Sökning: "personer med HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden personer med HIV.

 1. 1. HIV är en del av mig : Upplevelsen av att leva med humant immunbristvirus som ungdom och ung vuxen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Danielsson; Caroline Ekdahl; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; Experience; HIV; Teenager; Young Adult; Youth; HIV; Tonåring; Ungdom; Ung vuxen; Upplevelse;

  Sammanfattning : Antalet HIV-positiva personer i världen ökar och sjuksköterskor behöver därför ha adekvat kunskap kring hur det är att leva med humant immunbristvirus (HIV). Att leva med HIV som ungdom och ung vuxen kan upplevas vara extra svårt då dessa individer befinner sig i en känslig övergångsålder. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med HIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefin Justesen; Nathalie Brandborg; [2018]
  Nyckelord :blood contamination; human immunodeficiency virus; stigmatization; qualitative; blodsmitta; humant immunbristvirus; kvalitativ; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 37 miljoner människor lever med HIV idag. HIV förknippas ofta med starka känslor och påverkar den drabbade personens liv negativt på många sätt. Att vårda en person med HIV är påfrestande för sjuksköterskan och det finns en kunskapsbrist som försvårar arbetet. LÄS MER

 3. 3. Personer med HIV och/eller AIDS upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jonna Cerny; Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :AIDS; experiences; health personnel; HIV and treatment.; AIDS; bemötande; HIV; hälso- och sjukvårdspersonal och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett retrovirus och i likhet med många andra retrovirus har HIV ett eget enzym. HIV utvecklas till AIDS om inte antiretrovirala läkemedel sätts in. I dagsläget uppskattas 36,7 miljoner av världens befolkning leva med sjukdomen och den övervägande spridningen sker via oskyddat sexuellt umgänge. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever personer med hiv mötet med hälso- och sjukvård? : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ellinor Kempe; Anna Lindeblad; [2018]
  Nyckelord :experience; healthcare; hiv; patient; stigma; bemötande; hiv; patientupplevelser; sjukvård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, hiv, är en kronisk sjukdom som utan behandling leder till AIDS. Dagens behandling är god och många personer med hiv lever ett fullgott liv med icke-mätbara virusnivåer. LÄS MER

 5. 5. Att leva med HIV : En självbiografistudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Davidsson; Ida Sjöström; [2018]
  Nyckelord :HIV; health; nurse; sexuality and suffering; HIV; hälsa; lidande; sexualitet och sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är en virussjukdom som smittar via blod och sexuella kontakter. Med bra bromsmediciner kan en person med HIV leva utan några fysiska symptom. När HIV upptäcktes skapades mycket fördomar och rädsla kring sjukdomen som till viss del fortfarande lever vidare idag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet personer med HIV.

Din email-adress: