Sökning: "poesi"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet poesi.

 1. 1. The Meeting of Childhood and Colonialism in William Blake’s Songs of Innocence and of Experience

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :William Blake; Black; Childhood; Colonialism; Poetry; Social criticism; White; William Blake; Barndom; Kolonialism; Poesi; Social kritik; Svart; Vit;

  Sammanfattning : In Songs of Innocence and of Experience William Blake contrasts childhood and adulthood. This essay relates this to another prominent social issue in the collection, colonialism. This essay aims at answering the question of what happens when the child is black rather than white. LÄS MER

 2. 2. Fiolpedagogisk väg till improvisation : en studie av fiolpedagogers undervisning på grundskolan, kulturskolan och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tania Veremeeva; [2018]
  Nyckelord :improvisation; violin teachers; Lev Vygotskij; cultural-historical perspective; music education; improvisation; kulturhistoriskt perspektiv; Lev Vygotskij; fiollärare; musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få reda på hur olika fiollärare arbetar med improvisation inom den klassiska musiken i grundskolan, kulturskolan och gymnasiet. Vilka faktorer som påverkar lärarens syn på improvisation och användningen av det i undervisningen redovisas i studien. LÄS MER

 3. 3. Hur fem lärare i årskurs 1-3 förhåller sig till poesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sanna Gundermann Wikström; Emma Konstantakis; Rasmus Lindström; [2018]
  Nyckelord :identitetsutveckling; lärares attityder; poesi; ramfaktorer; språkutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur grundskollärare i årskurs 1–3 arbetar med och resonerar om poesi i sin undervisning. Vilken attityd lärare har till poesi i allmänhet respektive i skolan, hur de beskriver sin poesiundervisning och vilka ramfaktorer som finns i arbete med poesi i skolan var också de frågor vi ville få svar på. LÄS MER

 4. 4. Dikter ur Duvans Ring av Ibn Hazm. Analys av översättningar till engelska, tyska och franska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Birgit Kirjonen; [2017-10-23]
  Nyckelord :arabiska; Ibn Hazm; Duvans Ring; poesi; objektiv översättningsbedömning; semantisk; kommunikativ och formell ekvivalens;

  Sammanfattning : Någon gång mellan 1022 och 1027 författades Duvans ring av Ibn Hazm. Detta verk skildrar kärleken med psykologisk insikt. Verket innehåller både prosa och poesi. Det har översatts till ett flertal språk. LÄS MER

 5. 5. En religionspsykologisk studie av poeten och mystikern Gunnar Ekelöf : Om poeten som mystiker och poesi som mystikens språk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Emil Wahlström; [2017]
  Nyckelord :Mysticism; Gunnar Ekelöf; Psychology of religion; Nathan Söderblom; Hjalmar Sundén; Antoon Geels;

  Sammanfattning : With this essay, I mean to investigate if the poetry of the Swedish poet, writer and cultural elitist Gunnar Ekelöf shows signs and meanings of a mystical character. First, I research and compare the theories of Nathan Söderblom, Hjalmar Sundén and Antoon Geels about mysticism and use these in my interpretation of Ekelöfs poetry. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet poesi.

Din email-adress: