Sökning: "poesi"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet poesi.

 1. 1. Dikter ur Duvans Ring av Ibn Hazm. Analys av översättningar till engelska, tyska och franska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Birgit Kirjonen; [2017-10-23]
  Nyckelord :arabiska; Ibn Hazm; Duvans Ring; poesi; objektiv översättningsbedömning; semantisk; kommunikativ och formell ekvivalens;

  Sammanfattning : Någon gång mellan 1022 och 1027 författades Duvans ring av Ibn Hazm. Detta verk skildrar kärleken med psykologisk insikt. Verket innehåller både prosa och poesi. Det har översatts till ett flertal språk. LÄS MER

 2. 2. En religionspsykologisk studie av poeten och mystikern Gunnar Ekelöf : Om poeten som mystiker och poesi som mystikens språk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Emil Wahlström; [2017]
  Nyckelord :Mysticism; Gunnar Ekelöf; Psychology of religion; Nathan Söderblom; Hjalmar Sundén; Antoon Geels;

  Sammanfattning : With this essay, I mean to investigate if the poetry of the Swedish poet, writer and cultural elitist Gunnar Ekelöf shows signs and meanings of a mystical character. First, I research and compare the theories of Nathan Söderblom, Hjalmar Sundén and Antoon Geels about mysticism and use these in my interpretation of Ekelöfs poetry. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteratur i svenskundervisningen : Svensklärares uppfattningar om skönlitteratur i svensundervisningen 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Hanna Hultén; [2017]
  Nyckelord :Fiction; teacher; reading; the swedish subject; Skönlitteratur; lärare; läsning; svensämnet;

  Sammanfattning : Intervjustudien är inspirerad av fenomenografi och berör ämnet skönlitteratur i svenskämnet. Examensarbetet har som syfte att undersöka svensklärares uppfattningar om skönlitteratur i svenskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Lärandets poesi : Kollektivt lärande i det interaktiva samtalet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annika Larsson; [2017]
  Nyckelord :Fenomenografi; kollektivt lärande; lärandets poesi; meningsskapande TLC teacher learning communities ; förändringspoeten;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares kollektiva lärande. Genom fenomenografiska grundidéer kring lärandeapsekter och kvalitativa skillnader i lärandet analyseras lärares interaktiva samtal. LÄS MER

 5. 5. ”The truth about Persephone”: Kvinnligt identitetsuttryck i mytisk poesi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Edda Ahrent; [2017]
  Nyckelord :Persephone; Demeter; Persefone; grekisk mytologi; poesi; mytisk poesi; Homeros; Hades; Jungians psykologi; Jung; Simone de Beauvoir; Christine Downing; samtida poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Kvinnans förhållande till sitt eget mytiska arv är ett komplicerat sådant, som Beauvoir förklarar: ”representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their point of view, which they confuse with absolute truth.” Alienation från sin egen historia har lett till en lång tradition av kvinnliga författare som tacklas med sitt mytiska arv för att försöka hitta, bland kvinnliga representationer som sällan är mer än döttrar, fruar och våldtäktsoffer, sin egen röst. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet poesi.

Din email-adress: