Sökning: "plast kemi"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden plast kemi.

 1. 1. Towards stimuli-reformable paperboard and flipped classroom in chemistry education : A study of how to create a paper with controllable mechanical properties and a study in how the flipped classroom is used in chemistry education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :David Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Alginate; Cationic cellulose nanofibrils; Cross-linking; Dialcohol cellulose;

  Sammanfattning : Today, paper and paperboard is an important part of the packaging industry, as well as natural part of our daily lives. The alternatives to paper and paperboard is often produced from nonrenewable sources such as petroleum and as demands on sustainability increase in the packaging sector, it gives paper a desirable advantage over plastics. LÄS MER

 2. 2. Chemical methods to increase the reactivity  of lignin : In the context of green chemistry  and education for sustainable development

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Erica Birgersson; [2015]
  Nyckelord :Biomaterial; lignin reactivity; thiol mediated demethylation; iodine mediated demethylation; green chemistry; SNl-fall.; Biomaterial; lignin reaktivitet; tiol medierad demetylering; jod medierad demetylering; gron kemi; SNI-fall;

  Sammanfattning : The research  concerning lignin in high value applications has increased  during the last years due to its renewability and availability in the black liquor from pulp mills. Today  the major part of kraft lignin found  in the black liquor is used as fuel to gain energy  in the recovery boiler. LÄS MER

 3. 3. Hur exponeras barn för ftalater i sin inomhusmiljö på förskolan?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emelie Brevestedt; [2015]
  Nyckelord :Ftalater; exponering; miljö; hälsa; hormonstörande ämne; barn; förskola; kemikalier; leksaksdirektivet; REACH; CLP; miljömål; inomhusmiljö; PVC; kandidatförteckningen;

  Sammanfattning : Ftalater är ett ämne som har till syfte att verka mjukgörande i plast. Ftalater finns i flera material och produkter i vår omgivning t ex i leksaker, elektronik, textilier och i inredningsmaterial. LÄS MER

 4. 4. Synthesis and Reactivity of N-heterocyclic Gold (I) Complexes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Lars Erik Andreas Ehnbom; [2013]
  Nyckelord :Oorganisk kemi; inorganic chemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning Metallorganisk kemi är en gren av kemin som fokuserar på att utveckla nya reaktioner med hjälp av övergångsmetaller som t.ex. järn, kobolt och guld. Genom att använda övergångsmetaller i kemi är det möjligt att bilda nya reaktioner som man med konventionell organisk kemi inte kan få tillgång till. LÄS MER

 5. 5. Förseglingsegenskaper hos pappersförpackningar med konventionell plast och bioplast

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologiLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sandra Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Sealing; seal strenght; hot tack; paper; packaging; bioplastics; Fogstyrka; hot tack; papper; förpackningar; bioplast;

  Sammanfattning : Pappersbaserade förpackningar är ett område som växer snabbt. För att hålla ihop en förpackning och skydda dess innehåll är det nödvändigt mednågon form av förslutningsystem. I projektet har förslutningar i form av varmförseglingar studerats för olika sorters förpackningsmaterial. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet plast kemi.

Din email-adress: