Sökning: "perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 10008 uppsatser innehållade ordet perspective.

 1. 1. Grön kemi och hållbar utveckling : Laborationsdesign för gymnasium och högskola

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Daniel Hammarberg; [2043]
  Nyckelord :Green chemistry; sustainable development; laboratory work; pre-­‐ and post-­‐lab assignments; pedagogy; organic chemistry.; Grön kemi; hållbar utveckling; laborativt arbete; före-­‐ och efter-­‐labb uppgifter; pedagogik; organisk kemi.;

  Sammanfattning : This thesis is about sustainability within chemistry, the so-called, green chemistry. With this work  I seek to combine green chemistry with sustainable  development  and find methods for teaching green chemistry in a laboratory environement. LÄS MER

 2. 2. Datorbaserad bedömning i språk forskningsläge, erfarenheter och implikationer

  Master-uppsats,

  Författare :AnnaKarin Lindqvist; [2014-04-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To support uniform and fair assessment of Swedish students’ English language competences, mandatory National tests are provided both for secondary and upper secondary education. The current thesis may be seen as a contribution to the further development and validation of these tests, with regard to the likely introduction of computerized testing methods. LÄS MER

 3. 3. "Den typ; BOOP – BORTA, liksom!” en studie av åtta tioåringars upplevelser av litteratur, film och sociala medier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Fredrik Ebefors; [2014-04-14]
  Nyckelord :multimodal texts; literature pedagogy; screen texts; life worlds; hermeneutic phenomenology; literacy; svenskämnets didaktik;

  Sammanfattning : The Syllabus for Swedish Language and Literature for Elementary School includes literatureand multimodal texts, such as web texts. From a Swedish educational perspective, it isimportant to consider the students' experiences. This study examines a couple of ten year oldsexperiences of literature, film, and social media. LÄS MER

 4. 4. Bara det som lyser genom porerna - En kroppsnarratologisk studie av Malin Kiveläs "Du eller aldrig"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ylva Vikström; [2014-04-08]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Comparative Literature; Malin Kivelä; Du eller aldrig; kroppslig narratologi; posthumanism; Queer fenomenologi; finlandssvensk litteratur; Corporeal Narratology; Posthumanism; Queer Phenomenology; Finland-Swedish Prose;

  Sammanfattning : In Malin Kivelä’s novel Du eller aldrig (2006) the reader experiences the world through the body of Aija, the narrator; a middle aged woman living in Helsinki. Aija has no family or other social relations. Hers is a life of strict routine: she spends her time reading, cleaning and studying snowflakes. LÄS MER

 5. 5. Närståendes perspektiv på hur personer med utvecklingsstörning möts av sjukvården.

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva Berg; [2014-04-08]
  Nyckelord :Närstående; kommunikation; utvecklingsstörning; primärvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Introduktion Personer med utvecklingsstörning har sämre hälsa än den övriga befolkningen. Det är sjuksköterskans uppgift att främja hälsa även hos denna grupp men kunskapen om och erfarenheten av vård av dessa patienter är begräsad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet perspective.

Din email-adress: