Sökning: "penetration depth"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden penetration depth.

 1. 1. Investigation of material removal techniques for residual stress profile determination on induction hardened steel

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Pettersson; [2017]
  Nyckelord :X-ray diffraction; Residual stress measurements; material removal; induction hardening; ESPI;

  Sammanfattning : The residual stress profile is a major factor on the fatigue life of components that are subjected to cyclic loading. In order to measure these stresses x-ray diffraction (XRD) is commonly used. The penetration depth of x-rays is limited for this method and thus, it must be combined with material removal to determine in-depth stress profiles. LÄS MER

 2. 2. A geophysical survey (TEM; ERT) of the Punata alluvial fan, Bolivia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Joakim Mårdh; [2017]
  Nyckelord :electromagnetic; geophysics; TEM; Punata; alluvial fan; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Punata alluvial fan, situated in central Bolivia (Valle Alto) between the Altiplano and the lowlands, is an important aquifer for the local rural population. Due to rapid development and population growth in the area, the demand for fresh water has increased in recent year. LÄS MER

 3. 3. Antenna with medical applications for tumour cancer: hyperthermia function

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Iñaki Abrego peris; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The idea is to improve or help the treatments that exist in the market in the medical field. Treatments such as mammography or radiotherapy make use of X-rays. X-rays are electromagnetic radiation in a high frequency band, this type of electromagnetic is dangerous to health because ionizing radiation is used, ionized atoms interact with matter. LÄS MER

 4. 4. Implementation and Validation of Algorithm forEstimating the Possible Power of Curtailed Wind Turbines Exposed to WakeEffects

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Loïc Defour; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In countries with high wind power penetration such as Denmark and Germany, wind farms are now requested to provide ancillary services. This implies that wind operators like Vattenfall must curtail (down-regulate) their farms from their possible power so that power reserves can be used in case of an outage in the electrical network. LÄS MER

 5. 5. Markpackning : påverkan på markens fysiologiska egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Robert Ekholm; [2016]
  Nyckelord :jordbearbetning; markpackning; markfysik;

  Sammanfattning : Markpackning har blivit ett växande problem inom lantbruket på grund av användningen av allt större och tyngre maskiner. Vid markpackning, som i fysikaliska termer definieras som en volymminskning av en viss mängd jord kopplat till en minskad porositet, ökar den torra skrymdensiteten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet penetration depth.

Din email-adress: