Sökning: "pedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 1503 uppsatser innehållade ordet pedagog.

 1. 1. Får jag också vara med? : En studie om hur flerspråkiga barn söker tillträde i den fria leken samt hur pedagoger agerar och beskriver sin roll i barnens lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sigrid Björnström; Sara Brinkhäll; [2018]
  Nyckelord :Kamratkultur; tillträdesstrategier; fri lek; flerspråkighet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier flerspråkiga barn i åldrarna tre till fem år använder för att få tillträde och samspela i den fria leken samt hur förskollärare och barnskötare agerar för att stötta flerspråkiga barn. En kvalitativ metod med etnografisk ansats samt Corsaros tillträdesstrategier har legat till grund för datainsamling och analys. LÄS MER

 2. 2. Borde jag säga det? : En essä om mötet mellan pedagog och föräldrar i förskolans utvecklingssamtal

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Svensson; [2017]
  Nyckelord :parent-teacher conference; assessment; regulation; power; norms; normality; discourse; rules; utvecklingssamtal; bedömning; regelverk; makt; normer; normalitet; diskurser; regler;

  Sammanfattning : This essay is about my experience of planning and implementing two separate parent-teacher conferences. In these two parent-teacher conferences I am faced with various options which I perceive as difficult to assess. LÄS MER

 3. 3. Den breda kunskapen : En kvalitativ studie om hur bred ämneskunskap påverkar undervisningen i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2017]
  Nyckelord :Ämneskunskap; ämnesintresse; ämnesbehörighet; pedagogisk kunskap; ledarskap;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka lärare med bred ämnesbehörighet där lärarnas uppfattningar om sina ämneskunskaper samt ämnesintressen har studerats med mål att se hur dessa faktorer upplevs påverka det pedagogiska arbetet i klassrummet. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, där semi-strukturerade intervjuer med verksamma lärare i årskurserna 4-6 har fått agera bas. LÄS MER

 4. 4. Sagan som ett tematiskt arbetssätt I förskolan : Simsalabim, I sagans värld kan allt hända

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jessika Nielsen; Pernilla Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :Sagor; tematiskt arbetssätt; förskolan;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur sagan används i ett tematiskt arbetssätt i förskolan. Fokus i undersökningen riktar sig mot hur pedagogerna arbetar och deras reflektioner kring de sätt de arbetar på.   Metod Det är en kvalitativ studie med observationer och intervjuer som metod. LÄS MER

 5. 5. Förskolebarn i sorg : En intervjustudie om förskolans möjligheter till hjälp och stöd i bemötandet av barn som mist en familjemedlem genom dödsfall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Sjöbäck; Jessica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sorg; bemötande; död; förskola; handlingsplan;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur pedagoger säger sig bemöta barn som mist en familjemedlem genom dödsfall och om det finns en handlingsplan som kan vara till hjälp. Det kommer även utifrån Cullbergs kristeori redovisas de olika faserna som barnen går igenom vid en kris, samt de olika reaktionerna som kan uppkomma. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet pedagog.

Din email-adress: