Sökning: "placed"

Visar resultat 21 - 25 av 3091 uppsatser innehållade ordet placed.

 1. 21. Flow Separation Control Utilizing Plasma Actuators

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Stefan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :plasma actuator; flow separation control; fluid dynamics; aerodynamics; aerospace engineering; plasma physics;

  Sammanfattning : The goal of this thesis was to both theoretically and experimentally show the effect of a plasma actuator for flow separation control.  In the theoretical part a solver was implemented in MATLAB code, to solve the governing equations describing the plasma actuator. LÄS MER

 2. 22. Anpassningar till GDPR hos företag : En genomgång av tekniska förändringar som genomförs inför GDPR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lukas Nord; [2018]
  Nyckelord :GDPR; personal data act; PuL; technical solutions; personal data; GDPR; personuppgiftslagen; PuL; tekniska lösningar; personuppgifter;

  Sammanfattning : Den 25e maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som skärper till och stramar åt kraven som ställs på företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Det finns dock flera saker som är densamma mellan PuL och GDPR. LÄS MER

 3. 23. Lärares kompetensutveckling och digitalisering av matematikundervisning : En enkätstudie om hur lågstadielärare kompetensutvecklar sig för att bemöta digitalisering av matematikundervisning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Oksana Guzhva; [2018]
  Nyckelord :ICT; mathematics; elementary school; professional development; TPACK; IKT; matematik; grundskolan; kompetensutveckling; TPACK;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lågstadielärare fortbildade sig för att kunna möta de krav som ställs på dem vad det gäller digitalisering av matematikundervisning samt hur detta hänger samman med deras upplevda kompetens samt användning av IKT i matematikundervisningen.För att uppfylla syftet samlades studiens empiriska data in via en webbaserad enkätundersökning, som besvarades av 76 lågstadielärare. LÄS MER

 4. 24. Rätten till asyl : Den EU-rättsliga aspekten på området i samhörighet med dess internationella påverkan

  Magister-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Jasmin Norgren; [2018]
  Nyckelord :Rätten till asyl; asylsökande; Dublinförordningen; Non Refoulement; flyktingkonventionen.;

  Sammanfattning : This essay aim to concern the regulations regarding asylum, foremost in the European Union and partly in an international context. After having a course about human rights in a European perspective I decided that I wanted to know more about the right to asylum, and therefore the regulations regarding asylum in a European judicial context as well as in an international approach. LÄS MER

 5. 25. Välja rätt marknadsföringsstrategi på sociala medier : En studie om hur konsumenters attityder påverkas av olika marknadsföringsstrategier på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Johnson; Tim Prasertsri; [2018]
  Nyckelord :Social media marketing; influencer marketing; influencer; Instagram; restaurangbranschen; tvåstegshypotesen; message sidedness; konsumentattityder;

  Sammanfattning : Title: Choosing the right marketing strategy on social media: A study on how restaurants affect consumer attitudes through different types of marketing on Instagram. Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration Authors: Tim Prasertsri, Jakob Johnson Supervisor: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Date: 2018 - 05 Aim: The purpose of this study is to understand which marketing strategy that is most effective for restaurants on social media. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet placed.

Din email-adress: