Sökning: "poesi"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet poesi.

 1. 1. BORT ESSÄ

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Ida-Johanna Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :folklore; death; funeral; art; installation; sculpture; healthcare; anatomy; folktro; döden; begravning; konst; installation; skulptur; kroppen; sjukvård; anatomi; utan botten utan lock;

  Sammanfattning : Examensarbete på masternivå bestående av fysiska objekt (skulptur, installation) samt en essä i textform. Ämnet behandlar historia och folktro, poesi, begravningar, döden, gravutsmyckningar samt traditioner kring att arbeta med den döda kroppen (inom sjukvården eller andra sammanhang) ... LÄS MER

 2. 2. Jona psalm : dess teologi och funktion i Jona bok

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Jenny Figaro; [2018]
  Nyckelord :Jona bok; Jona; profet; psalm; teologi; Gud; Jahve; Herre; Gamla testamentet; Gudsnärvaro;

  Sammanfattning : Jona bok är inte bara en av Bibelns mest välkända berättelser utan är också en del avvärldslitteraturen. I den bibliska uppdelningen tillhör boken de så kallade skriftprofeterna ochtolkas således som en profetisk text. LÄS MER

 3. 3. En arkitektonisk tolkning av en poetisk förhoppning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofie Tidstrand; [2018]
  Nyckelord :arkitektur; Edith Södergran; poesi; rumsupplevelse; tolkning; form; arkitektonisk översättning; Stigbergsparken; ordkarta; ordmodell;

  Sammanfattning : Att läsa Edith Södergrans dikter kan vara en nästintill fysisk upplevelse, och om Södergrans dikter skulle tolkas som rum, hur skulle då de rummen vara utformade? Syftet med detta projekt har varit att undersöka vilka rum och rumsupplevelser som kan genereras ur utvalda dikter skrivna av Södergran. Baserat på en subjektiv undersökning diskuterar projektet diktjag i relation till form, där diktjagets känsloläge översätts till rumsliga upplevelser och kvalitéer. LÄS MER

 4. 4. "Den lyriske hegelianen" : Livsåskådning och världsbild i Hjalmar Gullbergs diktning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Joel Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Hjalmar Gullberg; Svensk poesi under nittonhundratalet; Filosofisk poesi; Existentiella frågor i litteraturen; Agnosticism; Sekularisering; Litterär tradition och modernitet;

  Sammanfattning : This essay is about the lyric authorship of the Swedish poet Hjalmar Gullberg (1898-1961), who was nicknamed “The Lyric Hegelian” due to his love of paradox. It focuses on certain traits in his authorship in its entirety, with a specific focus on a select number of poems. LÄS MER

 5. 5. Lärares attityd till poesi : En kvalitativ studie om sex lärares attityder till poesi i undervisningen i årskurserna 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Tuominen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lågstadielärares attityd gentemot litteraturgenren poesi såg ut och hur viktigt verksamma lärare anser att poesi är som texttyp i årskurserna 1-3. Frågeställningarna jag har arbetat utifrån är: Hur ser lärare på användningen av poetiska texter i undervisningen? Påverkas lärarnas undervisning av deras egna erfarenheter och det egna personliga intresset till poesi? Anser lärarna att de har tillräckliga kunskaper i poesi för att kunna undervisa i genren? Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex lärare i årskurserna 1-3 på fem olika grundskolor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet poesi.

Din email-adress: