Sökning: "partners"

Visar resultat 1 - 5 av 1068 uppsatser innehållade ordet partners.

 1. 1. When the Dust Settles : Psychological Resilience among Swedish Veterans after Deployment in Afghanistan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Harry Mallik Egonsson; [2017]
  Nyckelord :military; social work; Afghanistan; veterans; Swedish Armed Forces; resilience; bioecological theory; turning points.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sweden’s military involvement in Afghanistan has entailed the deployed soldiers’ exposure to high levels of stress and combat. As shown by a large number of studies, such experiences are associated with mental health problems. LÄS MER

 2. 2. Vilka samband råder mellan real växelkurs och olika sektorer av svensk utrikeshandel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Björn Olsson; [2017]
  Nyckelord :Export; import; real växelkurs; Marshall-Lerner villkoret; J-kurva; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper seeks to investigate the effects of the real exchange rate on the Swedish trade balance. By investigating for the elasticities of demand from the real exchange rate on Swedish exports and imports this paper seeks to present a more detailed and specific estimate than previous studies on the trade balance. LÄS MER

 3. 3. Gå runt lagen och gå hem på dagen - En analys av bestämmelsen om ogiltighetsförklaring vid uppsägning i 34 § LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Sandberg; Sofia Enegren; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; uppsägning; avsked; 34 §; 35 §; lag om anställningsskydd; LAS; överutnyttjande; skadestånd; ogiltighetstalan; ogiltighetstvist; interimistiskt beslut; kvarstående i tjänst labour law; termination; dismissal; annulment of terminations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder rättsläget beträffande ogiltighetstalan vid uppsägning. Dess syfte är att komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att det är mer fördelaktigt att avskeda även i fall då åtgärdens föranledande skäl endast räcker till för en uppsägning. LÄS MER

 4. 4. Vid den cancersjukes sida   Närståendes upplevelse av egen hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Sofia Englund; Sandra Eklind; [2017]
  Nyckelord :blogs; cancer; health; inductive approach; relatives’ experiences; blogg; cancer; hälsa; induktiv ansats; närståendes upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Decision Support framework: Reliable Federated Single Sign-on

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Monir Toufanpanah; [2017]
  Nyckelord :Identity and Access Management; Decision Support Framework; Single Sign-on; Identity Federation; Authentication Technology; SAML; Shibboleth; OAuth; PRIME; OpenID;

  Sammanfattning : Identity management is a critical concept for enterprises, and it has turned to more challenging issue since businesses are significantly moving towards service oriented architecture (SOA) with the aim to provide seamless service delivery to their customers, partners and employees. The organizational domains are expanded to blur the virtual borders, simplify the business collaboration and maximize opportunities in the competitive market place, which explicitly shows the essentiality for federating the identities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet partners.

Din email-adress: