Sökning: "people with HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden people with HIV.

 1. 1. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
  Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

  Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

 2. 2. Infekterad, oansvarig och avvisad: Hur personer som lever med hiv upplever stigmatisering och diskriminering från hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Hellström; Sara Lundbergh; [2016-06-07]
  Nyckelord :Hiv; stigmatisering; diskriminering; vårdlidande; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är ett retrovirus som attackerar kroppensimmunceller och bryter ner immunsystemet. Viruset lagras i kroppens arvsmassa vilketinnebär att en hivinfektion inte läker ut spontant. LÄS MER

 3. 3. Möten mellan vårdare och patienter med HIV : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hadil Khammas; Sonia Nouiser; [2016]
  Nyckelord :HIV; Discrimination; Encounters; Suffering; Patient experiences; HIV; Diskriminering; Bemötande; Lidande; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: AIDS epidemin har skördat många liv sedan 1980 talet. Flera globala insatser görs för att framför allt minska antal dödsfall och att stoppa spridningen av HIV. HIV har även förknippats med homosexuella trots att de utgör en minoritet av de som har drabbats. LÄS MER

 4. 4. Prevention of malnutrition in South Africa among children

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Camilla Pettersson; Fanny Enström; [2016]
  Nyckelord :South Africa; Malnutrition; Education; Prevention; Children;

  Sammanfattning : Background Malnutrition among children in South Africa is a substantial public health problem. Especially young children are vulnerable and exposed to malnutrition. Children suffering from malnutrition develop many short- and long-term health-consequences. LÄS MER

 5. 5. Att leva med HIV/AIDS i Norden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Bark; Sarah Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Coping; Disclosure; Hope; Human Immunodeficiency Virus; Sexuality; Avslöjande; Coping; Hopp; Humant Immunbristvirus; Sexuallitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, HIV, är ett virus som angriper kroppens immunsystem. Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, utvecklas från HIV efter lång tid utan behandling. I samhället råder det okunskap och rädsla kring sjukdomen vilket skapar stigmatisering och diskriminering som dagligen påverkar de som lever med HIV/AIDS. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet people with HIV.

Din email-adress: