Sökning: "perennplanteringar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet perennplanteringar.

 1. 1. Hållbara växtbäddar för perenner i offentliga miljöer

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Katarina Jansson; [2017]
  Nyckelord :Upphöjda växtbäddar; perenner; jord; dränering; bevattning; växtnäring och förebygga ogräs;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka problem det finns i perennplanteringarna i offentliga miljöer samt hur man kan förebygga problemen och hur man bygger upp växtbäddar för perenner utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Undersökningen genomfördes hösten 2011 och baserades på litteratur som böcker, artiklar, faktablad samt intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Praktfulla perennplanteringar : gestaltningsförslag till en privatträdgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Carman; [2016]
  Nyckelord :trädgårdsdesign; gestaltningsförslag; perennplanteringar; rådjur; växtförslag;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet gick ut på att göra gestaltningsförslag till två planteringar i en villaträdgård som är belägen i Floda. Även om de två planteringarna hade skilda förutsättningar skulle det finnas en samhörighet mellan de två. LÄS MER

 3. 3. Förvildning i offentlig miljö : uppföljning av ett förvildningsprojekt i Sperlings hage

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ann-Sofie Pellas; [2016]
  Nyckelord :förvildning; naturalisering; perenner; geofyter; naturlik plantering;

  Sammanfattning : Perennplanteringar är uppskattade inslag i stadsbilden, ofta består de av statiska planteringar i klassiska rabatter, något som vanligtvis kräver mycket skötsel för att bibehållas. I en tid då många kommuner brottas med minskade anslag till skötsel finns skäl till att söka andra vägar till blomsterprakt både i hänsyn av kostnadseffektivitet men även av miljömässiga skäl. LÄS MER

 4. 4. Perennplanteringar i Vellinge kommun : en fallstudie av en kommun med skötseln utlagd på entreprenad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Frölich; [2015]
  Nyckelord :skötsel; perennplantering; funktionsupphandling; Vellinge; entreprenad; kommunal upphandling;

  Sammanfattning : Arbetet utgör en fallstudie om perennplanteringar i Vellinge kommun. Kommunen har sedan länge handlat upp skötseln av utemiljön i tätorten på entreprenad och är generellt nöjda med det utförda arbetet. Stadsträdgårdsmästaren i Vellinge kommun upplever dock att de har problem med perennplanteringarnas kondition. LÄS MER

 5. 5. “Vila vid vikens ängar” : en askgravplats och askgravlund för Skrubba strandkyrkogård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Johansson; [2015]
  Nyckelord :Askgravlund; Askgravplats; Drevviken; gestaltning; gestaltningsförslag; gravskick; gravsättning; Inger Berglund; Skrubba Strandkyrkogård;

  Sammanfattning : Skrubba strandkyrkogård ligger vid sjön Drevviken i Tyresö kommun tio kilometer söder om Stockholm. Kyrkogården designades av arkitekt Göran Bergquist på 1990-talet och anlades för att utöka antalet kistgravplatser i Stockholm. Med sina 25 000 kvadratmeter skulle kyrkogården ge 20 000 nya gravplatser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet perennplanteringar.

Din email-adress: