Sökning: "perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 12110 uppsatser innehållade ordet perspective.

 1. 1. Moldova Do you see who we are? Communication brand personality via current logo and slogan of Republic of Moldova

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Veronica Cebanu; [2015-11-13]
  Nyckelord :nation branding; Moldova; brand personality; logo and slogan; atomic model; visual and textual communication;

  Sammanfattning : This study examines brand personality of Moldova which is communicatedvia logo and slogan by applying Aakers brand personality dimensions. Atomicmodel is applied in order to analyse the brand components and their relationsin communicative perspective. LÄS MER

 2. 2. Skugg-IT i organisationer En fallstudie om positiva och negativa effekter av skugg-IT

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Niklas Andersson Neale; Sofie Blidner Erneholm; [2015-11-12]
  Nyckelord :Skugg-IT; shadow IT; effekter; workaround systems; IT-styrning; bring your own device; business intelligence; fördelar; nackdelar;

  Sammanfattning : Shadow IT refers to a phenomenon where employees use hardware or software that is not supported by anorganization’s central IT department. Despite its prevalence there is little research done to study its effects in practice. LÄS MER

 3. 3. Butikshandel och e-handel – gränserna mellan kanaler suddas ut En empirisk studie kring omnichannel retailing

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Svedberg; Hanna Vestin; [2015-11-12]
  Nyckelord :butikshandel; e-handel; omnichannel retailing; detaljhandel; kundperspektiv;

  Sammanfattning : We live in an increasingly digitized world where different technical artifacts pervade our everyday lives. This has affected our buying habits and today trading via the Internet is a matter of course for a large part of the population of Sweden. The sales channels retailers have, such as brick and mortar and e-commerce, has so far been separated. LÄS MER

 4. 4. Lärares inställningar till elevers olikheter En enkätundersökning av högstadielärares inställningar till inkludering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Hilmerson; Åsa Ullholm; [2015-11-10]
  Nyckelord :inkludering; exkludering; attityder; elever i behov av särskilt stöd; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Title: Teachers attitudes towards pupils differences – A questionaire-based study of teachers attitudes towards inclusion in compulsory school.Purpose: The starting point of this study is to investigate whether there is a correlation between teachers' attitudes towards inclusion depending on the type of school the teachers are working in, what experience they have, their training in special education and the subject category they teach. LÄS MER

 5. 5. Att tolka och arbeta med mänskliga rättigheter: en jämförelse mellan förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Olténg; [2015-11-04]
  Nyckelord :human rights; mänskliga rättigheter; public administration; offentlig förvaltning; rights based approach; rättighetsbaserat arbete; human rights based language; rättighetsbaserat arbete; kommunal förvaltning; begreppsanalys; idéanalys;

  Sammanfattning : Human rights is a broad concept which can be interpreted and implemented in many different ways. Human rights in public management is a growing research area, but many aspects are still not well researched. One of these areas is the implementation of a human rights perspective in different administrations and companies on a local level. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet perspective.

Din email-adress: