Sökning: "patientnära tid"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden patientnära tid.

 1. 1. Metodstöd för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering : En studie av ett förbättringsarbete med syfte att stärka koordineringen av sjukskrivning och rehabilitering i Region Jönköpings län

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Eva-Marie Sundkvist; [2017]
  Nyckelord :rehabkoordinator; rehabkoordinering; metodstöd; förbättringskunskap;

  Sammanfattning : Rehabkoordinatorn är en resurs i det försäkringsmedicinska arbetet i vården. Rehabkoordinering kan ske på olika nivåer (nivå 1-8). Den högsta bedöms ge bäst effekt på patientens sjukskrivning/rehabilitering. För att nå högsta nivån behövs tydliga rutiner, stöd från chef och tid för uppdraget. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med digitala journalsystem prehospitalt - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sanna Wahlroos; Stefan Westman; [2017]
  Nyckelord :Ambulance nurses; electronic health records; documentation; content analysis; nursing care; Ambulanssjuksköterskor; digitala journalsystem; dokumentation; innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att utvecklingen inom sjukvården har gått snabbt, framförallt prehospitalt. De tekniska lösningarna har utvecklats och det finns många gånger datorer både fram och bak i dagens ambulanser som har ersatt de traditionella pappersjournalerna. LÄS MER

 3. 3. TÅRAR AV SVETT : Sjuksköterskors erfarenheter av stress i förhållande till patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Larsson; Paulina Reimer; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Otrygghet; Patientsäkerhet; Samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ständigt närvarande i sjuksköterskans arbete. Detta talas om nästintill dagligen i det svenska samhället. En stressig arbetsmiljö kan leda till en sämre arbetskvalité för sjuksköterskor och därigenom en påverkad vård. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskan som ledare för omvårdnadsarbetet på särskilt boende. : En intervjustudie om undersköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Miriam Vigård; Jarl Skyllqvist; [2017]
  Nyckelord :Delegering; Karitativ ledarskapsteori; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Sjuksköterska; Särskilt boende; Undersköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världens befolkning blir allt äldre, vilket kan bidra till ett ökat behov av särskilda boenden och därför ett ökat krav på personalen. Sjuksköterskan på ett särskilt boende är ytterst ansvarig för omvårdnaden, men undersköterskor står för det patientnära arbetet och utför de flesta praktiska uppgifterna. LÄS MER

 5. 5. Patientnära rond : Patientens och sjukvårdspersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lilia Zeleskov; Hong Mei; [2016]
  Nyckelord :Ward round; patient-centered; person-centered; perception; patient care team; Patientnära; rond; personcentrerad; upplevelse; vårdteam;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientnära rond är ett teamarbete mellan framförallt patient, sjuksköterska och läkare. Ett bra samarbete förbättrar relationen dem emellan. Dessutom har en framgångsrik rond mellan patient och sjukvårdspersonal stor betydelse för att patienten ska kunna få en säker och personcentrerad vård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet patientnära tid.

Din email-adress: