Sökning: "point for corporate change"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden point for corporate change.

 1. 1. Sustainable Business Practices and Social Media: When Sustainable Social Media Campaigns Change Corporate Business Practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Jonsson; Sofia Persson; [2016-09-22]
  Nyckelord :social media; sustainable business practice; brand identity; brand reputation; point for corporate change;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Vinst och samhällsansvar - En studie av ändamålet med aktiebolagslagstiftningen, vinstsyftet och dess förhållande till hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Axelson; [2016]
  Nyckelord :associationsrätt; rättsekonomi; hållbar utveckling; samhällsansvar; aktiebolagslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Forskning har visat att ett konstant ökat materiellt välstånd inte är möjligt med hänsyn till jordens begränsade resurser, klimatförändringarna eller för att möjliggöra en hållbar utveckling. Uppsatsen undersöker förhållandet mellan den norm att aktiebolagsverksamhet ska syfta till att maximera avkastningen till aktieägarna och därigenom nyttan i samhället, mätt i materiellt välstånd, och behovet av att samhället möjliggör en miljömässigt hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Vilken information erhåller styrelser? : En kvantitativ studie om styrelsens information och dess förändring

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lina Alvarsson; Adrienn Csiszér; [2016]
  Nyckelord :Board of Directors; Management Accounting; Corporate Governance; Information; Styrelsen; verksamhetsstyrning; strategisk information; bolagsstyrning; ekonomistyrning; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att styrelser ska kunna utföra sina uppgifter är det viktigt att de erhåller relevant, korrekt och aktuell information. Traditionellt sett har den information styrelser erhåller främst bestått av redovisningsbaserad finansiell information. LÄS MER

 4. 4. Från sponsorskap till partnerskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Andersson Stridh; Johannes Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Sponsorship; Partnership; Activation; Leverage; CSR; CRSS; Motives; Relation; Trust; Engagement; Sponsorskap; Partnerskap; Aktivering; Leverage; CSR; CRSS; Motiv; Relation; Förtroende; Engagemang;

  Sammanfattning : Uppsatsen, Från sponsorskap till Partnerskap, grundar sig i relationen mellan rättshavare och sponsor. Den berör de motiv och faktorer som kan göra ett sponsorskap mer attraktivt, både ur rättshavare och sponsors perspektiv, samt hur man kan öka effekten av relationen. LÄS MER

 5. 5. Doing Good While Being Good : A study of the relationship between Corporate Social Responsibility and the Swedish Companies Act

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Djäken; [2016]
  Nyckelord :Aims of the Swedish Companies Act; Swedish Companies Act; SCA; company s interest; company s objects; contemporary CSR; corporate gifts; corporate governance; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR and Swedish corporate governance; de facto value transfers; duty of loyalty; duty of care; duties of the board; duties of the managing director; ESV; enlightened shareholder wealth maximization; executive compensation; fiduciary duties; profit purpose; purpose of the limited company; pluralist purpose; pyramidal ownership structure; value transfer framework; shareholder value model; shareholder primacy model; share buybacks; Swedish corporate governance; Swedish Code on Corporate Governance; ABL; aktiebolags syfte; aktiebolags vinstsyfte; aktiebolags verksamhetsföremål; aktieåterköp; aktieägarmodell; bolagsstyrelsens ansvar; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR och svensk bolagsstyrning; förtäckta värdeöverföringar; företagsgåvor; institutionella ägare; korsägande; pluralistiskt vinstsyfte; pyramidägande; Svensk kod för bolagsstyrning; svensk bolagsstyrning; upplyst aktieägarmodell; verkställande direktörs ansvar; värdeöverföringsreglerna; värdeöverföringar;

  Sammanfattning : This thesis investigates the current interrelationship between the provisions contained in the Swedish Company Act (2005:551) and activities related to Corporate Social Responsibility (CSR) pursued by companies listed at Nasdaq Stockholm. The focal point of this thesis could be argued to be of particular relevance in this day and age, as companies listed at Nasdaq Stockholm continue to perform at the top of the league in global sustainability performance measurements, and Swedish and European legislators have intensified their efforts to encourage businesses to operate in a way that does not incur unacceptable social costs to society. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet point for corporate change.

Din email-adress: