Sökning: "partners’ perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden partners’ perspective.

 1. 1. Gå runt lagen och gå hem på dagen - En analys av bestämmelsen om ogiltighetsförklaring vid uppsägning i 34 § LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Sandberg; Sofia Enegren; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; uppsägning; avsked; 34 §; 35 §; lag om anställningsskydd; LAS; överutnyttjande; skadestånd; ogiltighetstalan; ogiltighetstvist; interimistiskt beslut; kvarstående i tjänst labour law; termination; dismissal; annulment of terminations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder rättsläget beträffande ogiltighetstalan vid uppsägning. Dess syfte är att komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att det är mer fördelaktigt att avskeda även i fall då åtgärdens föranledande skäl endast räcker till för en uppsägning. LÄS MER

 2. 2. Arbetsdomstolens bedömning av uppsägning och avsked i fråga om alkohol- och narkotikamissbruk - En rättsfallsstudie av Arbetsdomstolens domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Christina Wikström; Charlotte Esbjörnsson; [2017]
  Nyckelord :narkotikamissbruk.; alkoholmissbruk; avsked; uppsägning; Arbetsdomstolen; Rättsfallstolkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsmarknadens parter är eniga om att missbruk skapar svår problematik på arbetsplatsen. Likväl menar parterna att arbetsplatsen är en social arena där den missbrukande arbetstagaren kan få hjälp. LÄS MER

 3. 3. Evaluating Private Equity Returns from the Investor Perspective - are Limited Partners Getting Carried Away?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julia Hederstierna; Richard Sabrie; [2017]
  Nyckelord :Private Equity; Performance; PME; Public Markets; Direct Alpha;

  Sammanfattning : In this study, we evaluate the performance of close to 900 buyout and venture capital funds from 1979 to 2008. Returns are measured using traditional performance measures, the internal rate of return and the investment multiple, as well as four different Public Market Equivalent measures, which compares private equity fund returns to the returns of corresponding investments in a publicly traded index. LÄS MER

 4. 4. Marketing in For-profit Social Ventures

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Leon; Ana-Maria Ignat; [2017]
  Nyckelord :For-profit Social Ventures; Marketing; Entrepreneurial Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper explores how marketing is conducted in for-profit social ventures. Knowledge regarding the for-profit social context is considered rather limited given that it has been largely marginalized by being associated either to the fully for-profit or solely non-profit extremes. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterska och patient, jämbördiga partners i den rättspsykiatriska vården. En kvalitativ studie med utgångspunkt i sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Carlström; Karin Ek; [2016-06-07]
  Nyckelord :Sjuksköterska; rättspsykiatrisk vård; vårdrelation; partnerskap; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Swedish healthcare consists an uneven distribution between the traditional disease focused and the humanist perspective. A change is needed to make these two cultures to coexist. According to research implementation of person-centred care could be the answer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet partners’ perspective.

Din email-adress: