Sökning: "personer med HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden personer med HIV.

 1. 1. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
  Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

  Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

 2. 2. Att leva med hiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Iman Jacoub; Rosalie Rommestam; [2017]
  Nyckelord :erfarenheter; hiv; kvalitativ innehållsanalys; lidande; självbiografier; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv (humant immunbrist virus) är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. När nedbrytningsprocessen pågått så långt utvecklar personen aids (aquired immunodeficiency syndrome). Idag finns effektiva bromsmediciner som gör att en person kan leva lika länge som en person som inte har hiv. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens bemötande av HIV-smittade personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Aron Lali; [2017]
  Nyckelord :AIDS; discrimination; health; healthcare; HIV; stigma; stigmatization; patient satisfaction; radiography; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns evidensbaserad empirisk information som berör stigmatisering av HIV-smittade personer inom vården. HIV förekommer i Sverige men få studier fokuserar på hur HIV-smittade patienter i Sverige upplever mötet med vården. LÄS MER

 4. 4. Interaktionen i vårdmöten ur personer med HIVs perspektiv -en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anver Guluzada; Laetitia Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Interaktion; vårdlidande; hiv; omvårdnad; sjuksköterske- och patientrelation;

  Sammanfattning : Vårdlidande är ett fenomen som länge utmanat omvårdnadsvetenskapen och definieras som ett lidande orsakad i samband med behandling och bemötande. Bristfällig interaktion med hälso- och sjukvårdspersonal är en vanlig orsak till vårdlidande. LÄS MER

 5. 5. Att vilja men inte våga : Sjuksköterskestudenters attityder till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jonna Claeson; Anna Andersson; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; attityder; sjuksköterskestudenter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: HIV/AIDS orsakas av ett virus som kallas humant immunbristvirus, viruset är kroniskt och smittar via kroppsvätskor och blod. År 2015 levde 36,7 miljoner människor i världen med HIV. Sjukvårdspersonal har skyldighet att ge lika vård till alla patienter oavsett sjukdom. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet personer med HIV.

Din email-adress: