Sökning: "patientnära tid"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden patientnära tid.

 1. 1. Samvetsstress i det patientnära vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Fredriksson; Rebecca Sommerfeld; [2018]
  Nyckelord :samvetsstress; compassion fatigue; sjuksköterska; upplevelse. arbetsmiljö; vårdkvalité; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Vårdvetenskap är en autonom och professionsneutral vetenskap. Relationen mellan sjuksköterska och patient beskrivs som kärnan i vårdandet. Utan relationen blir vårdandet endast ett utförande av olika tekniska arbetsuppgifter. Ett etiskt vårdande handlar om att sätta patienten i centrum. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av läkemedelshantering inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Lina Svedenberg; [2018]
  Nyckelord :health injuries; high workload; patient safety; technical development; time contraints; vårdskador; hög arbetsbelastning; patientsäkerhet; tekniska hjälpmedel; tidsbrist;

  Sammanfattning : Introduktion: Vårdskador relaterade till fel läkemedelshantering är ett bestående problem inom hälso- och sjukvården globalt. Läkemedelsrelaterade vårdskador har ett tydligt samband med stressade sjuksköterskor på underbemannade vårdavdelningar. LÄS MER

 3. 3. Metodstöd för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering : En studie av ett förbättringsarbete med syfte att stärka koordineringen av sjukskrivning och rehabilitering i Region Jönköpings län

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Eva-Marie Sundkvist; [2017]
  Nyckelord :rehabkoordinator; rehabkoordinering; metodstöd; förbättringskunskap;

  Sammanfattning : Rehabkoordinatorn är en resurs i det försäkringsmedicinska arbetet i vården. Rehabkoordinering kan ske på olika nivåer (nivå 1-8). Den högsta bedöms ge bäst effekt på patientens sjukskrivning/rehabilitering. För att nå högsta nivån behövs tydliga rutiner, stöd från chef och tid för uppdraget. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med digitala journalsystem prehospitalt - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sanna Wahlroos; Stefan Westman; [2017]
  Nyckelord :Ambulance nurses; electronic health records; documentation; content analysis; nursing care; Ambulanssjuksköterskor; digitala journalsystem; dokumentation; innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att utvecklingen inom sjukvården har gått snabbt, framförallt prehospitalt. De tekniska lösningarna har utvecklats och det finns många gånger datorer både fram och bak i dagens ambulanser som har ersatt de traditionella pappersjournalerna. LÄS MER

 5. 5. TÅRAR AV SVETT : Sjuksköterskors erfarenheter av stress i förhållande till patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Larsson; Paulina Reimer; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Otrygghet; Patientsäkerhet; Samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ständigt närvarande i sjuksköterskans arbete. Detta talas om nästintill dagligen i det svenska samhället. En stressig arbetsmiljö kan leda till en sämre arbetskvalité för sjuksköterskor och därigenom en påverkad vård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet patientnära tid.

Din email-adress: