Sökning: "platsupplevelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet platsupplevelse.

 1. 1. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Hansen; [2016]
  Nyckelord :barkkaraktär; detaljnära; platsupplevelse; trädstam; textur;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inverkan trädstammars färg och textur, det vill säga barkens visuella egenskaper, har på upplevelsen av en plats. Träds olika visuella egenskaper och estetiska kvaliteter inverkar på utemiljöers karaktärer. LÄS MER

 2. 2. Linjeavvattning i ny skepnad : förslag till hur nya mönster på linjeavvattningens galler kan bidra till upplevelsen av en plats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Madeleine Gross Liljenström; [2014]
  Nyckelord :linjeavvattning; avvattningsgaller; mönster; detaljer; utemiljö; platsupplevelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker om det finns argument för att utforma nya mönster för linjeavvattningsgaller. I uppsatsens första del redovisas observationer kring hur de ser ut idag. LÄS MER

 3. 3. På upptäcktsfärd i ”den goda platsen” – en tvärvetenskaplig litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Tanja Peters; [2012]
  Nyckelord :den goda platsen; platsens själ; genius loci; platsupplevelse; identitet; omgivning; rumslighet och landskap;

  Sammanfattning : På upptäcktsfärd i ”den goda platsen” innebär en läsning av en tvärvetenskaplig litteraturstudie. Uppsatsen syftar till att nå en ökad förståelse kring ”den goda platsen” genom att se hur olika vetenskapsdiscipliner tar upp och beskriver begreppet och fenomenet i olika texter. LÄS MER

 4. 4. Plats och minne

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Marta Vännman; [2010]
  Nyckelord :Plats; Platsupplevelse; Minne; Kollektivt minne; Landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Place as a concept, and memory as a phenomenon is researched through literature studies. The essay investigates how we think about place and how we experience and relate to it. Memory is discussed both as personal memory and collective memory. Place is a strong source of memory. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet platsupplevelse.

Din email-adress: