Sökning: "payment services"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden payment services.

 1. 1. Det nya betaltjänstdirektivet PSD2 : Kommande möjligheter och utmaningar för banker och tredjepartsaktörer inom den svenska finansiella marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linn Holm; Lina Persson; [2017]
  Nyckelord :Payment Services Directive 2; PSD2; payment services; payment service market; third party provider; TPP; Payment Services Directive 2; PSD2; betaltjänster; betaltjänstmarknaden; tredjepartsleverantörer; TPP;

  Sammanfattning : I januari 2018 kommer det nuvarande EU-direktivet PSD att ersättas av det nya betaltjänstdirektivet Payment Services Directive 2 (PSD2). Motiven bakom direktivets införande är bland andra att bidra till en förenkling för tredjepartsaktörer att inträda betaltjänstmarknaden samt öka valmöjligheten för konsumenten. LÄS MER

 2. 2. Towards a new transformation of e-payments paradigm: a case study on Moldovan public services

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Edmundo Lazo; Oxana Casu; [2017]
  Nyckelord :Perceived attributes of innovation; the rate of adoption; e-payments; governmental payment gateway; diffusion of innovations; Moldova;

  Sammanfattning : E-payment paradigm in the context of fighting corruption and increasing transparency at the public-sector authority’s level is becoming more important than ever especially for Eastern Europe. The present research will address how an electronic payment system is affecting the diffusion of innovation among online public services, settling the challenges at the government level, providing solutions for diminishing the money laundering in the country and all other associated problems. LÄS MER

 3. 3. Bitcoin som betalningsmedel

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikaela Sylven; [2017]
  Nyckelord :Bitcoin; betalningsmedel; virtuell valuta; kryptovaluta.;

  Sammanfattning : Background: It is written much about the virtual currency in the media. Bitcoin is a virtual currency that is beginning to be used as payment for the purchase of goods and services. There are risks associated with virtual currencies just like traditional payments are, in some ways, these risks are similar, while they aredifferent in other ways. LÄS MER

 4. 4. Konsumentskyddet vid småhusentreprenader - Under vilka förutsättningar föreligger fel och vilka påföljder kan bli aktuella?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jennie Metz Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :Småhusentreprenad; fackmässigt; fackmässighet; bevisbördan; konsumentskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Husförvärvet är en av de viktigaste affärerna en konsument gör i sitt liv. När konsumenten ingår ett avtal med en näringsidkare om småhusentreprenad förväntar sig konsumenten att arbetet ska färdigställas utan brister och fel. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av förutsättningar för icke-publik laddinfrastruktur

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Odd Breimark; [2017]
  Nyckelord :laddfordon; elbil; laddinfrastruktur;

  Sammanfattning : Den här rapporten är utförd på uppdrag av Luleå Energi AB och Luleå Energi Elnät AB. Rapporten behandlar laddning av laddfordon vid företag och flerbostadshus, och syftar till att undersöka vilka behov som finns och hur tjänster kan utformas för att tillgodose dessa behov. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet payment services.

Din email-adress: