Sökning: "patients berättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden patients berättelse.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av vad som är vårdande i samtal med patienter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Vendel; Anna Wid; [2018]
  Nyckelord :Caring Communication; Development; Engagement; Nursing Experience; Patient; Psychiatric Outpatient; Relationship; Engagemang; Patient; Psykiatrisk öppenvård; Relation; Vårdande samtal; Sjuksköterskors upplevelser; Utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar stadigt i Sverige. Genom folkhälsomyndighetens mätningar 2016 visade resultatet att 16 procent av befolkning lider av psykisk ohälsa. Det har framkommit att genom samtal med sjuksköterska kan den som lider av psykisk ohälsa få stöd och kraft till att egna förmågor stärks. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård på akutmottagning:Patientens upplevelse av att lämna sin berättelse

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Fahlander; Stefan Stridh; [2018]
  Nyckelord :Person-centered care; Narrative medicine; Emergency Service; Qualitative research; Personcentrerad vård; Narrativ medicin; Akutmottagning; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund:Patienten som besöker akutmottagningen idag möts av vårdpersonal som ska ta hand om ett ökande antal patienter med svårare och mer komplexa vårdbehov. Studier visar att det skapar trygghet för patienten att själv få delge sina tankar om sitt hälsotillstånd, bli tagen på allvar och lyssnad på. LÄS MER

 3. 3. Person-centrerad vård för personer med hjärtsvikt, ur sjuksköterskors erfarenheter i primärvården : en kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ouafae Lahrech; Kristina Murgårdh; [2018]
  Nyckelord :Nurse-Led heart failure clinics; Primary healthcare; Person-centered care; Nurses experience; Hjärtsviktsmottagning; Primärvården; Personcentrerad vård; Sjuksköterskors erfarenhet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett komplext syndrom som förekommer i alla åldrar och ökar hos den äldre befolkningen. Behandlingen och omhändertagandet av personer med hjärtsvikt har under de senaste decennierna strukturerats och förbättrats. Trots detta är hjärtsvikt associerat med ökat behov av sjukhusvård och höga sjukhuskostnader. LÄS MER

 4. 4. Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emmy Grönberg; Natalia Hultén; [2017]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Barker; Experiences; Patient; Mental illness; Bipolär sjukdom; Barker; Upplevelser; Patient; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom karaktäriseras av att sinnestillståndet pendlar mellan höga och låga stämningslägen. De växlande sjukdomsepisoderna bidrar till en komplex livssituation för patienten. LÄS MER

 5. 5. Att berätta om sig själv eller inte : Rättspsykiatriska vårdares perspektiv

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Anagrius; [2016]
  Nyckelord :Care relation; Forensic care; Personal; Private; Personligt; Privat; Rättspsykiatrisk vård; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen beskrivs som grunden till främjande hälsoprocesser. Relationen är ömsesidig men vårdaren har ansvaret och tar del av patientens berättelse för att vårda tillsammans med snarare än åt patienten. Det dubbla uppdraget samhällsskydd och vård komplicerar vårdrelationen i rättspsykiatrisk vård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet patients berättelse.

Din email-adress: