Sökning: "people with HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden people with HIV.

 1. 1. Infekterad, oansvarig och avvisad: Hur personer som lever med hiv upplever stigmatisering och diskriminering från hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Hellström; Sara Lundbergh; [2016-06-07]
  Nyckelord :Hiv; stigmatisering; diskriminering; vårdlidande; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är ett retrovirus som attackerar kroppensimmunceller och bryter ner immunsystemet. Viruset lagras i kroppens arvsmassa vilketinnebär att en hivinfektion inte läker ut spontant. LÄS MER

 2. 2. Prevention of malnutrition in South Africa among children

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Camilla Pettersson; Fanny Enström; [2016]
  Nyckelord :South Africa; Malnutrition; Education; Prevention; Children;

  Sammanfattning : Background Malnutrition among children in South Africa is a substantial public health problem. Especially young children are vulnerable and exposed to malnutrition. Children suffering from malnutrition develop many short- and long-term health-consequences. LÄS MER

 3. 3. Att leva med HIV/AIDS i Norden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Bark; Sarah Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Coping; Disclosure; Hope; Human Immunodeficiency Virus; Sexuality; Avslöjande; Coping; Hopp; Humant Immunbristvirus; Sexuallitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, HIV, är ett virus som angriper kroppens immunsystem. Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, utvecklas från HIV efter lång tid utan behandling. I samhället råder det okunskap och rädsla kring sjukdomen vilket skapar stigmatisering och diskriminering som dagligen påverkar de som lever med HIV/AIDS. LÄS MER

 4. 4. Barriers to Access to Antiretroviral Treatment in Babati, Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Kiara Larsson; [2016]
  Nyckelord :Access to ART; HIV; Antiretroviral therapy; stigma; behaviours; Tanzania;

  Sammanfattning : Sub-Saharan Africa is the region in the world most severely affected by HIV, and Tanzania is among the most severely affected countries in the region. The introduction of antiretroviral treatment has offered hope to people living with HIV/AIDS, improving their quality of life significantly. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med blodsmitta : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Malin Gyllenäs Koivumaa; Yuleidy Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Blodsmitta; sjuksköterskor; erfarenheter; systematisk litteraturstudie; kunskapsöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : Blodburna smittor som HIV, Hepatit B och Hepatit C är ofta förekommande inom vården. Det innebär att sjuksköterskor löper risk att exponeras av blodsmitta. Det finns även attityder och stigmatisering inom vården mot personer med blodsmitta som kan innebära en försämrad vård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet people with HIV.

Din email-adress: