Sökning: "patientsäkerhet och brister"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden patientsäkerhet och brister.

 1. 1. Psykosocial arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerheten - från ett svenskt samt vietnamesiskt sjuksköterskeperspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Johansson; Linda Olsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; patientsäkerhet; sjuksköterska; sverige; vietnam;

  Sammanfattning : Background: The psychosocial work environment is described as the psychological reactions that arise in social structures at the workplace. Shortcomings in the psychosocial work environment can lead to mental illness, burnout, sick leave and layoffs. This can lead to deficiency of the workforce, which threatens patient safety. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelser av att arbeta med interhospitala transporter : -En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lars Sundström; [2018]
  Nyckelord :Interhospital transport; Nurse Anesthetist; Patient preparation.; Anestesisjuksköterska; Interhospital transport; Patientförberedelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat på risker för patienterna under de interhospitala transporterna samt att kravet på medföljande vårdpersonal är stort. Antalet interhospitala transporter är något som har ökat i antal då patienter måste transporteras till sjukhus med specialiserad diagnostik och specifik behandling, så kallad rikssjukvård. LÄS MER

 3. 3. DET FINNS INGA GENVÄGAR : Faktorer som påverkar patientsäkerhet utifrån sjuksköterskors perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Steen; Erika Björk; [2018]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; ogjorda arbetsuppgifter; patientsäkerhet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhet avses vara ett skydd mot vårdskador. Patienter utsätts ändå för vårdskador till följd av brister i patientsäkerhet. Som sjuksköterska finns ett ansvar att arbeta patientsäkert och undanröja risker som påverkar patientsäkerhet. Problem: Patienter påverkas negativt om patientsäkerhet inte efterföljs. LÄS MER

 4. 4. Att vara ny inom yrkesprofessionen- nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karl Truedsson; Simon Stömner; [2018]
  Nyckelord :nyutexaminerade sjuksköterskor; upplevelser; yrkesprofession; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionens största svagheter globalt sett var den brist som fanns gällande sjuksköterskor och patientsäkerhet. Arbetsmiljön var påfrestande och många nyutexaminerade sjuksköterskor valde att byta yrke. LÄS MER

 5. 5. Rapportera mera! : En kvantitativ observationsstudie av följsamhet till SBAR vid muntlig överrapportering på akutmottagning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ann-Cathrin Jakobsson; Mikael Löfgren; [2018]
  Nyckelord :Nursing; patient safety; communication; Omvårdnad; patientsäkerhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: En strukturerad överrapportering inom sjukvården är viktig för att minska vårdskador. Sjuksköterskan har en betydande roll i det interprofessionella teamet gällande att öka patientsäkerheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet patientsäkerhet och brister.

Din email-adress: