Sökning: "personer med HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden personer med HIV.

 1. 1. Hur upplever personer med hiv mötet med hälso- och sjukvård? : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ellinor Kempe; Anna Lindeblad; [2018]
  Nyckelord :experience; healthcare; hiv; patient; stigma; bemötande; hiv; patientupplevelser; sjukvård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, hiv, är en kronisk sjukdom som utan behandling leder till AIDS. Dagens behandling är god och många personer med hiv lever ett fullgott liv med icke-mätbara virusnivåer. LÄS MER

 2. 2. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
  Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

  Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

 3. 3. Philippine nurses’ experiences of caring for patients with HIV : An interview study conducted in Baguio, Philippines

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linnea Gustafsson; Amanda Wernersson; [2017]
  Nyckelord :HIV; Nurses experiences; Nurse patient relationship; Philippines; HIV; Sjuksköterskans upplevelse; Filippinerna;

  Sammanfattning : Background: Since the beginning of the epidemic, more than 70 million people have been infected with Human Immunodeficiency Virus (HIV) and the disease continues to be a public health issue all around the world. There are around 42. LÄS MER

 4. 4. Interaktionen i vårdmöten ur personer med HIVs perspektiv -en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anver Guluzada; Laetitia Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Interaktion; vårdlidande; hiv; omvårdnad; sjuksköterske- och patientrelation;

  Sammanfattning : Vårdlidande är ett fenomen som länge utmanat omvårdnadsvetenskapen och definieras som ett lidande orsakad i samband med behandling och bemötande. Bristfällig interaktion med hälso- och sjukvårdspersonal är en vanlig orsak till vårdlidande. LÄS MER

 5. 5. Att vilja men inte våga : Sjuksköterskestudenters attityder till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jonna Claeson; Anna Andersson; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; attityder; sjuksköterskestudenter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: HIV/AIDS orsakas av ett virus som kallas humant immunbristvirus, viruset är kroniskt och smittar via kroppsvätskor och blod. År 2015 levde 36,7 miljoner människor i världen med HIV. Sjukvårdspersonal har skyldighet att ge lika vård till alla patienter oavsett sjukdom. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet personer med HIV.

Din email-adress: