Sökning: "plattrambro"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet plattrambro.

 1. 1. Parameterstyrd projektering av broar : Koppling mellan Rhinoceros-Grasshopper och Tekla Structures

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mohamad Samir Abed; Azita Hosseinzade; [2017]
  Nyckelord :BIM; Tekla Structures; 3D-model; Tekla-modeling; Rhinoceros; Grasshopper; External software; Visual programming; Parametrizing; Computational Design; Parametric design; Double curvature; BIM; Tekla Structures; 3D-modell; Tekla-modellering; Rhinoceros; Grasshopper; Externt program; Visuell programmering; Parametrisering; Parameterstyrning; Parametriserad modellering; Dubbelkrökning;

  Sammanfattning : I byggbranschen har nya metoder för projektering utvecklats genom införandet av moderna och mer kraftfulla BIM-verktyg. Flera av dagens konstruktioner modelleras enligt tredimensionella principer.Tekla Structures är ett kraftfullt BIM-verktyg som klarar av att hantera både huskonstruktioner och anläggningskonstruktioner. LÄS MER

 2. 2. Increased Traffic Loads on Swedish Highway Bridges : A Case study of the bridge at highway interchange Värö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fredrik Forsberg; [2017]
  Nyckelord :BRIGADE Standard; Concrete slab frame bridge; FEM; Load carrying capacity calculation; Load carrying capacity class; BRIGADE Standard; Bärighetsberäkningar; Plattrambro; FEM; Bärighetsklasser;

  Sammanfattning : The Swedish government is planning to increase the maximum vehicle gross load regulations on parts of the national roads from the present 60 t, for the load carrying capacity class BK1, to 74 t, for the proposed new load carrying capacity class BK4. The initial implementation of the new load carrying capacity class for 74 t vehicles will only regard major highways and important roads, however, at a later stage the plan is to implement the new BK4 class on the full current BK1 road network. LÄS MER

 3. 3. Kolfiberförstärkning av betongkonstruktioner med avseende på böjningoch tvärkraft : En hypotetiskt plattrambro modellerad i Brigade Standard och en T-balk

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Masara Dagdony; Toba Rashid; [2017]
  Nyckelord :carbon fibre; CFRP; FRP; reinforcement; concrete; shear; bending; kolfiber; förstärkning; kolfiberförstärkning; betongkonstruktion; böjmoment; tvärkraft;

  Sammanfattning : Samhället ändras konstant men detta innebär inte bara en förändring för människorna i samhället utan också att nya krav ställs på konstruktionen som brukas av människorna. Många byggnadskonstruktioner kan därmed behöva en förstärkning efter en viss tid. LÄS MER

 4. 4. Preliminärdimensionering av plattrambroar - Med parallelliserade FEM-analyser enligt SBD

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Jon Difs; Fredrik Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Plattrambro; Preliminärdimensionering; Point Based Design; Set Based; Design; Finita element metod; Python; Abaqus; Script;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tekniska risker vid breddning av plattrambroar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Vikberg; [2014]
  Nyckelord :plattrambro; betong; breddning; bro; broar;

  Sammanfattning : Kolbäcksleden i Umeå har breddats med två körfält till 2+2 väg med sex cirkulationsplatser, en planskild trafikplats, fem nya samt sju breddade gång- och cykelportar (GC-portar). Projektet upphandlades som en utförandeentreprenad med Trafikverket som beställare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet plattrambro.

Din email-adress: