Sökning: "perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 11957 uppsatser innehållade ordet perspective.

 1. 1. Formella och lokala kunskapssystem. En studie utifrån den kulturella ekosystemtjänsten kunskapssystem i socknarna Erska och Stora Mellby, Alingsås kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Freja Frölander; [2016-06-08]
  Nyckelord :Cultural ecosystem services; Knowledge systems; Sustainable development; Cultural landscape; Kulturlandskap; Landsbygdsutveckling; Kunskapssystem; Landskapsvård; Ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterska och patient, jämbördiga partners i den rättspsykiatriska vården. En kvalitativ studie med utgångspunkt i sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Carlström; Karin Ek; [2016-06-07]
  Nyckelord :Sjuksköterska; rättspsykiatrisk vård; vårdrelation; partnerskap; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Swedish healthcare consists an uneven distribution between the traditional disease focused and the humanist perspective. A change is needed to make these two cultures to coexist. According to research implementation of person-centred care could be the answer. LÄS MER

 3. 3. Återkomsten av djungelns lag: om svensk arbetarrörelse och prekariatet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Clara Ekström; [2016-05-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hobbe’s Leviathan has not only proved important for the theory of International Relations. Thisexplorative study suggests that Hobbe’s experiences from the British civil war (1648-51), “bellumomnium contra omnes”, and the role he gave Leviathan are of vital importance in order tounderstand the emerging situation on domestic labor markets, in this thesis illustrated by the case ofthe Swedish labor market. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers upplevelser i samband med utskrivning följt av en tät återinläggning

  Magister-uppsats,

  Författare :TOMAS APELGREN; TERÉSE JOHANSSON; [2016-05-24]
  Nyckelord :äldre personer; utskrivning; återinläggning; personcentrering; kvalitativ metod; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Elderly who are admitted at the hospital can have a multifaceted scenario with chronic illnesses and disabilities. Readmission is a common problem amongst the elderly. Approximately 20 percent of the elderly patients discharged from hospitals in Sweden are readmitted within 30 days. LÄS MER

 5. 5. The Rise and Fall of Lean in Nordea: From Infection to Cure

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Enarsson; Alexander Sundelin; [2016-05-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lean production is one of the most influential and popular management ideas in the last decade, spreading from its japanese origin in Toyota to business that is far from assemblylines and manufacturing in both form and context. One of those businesses are the financial sector, in which the large scandinavian bank Nordea operate. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet perspective.

Din email-adress: