Sökning: "plattrambro"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet plattrambro.

 1. 1. Increased Traffic Loads on Swedish Highway Bridges : A Case study of the bridge at highway interchange Värö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fredrik Forsberg; [2017]
  Nyckelord :BRIGADE Standard; Concrete slab frame bridge; FEM; Load carrying capacity calculation; Load carrying capacity class; BRIGADE Standard; Bärighetsberäkningar; Plattrambro; FEM; Bärighetsklasser;

  Sammanfattning : The Swedish government is planning to increase the maximum vehicle gross load regulations on parts of the national roads from the present 60 t, for the load carrying capacity class BK1, to 74 t, for the proposed new load carrying capacity class BK4. The initial implementation of the new load carrying capacity class for 74 t vehicles will only regard major highways and important roads, however, at a later stage the plan is to implement the new BK4 class on the full current BK1 road network. LÄS MER

 2. 2. Preliminärdimensionering av plattrambroar - Med parallelliserade FEM-analyser enligt SBD

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Jon Difs; Fredrik Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Plattrambro; Preliminärdimensionering; Point Based Design; Set Based; Design; Finita element metod; Python; Abaqus; Script;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Struktur- och kostnadsanalys av en slakarmerad plattrambros farbana : En jämförelse ur ett spännviddsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Murtazah Khalil; [2014]
  Nyckelord :Plattrambro; finita-elementanalys; betong; ”Brigade Standard”; struktur-och kostnadsanalys;

  Sammanfattning : En brotyp som är vanlig bland brokonstruktioner är plattrambron. Denna brotyp byggs både med slak- och spännarmering. Det är dock vanligare att bygga med slakarmering än spännarmering, vilket övervägs särskilt då spännvidderna är ungefär 25- 30 meter eller mer. LÄS MER

 4. 4. Tekniska risker vid breddning av plattrambroar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Vikberg; [2014]
  Nyckelord :plattrambro; betong; breddning; bro; broar;

  Sammanfattning : Kolbäcksleden i Umeå har breddats med två körfält till 2+2 väg med sex cirkulationsplatser, en planskild trafikplats, fem nya samt sju breddade gång- och cykelportar (GC-portar). Projektet upphandlades som en utförandeentreprenad med Trafikverket som beställare. LÄS MER

 5. 5. 3D-modellering av en plattrambro i Tekla Structures : Arbetsmetod av en fallstudie

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sahar Namdar; Olle Hernodh; [2013]
  Nyckelord :Tekla Stuctures; 3D-modeling; modeling; detailing; visualization; BIM; bridge; bridge design; reinforcement; slab-frame bridge; Tekla Structures; 3D-modellering; Modellering; detaljering; visualisering; BIM; bro; broprojektering; armering; plattrambro;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar besvara huruvida Tekla Structures kan fungera som ett lämpligt 3D-modelleringsprogram för konstruktionsgruppen Nyanläggning och Bro inom Grontmij Sverige. Med goda erfarenheter av Building Information Modeling, s.k. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet plattrambro.

Din email-adress: