Sökning: "pattern of international trade"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden pattern of international trade.

 1. 1. For better or for worse : A study on the impact of exchange rate volatility on trade

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonathan Hillgren; Emma Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Volatility; exchange rate; trade; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; financial crisis and oil price index; Volatilitet; växelkurs; handel; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; finanskrisen och oljeprisindex;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i finansiering, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT-2017 Författare: Emma Magnusson & Jonathan Hillgren Handledare: Håkan Locking Examinator: Andreas Stephan Titel: For better or for worse – A study on the impact of exchange rate volatility on trade   Bakgrund: Växelkurssvängningar har studerats av flertalet forskare då detta anses vara en osäkerhet vars effekt inte är säkerställd. Då internationell handel är en viktig faktor för tillväxt och välstånd i en nation är dess samband med volatiliteten betydelsefullt att fastställa för att identifiera huruvida inverkan på landet är positiv eller negativ. LÄS MER

 2. 2. To Cities in the Global South, From Sweden with Love

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :Simon Runsten; [2017]
  Nyckelord :Urban sustainability; Development cooperation; Actor-network; Policy mobility; Socio-technical transitions;

  Sammanfattning : Rapid urbanization and limited resources is creating enormous challenges to cities in the global South, which has been increasingly acknowledged as a motivation for international cooperation in recent years. Both theory and practice have however paid little attention to how differences in geographical contexts and views on what sustainability is play out in such cooperation. LÄS MER

 3. 3. Impact of the EU-South Korea Free Trade Agreement on Swedish Manufacturing Firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Norsten; Olena Burlutska; [2012-07-11]
  Nyckelord :Free Trade Agreement; Global Production Networks; Preferential Trade; Trade Policy;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Arkitekturtävlingar och platsbesök : the core project competition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Örjan Lindbeck; Erik Ståhlbom; [2012]
  Nyckelord :Arkitekturtävlingar; platsbesök; fjärranalys;

  Sammanfattning : Competing is a well established work model among Swedisharchitects as well as in the international architect work force.Through this study we set out to get better acquainted with thiswork model in theory and in practice, and to hopefully gainknowledge that will be of use to us and to others working in thefield of architecture. LÄS MER

 5. 5. The development of trade between EU and China : under the influence of economic integration

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Datong Feng; [2011]
  Nyckelord :economic integration; trade between EU and China; influence;

  Sammanfattning :   European Union andChinaare very important economic entities in the world. Trade between them has quite a long history and affects the world trade enormously. The appearance of economic integration in the worldwide influences international trade largely and the influence is becoming bigger and bigger. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet pattern of international trade.

Din email-adress: