Sökning: "personer med HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden personer med HIV.

 1. 1. HIV är en del av mig : Upplevelsen av att leva med humant immunbristvirus som ungdom och ung vuxen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Danielsson; Caroline Ekdahl; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; Experience; HIV; Teenager; Young Adult; Youth; HIV; Tonåring; Ungdom; Ung vuxen; Upplevelse;

  Sammanfattning : Antalet HIV-positiva personer i världen ökar och sjuksköterskor behöver därför ha adekvat kunskap kring hur det är att leva med humant immunbristvirus (HIV). Att leva med HIV som ungdom och ung vuxen kan upplevas vara extra svårt då dessa individer befinner sig i en känslig övergångsålder. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever personer med hiv mötet med hälso- och sjukvård? : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ellinor Kempe; Anna Lindeblad; [2018]
  Nyckelord :experience; healthcare; hiv; patient; stigma; bemötande; hiv; patientupplevelser; sjukvård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, hiv, är en kronisk sjukdom som utan behandling leder till AIDS. Dagens behandling är god och många personer med hiv lever ett fullgott liv med icke-mätbara virusnivåer. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av stigmatisering hos personer som lever med HIV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sedigheh Pourahmadi; Hanna Hedman; [2018]
  Nyckelord :HIV; stigmatisering; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : HIV är en kronisk sjukdom som orsakas av ett virus så kallat humant immunbristvirus. Sjukdomen läker inte ut spontant utan finns kvar resten av livet. De människor som lever med sjukdomen står inför ett antal utmaningar bland annat stigmatisering. Syftet med studien var att beskriva hur personer som lever med hiv upplever stigmatiseringen. LÄS MER

 4. 4. Hälso- och sjukvårdspersonalens attityder mot personer som lever med HIV. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Forssman; Tyra Öhrman; [2018]
  Nyckelord :HIV; attityder; sjuksköterska; sjuksköterskestudent; stigmatisering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: 36,7 miljoner människor lever med Humant immunbristvirus (HIV). Inom sjukvården finns negativa attityder och stigmatisering mot personer som lever med HIV. Det kan leda till att personer avstår från att söka vård och på så sätt fortsätter viruset att expandera. LÄS MER

 5. 5. ”DET HÄR ÄR JAG FÖR ALLTID” : En kvalitativ studie baserad på bloggar skrivna av människor som lever med hiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linnéa Öhlin; Malin Kjellén; [2018]
  Nyckelord :HIV; Rädsla; Skam; Stigmatisering; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är en kronisk sjukdom som upptäcktes i USA på 1980-talet. Människor som lever med hiv har sedan sjukdomen upptäcktes utsatts för diskriminering, stigmatisering och utanförskap. Det finns idag effektiv behandling som gör att människor med hiv kan leva ett normallångt liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet personer med HIV.

Din email-adress: