Sökning: "polisuniform"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet polisuniform.

 1. 1. “Lite maskulint är ju jobbet i sig” : En socialpsykologisk studie om uniformens betydelse för polisens rollskapande och performativa handlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Inana Selenius; [2018]
  Nyckelord :socialpsykologi; genus; polis; uniform; polisuniform; symbolisk interaktionism; Butler; Goffman; Connell; Blumer; Mead; kvinnliga poliser; manliga poliser;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka polisuniformen som bärs av ingripande poliser i yttre tjänst. Detta har studerats med teorier från socialpsykologin samt genusvetenskapen med Mead, Blumer, Butler, Connell och Goffman. Metoden som använts är kvalitativa fokusgruppsintervjuer som gjorts med yrkesutövande poliser. LÄS MER

 2. 2. Fjolla, butch och en polisuniform : En intervjustudie med fyra medlemmar av Gaypolisföreningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Miranda Garshasebi; Valentina Restrepo Pulido; [2014]
  Nyckelord :Homosex* police; homosex* work; homosex* workplace; Homosex* polis; homosex* arbete; homosex* arbetsplats;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för den sexuella läggningens betydelse för upplevelsen av arbetsplatsen. Undersökningen baseras på fyra intervjuer med homosexuella poliser som är medlemmar i Föreningen för gaypoliser i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Polisuniformen : militärisk skrämselpropaganda eller funktionell och praktisk arbetsklädsel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Jon Isaksson; Magdalena Johansson; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Vapen mm;

  Sammanfattning : Med denna rapport vill vi försöka ge en insyn i varför svensk polisuniform idag ser ut som den gör. Vilka positiva och negativa aspekter finns i och med dagens polisuniform? Syftet med rapporten är att försöka klargöra den problematik samt de möjligheter som den uniformerade polismannen/kvinnan idag kan stöta på. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet polisuniform.

Din email-adress: