkan; samarbete; socialsekreterare; missbruk; myndighetsutövning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studien var att undersöka hur socialsekreterare inom myndighetsutövning, missbruk, upplever att samverkan fungerar med andra organisationer. Fyra socialsekreterare och en förste socialsekreterare intervjuades i studien. LÄS MER

 4. 4. Managing inter-partner relationships and its impact on international joint venture performance : - A multiple case study from a Swedish partner firms perspective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :William Jacobsen; André Mattsson; Eric Santonsson; [2017]
  Nyckelord :International joint venture; inter-partner relationship; social exchange theory; transaction cost economics; performance; swedish firms;

  Sammanfattning : International joint ventures (IJV) are frequently stated to be increasingly popular but with significant managerial dissatisfactions in their operations. Severe failure rates of IJVs is distinguished in previous literature, between 30-70 percent eventually end up in failure. LÄS MER

 5. 5. Arbetsdomstolens bedömning av uppsägning och avsked i fråga om alkohol- och narkotikamissbruk - En rättsfallsstudie av Arbetsdomstolens domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Christina Wikström; Charlotte Esbjörnsson; [2017]
  Nyckelord :narkotikamissbruk.; alkoholmissbruk; avsked; uppsägning; Arbetsdomstolen; Rättsfallstolkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsmarknadens parter är eniga om att missbruk skapar svår problematik på arbetsplatsen. Likväl menar parterna att arbetsplatsen är en social arena där den missbrukande arbetstagaren kan få hjälp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet partners’ perspective.

Din email-adress: