Sökning: "perenner"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet perenner.

 1. 1. Agroforestry på svensk åkermark : vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Jorunn Hellman; [2017]
  Nyckelord :agroforestry; alléodling; biologisk mångfald; buffertzon; ekosystem-tjänster; erosion; lähäck; mångfunktionalitet; odlingssystem; resiliens; torka; utlakning; översvämning;

  Sammanfattning : Dagens odlingssystem kommer att behöva bli mer mångfunktionella och re-silienta för att minska sin negativa miljöpåverkan och kunna möta framtida klimatförändingar. I detta arbete lyfts liten biologisk mångfald, erosion, torka, översvämningar och växtnäringsläckage fram som begränsningar för en uthållig svensk jordbruksproduktion. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrik parkförvaltning : inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kajsa Nilsson; Elin Svensson; [2017]
  Nyckelord :parkförvaltning; Enköping; Sävsjö; Laholm; Sölvesborg; perenner; fickparker; gestaltning; anläggning; skötsel;

  Sammanfattning : Parkförvaltningar i Sverige kämpar ofta i motvind på grund av allt lägre resurser, minskat inflytande i den kommunala verksamheten, ökad privatisering av parkmark och ansvar, samt brist på kunnig personal. Trots detta har flera kommuner kunnat utveckla sina parker på ett enastående sätt. LÄS MER

 3. 3. Hållbara växtbäddar för perenner i offentliga miljöer

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Katarina Jansson; [2017]
  Nyckelord :Upphöjda växtbäddar; perenner; jord; dränering; bevattning; växtnäring och förebygga ogräs;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka problem det finns i perennplanteringarna i offentliga miljöer samt hur man kan förebygga problemen och hur man bygger upp växtbäddar för perenner utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Undersökningen genomfördes hösten 2011 och baserades på litteratur som böcker, artiklar, faktablad samt intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Min barndoms trädgård : perenner och lignoser i växtzon VI

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Allberg; [2017]
  Nyckelord :mikroklimat; zoner; växtzoner; Jämtland; Brunflo; perenner; lignoser; kallt klimat; växter i kallt klimat;

  Sammanfattning : With this work I would like to manifest that there are good possibilities to grow lignosaes and perennials in cultivation zone VI in Sweden. This is due to the protective snow cover during winter and the abundant sunlight during the summer season. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet perenner.

Din email-adress: