Sökning: "patients berättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden patients berättelse.

 1. 1. Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emmy Grönberg; Natalia Hultén; [2017]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Barker; Experiences; Patient; Mental illness; Bipolär sjukdom; Barker; Upplevelser; Patient; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom karaktäriseras av att sinnestillståndet pendlar mellan höga och låga stämningslägen. De växlande sjukdomsepisoderna bidrar till en komplex livssituation för patienten. LÄS MER

 2. 2. Att berätta om sig själv eller inte : Rättspsykiatriska vårdares perspektiv

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Anagrius; [2016]
  Nyckelord :Care relation; Forensic care; Personal; Private; Personligt; Privat; Rättspsykiatrisk vård; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen beskrivs som grunden till främjande hälsoprocesser. Relationen är ömsesidig men vårdaren har ansvaret och tar del av patientens berättelse för att vårda tillsammans med snarare än åt patienten. Det dubbla uppdraget samhällsskydd och vård komplicerar vårdrelationen i rättspsykiatrisk vård. LÄS MER

 3. 3. Skriftligt och muntligt berättande hos vuxna i åldern 30-80 år: påverkar ålder berättande?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Carina Andersson; Josefine Eriksson; [2015-07-09]
  Nyckelord :Tangentloggningsprogram; ord per minut; aktiv skrivtid; tecken i färdig text; äldre vuxna; Keystroke logging; words per minute; active writing time; number of characters in finished text; healthy elderly;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate written and oral narrative in adults. The participants consisted of 30 subjects aged 32-79 years. They produced one picture elicited and one free narrative, both written and orally. The written narratives were recorded in a keystroke logging program and the oral narratives were transcribed orthographically. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Salomonsson; Sofia Tullgren; [2015]
  Nyckelord :Nurse; person; person-centered care; reflection; trustful relationship; Förtroendefull relation; person; personcentrerad vård; reflektion; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och bygger på ett holistiskt synsätt där hela människan beaktas. Målet med personcentrerad vård är att möjliggöra patienters delaktighet i vården. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med Inflammatory Bowel Disease (IBD)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rahma Fuaad; Eva Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Inflammatoriska tarmsjukdomar; Lidande; Omvårdnad; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : SammanfattningInflammatoriska tarmsjukdomar, IBD är ett samlingsnamn för sjukdomarna ulcerös kolit och Cronh’s sjukdom samt intermittent kolit. I Sverige diagnostiseras cirka 2 000 individer med IBD varje år. IBD är en systemsjukdom vilket innebär att inte enbart tarmen drabbas utan även andra organ kan angripas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet patients berättelse.

Din email-adress: