Sökning: "patientsäkerhet och brister"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden patientsäkerhet och brister.

 1. 1. Psykosocial arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerheten - från ett svenskt samt vietnamesiskt sjuksköterskeperspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Johansson; Linda Olsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; patientsäkerhet; sjuksköterska; sverige; vietnam;

  Sammanfattning : Background: The psychosocial work environment is described as the psychological reactions that arise in social structures at the workplace. Shortcomings in the psychosocial work environment can lead to mental illness, burnout, sick leave and layoffs. This can lead to deficiency of the workforce, which threatens patient safety. LÄS MER

 2. 2. DET FINNS INGA GENVÄGAR : Faktorer som påverkar patientsäkerhet utifrån sjuksköterskors perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Steen; Erika Björk; [2018]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; ogjorda arbetsuppgifter; patientsäkerhet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhet avses vara ett skydd mot vårdskador. Patienter utsätts ändå för vårdskador till följd av brister i patientsäkerhet. Som sjuksköterska finns ett ansvar att arbeta patientsäkert och undanröja risker som påverkar patientsäkerhet. Problem: Patienter påverkas negativt om patientsäkerhet inte efterföljs. LÄS MER

 3. 3. Patientsäkerheten sett ur sjuksköterskan perspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Spång; Moa Karlberg; [2018]
  Nyckelord :faktorer; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : PATIENTSÄKERHETEN SETT UR SJUKSKÖTERSKANS PERSPEKTIV EN LITTERATURSTUDIE JENNIFER SPÅNG MOA KARLBERG Spång, J & Karlberg, M. Patientsäkerheten sett ur sjuksköterskans perspektiv. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa- och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans i kaoset : - Hur sjuksköterskor upplever att patienter påverkas av arbetsmiljön på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Liza Dahlgren; Linda Peltonen; [2018]
  Nyckelord :Emergency department; Working environment; Patient safety; Lifeworld; Care suffering; Nurses experience; Patients; Akutmottagning; Arbetsmiljö; Patientsäkerhet; Livsvärld; Vårdlidande; Sjuksköterskors upplevelser; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Besöksantalet på akutmottagningar i Sverige har senaste åren ökat och hög arbetsbelastning är vanligt förekommande. Stort patientantal, för få vårdplatser och långa väntetider leder till stress hos sjuksköterskor och att patientsäkerheten minskar. LÄS MER

 5. 5. Slarvets offer : Ärenden hos Patientnämnden rörande vårdrelaterade infektioner samt bristande hygien och vårdmiljö ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Andersson; Louise Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Safety; health care aquired infection; hygiene; patients perspective; Patientsäkerhet; vårdrelaterad infektion; hygien; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och drabbar årligen 9 % av sjukhusens patienter. Syftet med studien var att undersöka inkomna synpunkter och klagomål till Patientnämnden rörande brister i hygien och vårdmiljö samt vårdrelaterade infektioner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet patientsäkerhet och brister.

Din email-adress: