Sökning: "payment services"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden payment services.

 1. 1. Finansiell innovation på betaltjänstmarknaden : En studie av hur tredjepartsleverantörers innovationsförmåga kan främjas genom inrättandet av det andra betaltjänstdirektivet samt andra regleringsrelaterade åtgärder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jessica Björklund; [2018]
  Nyckelord :Account information service provider; Payment initiation service provider; regulatory sandbox; innovation hub; project innovate; payment services; Betaltjänster; PSD2; betaltjänstdirektivet; fintech; AISP; PISP; innovation; regulatorisk sandlåda; innovationscenter; innovationshubb;

  Sammanfattning : Sedan den finanskris som uppstod år 2008 har ökade krav ställts beträffande säkerhet ochstabilitet inom den finansiella sektorn. Av den orsaken har etablerade aktörer, vilka omfattas avde alltmer extensiva regelverken, påförts ytterligare krav avseende exempelvis tillsyn ochlikviditet. LÄS MER

 2. 2. PSD2 i praktiken - Utvecklingen av ett API som sammanfogar bankers Open Banking API:er

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Jacob Petersson; Ola Nilsson; [2018]
  Nyckelord :payment services directive 2 psd2 ; api; account information services ais ; oauth2; open banking; gdpr; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The European Parliament and the Council of the European Union have adopted the directive 2015/2366 payment services in the internal market by the name of PSD2 which forces banks to open up APIs on customers account information to third-party developers. The purpose of this thesis is to merge these so-called Open Banking APIs to a general API to ease the development of applications for the company which this thesis is in cooperation with. LÄS MER

 3. 3. Analys av tekniska möjligheter för tredjepartsaktörer att integrera med banker

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Jakob Danielsson; Dag Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :REST; SFTP; Web automation; fintech; PSD2; Open banking; Nordea; Handelsbanken; SEB; Swedbank; REST; SFTP; Webbautomatisering; fintech; PSD2; Open banking; Nordea; Handelsbanken; SEB; Swedbank;

  Sammanfattning : Bankers internetverksamhet har öppnat nya möjligheter för tredjepartsaktörer inomfintechbranschen som nu kan skapa innovativa ekonomi- och betalningslösningar genom attdirekt interagera med bankkonton. Ett problem för fintechbolagen är att det inte finns någontydlig information om vilka tekniker de kan använda sig av för att integrera med bankernastjänster samt vilken teknik som är mest fördelaktig för deras verksamhet och ändamål. LÄS MER

 4. 4. Det nya betaltjänstdirektivet PSD2 : Kommande möjligheter och utmaningar för banker och tredjepartsaktörer inom den svenska finansiella marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linn Holm; Lina Persson; [2017]
  Nyckelord :Payment Services Directive 2; PSD2; payment services; payment service market; third party provider; TPP; Payment Services Directive 2; PSD2; betaltjänster; betaltjänstmarknaden; tredjepartsleverantörer; TPP;

  Sammanfattning : I januari 2018 kommer det nuvarande EU-direktivet PSD att ersättas av det nya betaltjänstdirektivet Payment Services Directive 2 (PSD2). Motiven bakom direktivets införande är bland andra att bidra till en förenkling för tredjepartsaktörer att inträda betaltjänstmarknaden samt öka valmöjligheten för konsumenten. LÄS MER

 5. 5. Towards a new transformation of e-payments paradigm: a case study on Moldovan public services

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Edmundo Lazo; Oxana Casu; [2017]
  Nyckelord :Perceived attributes of innovation; the rate of adoption; e-payments; governmental payment gateway; diffusion of innovations; Moldova;

  Sammanfattning : E-payment paradigm in the context of fighting corruption and increasing transparency at the public-sector authority’s level is becoming more important than ever especially for Eastern Europe. The present research will address how an electronic payment system is affecting the diffusion of innovation among online public services, settling the challenges at the government level, providing solutions for diminishing the money laundering in the country and all other associated problems. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet payment services.

Din email-adress: