Sökning: "point for corporate change"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden point for corporate change.

 1. 1. Sustainable Business Practices and Social Media: When Sustainable Social Media Campaigns Change Corporate Business Practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Jonsson; Sofia Persson; [2016-09-22]
  Nyckelord :social media; sustainable business practice; brand identity; brand reputation; point for corporate change;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Krävs en hårdare lagreglering av företags hållbarhetsredovisningar?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Erik Åkerström Andréasson; Oscar Sander; [2016]
  Nyckelord :Sustainability reporting; sustainable development; self-regulation; regulation; legitimacy; stakeholder-theory; Hållbarhetsredovisning; hållbar utveckling; självreglering; lagreglering; legitimitet; intressentteorin;

  Sammanfattning : De största företagen i världen har redovisat hållbarhet under en längre tid. Vilket är något som de har gjort frivilligt i avsaknaden av lagkrav om hållbarhetsredovisningen. Det blåser dock förändringens vindar inom hållbarhetsområdet. LÄS MER

 3. 3. Vinst och samhällsansvar - En studie av ändamålet med aktiebolagslagstiftningen, vinstsyftet och dess förhållande till hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Axelson; [2016]
  Nyckelord :associationsrätt; rättsekonomi; hållbar utveckling; samhällsansvar; aktiebolagslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Forskning har visat att ett konstant ökat materiellt välstånd inte är möjligt med hänsyn till jordens begränsade resurser, klimatförändringarna eller för att möjliggöra en hållbar utveckling. Uppsatsen undersöker förhållandet mellan den norm att aktiebolagsverksamhet ska syfta till att maximera avkastningen till aktieägarna och därigenom nyttan i samhället, mätt i materiellt välstånd, och behovet av att samhället möjliggör en miljömässigt hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Vilken information erhåller styrelser? : En kvantitativ studie om styrelsens information och dess förändring

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lina Alvarsson; Adrienn Csiszér; [2016]
  Nyckelord :Board of Directors; Management Accounting; Corporate Governance; Information; Styrelsen; verksamhetsstyrning; strategisk information; bolagsstyrning; ekonomistyrning; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att styrelser ska kunna utföra sina uppgifter är det viktigt att de erhåller relevant, korrekt och aktuell information. Traditionellt sett har den information styrelser erhåller främst bestått av redovisningsbaserad finansiell information. LÄS MER

 5. 5. Från sponsorskap till partnerskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Andersson Stridh; Johannes Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Sponsorship; Partnership; Activation; Leverage; CSR; CRSS; Motives; Relation; Trust; Engagement; Sponsorskap; Partnerskap; Aktivering; Leverage; CSR; CRSS; Motiv; Relation; Förtroende; Engagemang;

  Sammanfattning : Uppsatsen, Från sponsorskap till Partnerskap, grundar sig i relationen mellan rättshavare och sponsor. Den berör de motiv och faktorer som kan göra ett sponsorskap mer attraktivt, både ur rättshavare och sponsors perspektiv, samt hur man kan öka effekten av relationen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet point for corporate change.

Din email-adress: