Sökning: "placed"

Visar resultat 21 - 25 av 3002 uppsatser innehållade ordet placed.

 1. 21. Compressible Waste Bin System for Public Environment : Design with a User-Centred Approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Compactor; Waste Compression; Waste Management; Waste Bin; Industrial Design Engineering; User Experience; Usability; 3D-modeling;

  Sammanfattning : We consume more and more which also have led to an increase in the waste we most handle. In public environment, common solution have been to increase the size of the waste bin, but that’s not always an option. To big and it may interfere with the environment it placed in. LÄS MER

 2. 22. Svenska stadsplaner och stadsplaneideal genom tiden och dess koppling till politiken och juridiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Himo; [2018]
  Nyckelord :Urban Planning; City Planning; Town Planning; Urban History; Urban Politics; Urban Design; Stadsplaner; Stadsplanering; Stadsplanedesign; Stadsplanehistoria; Byggnadsstadgor; Stadsplanelag;

  Sammanfattning : De svenska städerna har genom tiderna planerats på olika sätt och olika visioner och mål har styrt städernas utformning. Under 1600-talet stod städernas handel i fokus och städerna planerades på ett schematiskt sätt med tullar i flera väderstreck. Städer som var viktiga för landets försvar utformades med befästningar i utkanterna. LÄS MER

 3. 23. A micro-CT investigation of density changes in pressboard due to compression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Johan Stjärnesund; [2018]
  Nyckelord :Micro computed tomography; μCT; pressboard; density; densification;

  Sammanfattning : Pressboard, a high-density cellulose-based product, is used both as load bearing structures and dielectric insulation in oil-filled power transformers. During transformer operation, mechanical forces and vibrations are applied on the material. LÄS MER

 4. 24. En undersökning av effekten av on-site-faktorer vid sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julius Björk; Jennifer Blidholm; Fredrik Gerdin Börjesson; Arvid Edenheim; Annie Ingvarsson; Stefan Lindstedt; Johan Onsjö; Pär Söderberg; [2018]
  Nyckelord :SEO; sökmotoroptimering; on-site; struktur; nyckelord; kompakthet; sitemap; korskopplingar;

  Sammanfattning : The significance of search engine optimization is clearly highlighted sin- ce over 90 % of internet usage starts with a search engine according to contemporary studies, whilst the internet also has contributed to increa- sed competition between companies operating from different geographic markets. Guidelines from search engines and theory from studies descri- be several internal influencing factors, on-site factors, but ambiguous in the studies is how much these factors affect the ranking. LÄS MER

 5. 25. Gravmonument i svenska parkmiljöer : idéer, ideal och formspråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Åberg; [2018]
  Nyckelord :gravar; tro; gravromantik; heliga lundar; Eden; Arkadien; Millesgården; Jacobsberg; Rosersberg; mortalitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att besvara vilka idéer och ideal som kännetecknar gravmonument i svenska parkmiljö samt hur de har utformats genom historien. En litteraturstudie har utförts baserad på tvärvetenskaplig västerländsk litteratur med avsikt att förstå de influenser som format svenska gravmonument i parkmiljö. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet placed.

Din email-adress: