Sökning: "placed"

Visar resultat 11 - 15 av 3091 uppsatser innehållade ordet placed.

 1. 11. Sacred Polarities? Exploring the Use of Gendered Language in Three Generations of Contemporary Paganism - From 1954 to 2017

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Loke Lundin; [2018-01-31]
  Nyckelord :paganism; gender; transgender; discourse; gender essentialsim; polarity; LGBTQ; Wicca; Reclaiming Witchcraft; Radical Faeries; Gerald Gardner; Doreen Valiente; Janet Stewart Farrar; Starhawk; Harry Hay;

  Sammanfattning : This thesis is a preparatory study for future research, and explores the use of gendered language within pagan witchcraft movements between the years 1954-2017, with the purpose of establishing if, and how, the understanding of gender, and the use of gendered language have undergone any changes over time, to accommodate for the changes in the gender discourse of Western society overall. Specific focus is placed on the accommodation of transgender and gender non-conforming identities. LÄS MER

 2. 12. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Danielsson; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; tillgänglighet; användbarhet; tillgängliggöra vatten; vattenrum; vatten som designelement; Ulricehamn; Ulricaparken;

  Sammanfattning : Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna. LÄS MER

 3. 13. Functional Programming and Legacy Software Using PureScript to Extend a Legacy JavaScript System

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Christian Fischer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Legacy systems are everywhere. Immense resources are placed on fixing problems caused by them, and on legacy system maintenance and reverse engineering. After decades of research, a solution has yet to be found. LÄS MER

 4. 14. Högintensiv styrketräning och välmående : en kvantitativ studie med syfte att undersöka fysisk kapacitet och psykiskt mående hos otränade studenter före och efter sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Svärling; Josefin Caspersson; [2018]
  Nyckelord :Benefits of group activities; empowerment; physical activity; behavior change.; Fysisk aktivitet; psykiskt välmående; stress; stillasittande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Människan mår bra av fysisk aktivitet. Det finns mycket tidigare evidensbaserad forskning som stärker detta. Trots de positiva fördelarna som kommer med fysisk aktivitet är det allt färre människor som rör på sig tillräckligt mycket. Detta påverkar samhället negativt. LÄS MER

 5. 15. Hardwiring sustainability into business practice through the use of management controls : A case study of Solvay Group

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandru Buftic; Dimitrios Karafylloudis; [2018]
  Nyckelord :Management controls; sustainable management controls; management control systems; corporate sustainability;

  Sammanfattning : This is an exploration into how large companies, well placed in the sustainability field, embed sustainability in their corporate practice through the use of management controls. This was investigated empirically based on a case study of Solvay S.A. The framework by Crutzen et al. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet placed.

Din email-adress: