Sökning: "partners’ perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden partners’ perspective.

 1. 1. “Man går i någon slags ingenmansland” Upplevelser av sexuell smärta ur partners perspektiv

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Juliane B. Fardal; Emma Grennert; [2018]
  Nyckelord :sexual pain; partner; experience; thematic analysis; communication; sexuell smärta; partner; upplevelse; tematisk analys; kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “Out of sight, out of mind” : -A qualitative study of the interrelated character of workplace attitudes and the within-couple division of parental leave

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kajsa Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Parental leave; division; workplace; attitudes; gender;

  Sammanfattning : This thesis examines how couples, aiming for a gender equal division of parental leave, experience the interrelated character and process of workplace attitudes and division of parental leave. The data comes from an interview study with twenty couples, of which thirteen are included in this study. LÄS MER

 3. 3. "Att vara trans är som att vara ingenstans" : En transfeministisk studie av attityder kring transkvinnor inom tjejjourer i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Moen; [2017]
  Nyckelord :trans; feminism; tjejjour; kvinnojour; intersektionalitet; inkludering;

  Sammanfattning : The debate and research on trans in feminist studies has increased in recent years. While it is still a minor discussion in comparison to other topics in the field, it demonstrates the importance of the subject. LÄS MER

 4. 4. Gå runt lagen och gå hem på dagen - En analys av bestämmelsen om ogiltighetsförklaring vid uppsägning i 34 § LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Sandberg; Sofia Enegren; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; uppsägning; avsked; 34 §; 35 §; lag om anställningsskydd; LAS; överutnyttjande; skadestånd; ogiltighetstalan; ogiltighetstvist; interimistiskt beslut; kvarstående i tjänst labour law; termination; dismissal; annulment of terminations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder rättsläget beträffande ogiltighetstalan vid uppsägning. Dess syfte är att komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att det är mer fördelaktigt att avskeda även i fall då åtgärdens föranledande skäl endast räcker till för en uppsägning. LÄS MER

 5. 5. Managing inter-partner relationships and its impact on international joint venture performance : - A multiple case study from a Swedish partner firms perspective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :William Jacobsen; André Mattsson; Eric Santonsson; [2017]
  Nyckelord :International joint venture; inter-partner relationship; social exchange theory; transaction cost economics; performance; swedish firms;

  Sammanfattning : International joint ventures (IJV) are frequently stated to be increasingly popular but with significant managerial dissatisfactions in their operations. Severe failure rates of IJVs is distinguished in previous literature, between 30-70 percent eventually end up in failure. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet partners’ perspective.

Din email-adress: