Sökning: "political organization"

Visar resultat 1 - 5 av 652 uppsatser innehållade orden political organization.

 1. 1. M&A processes in the Italian multi-utility industry: accomplishment of a political project, chance for growth and value creation. An industry analysis starting from a case study of Acea S.p.A.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Massimiliano Casellato; [2018-01-18]
  Nyckelord :Regulated business; Regulated industry; Municipal companies; Liberalization process; Multi-utility industry; Italian multi-utilities; Business mix; Local utilities; Public utilities; M A process; External growth; Value creation; M A trends; Industrial policy; Political interference; Industrial organization; Market structure.;

  Sammanfattning : This M.Sc. Thesis aims to investigate on the reasons at the basis of the M&Aoperations that, in the last few years, are radically changing the structure and thedynamics of the multi-utility industry in Italy. LÄS MER

 2. 2. Om allt går åt skogen : organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen och skogsmiljöernas bidrag ur ett kapacitetsperspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Larsson; [2018]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; kapacitetsteori; skogliga livsmedelsresurser; beredskap; civilt försvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen ser ut. Bakgrunden till detta är att Sverige för första gången sedan början av 2000-talet har påbörjat återuppbyggnaden av ett civilt försvar, där livsmedelsberedskapen är en aspekt att ta hänsyn till. LÄS MER

 3. 3. FN:s roll i terrorismbekämpning : En kvalitativ studie om FN:s åtgärder för att bekämpa IS utifrån ett perspektiv om mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sofia Kjellin; [2018]
  Nyckelord :The United Nations; human rights; terrorism; IS.; FN; mänskliga rättigheter; terrorism; IS.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how the United Nations as an organization has acted to combat IS between 2010 and 2015 from a perspective of human rights, and why the UN has not taken further action in this area. The second question is answered through three different perspectives: organizational theory, realism and liberalism and feminism. LÄS MER

 4. 4. Balanspunkten mellan arbetsledningsrätten och religionsfriheten - Möjligheten för arbetsgivare att inskränka på religionsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Liridon Kaludra; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar gränsdragningen mellan arbetsledningsrätten och religionsfriheten i främst arbetslivet. Arbetsgivaren har i egenskap av arbetsledningsrätten möjlighet att bedriva sin verksamhet utifrån dess behov dvs ansvar över förläggning av arbetstider, fördelning av arbetsuppgifter samt ordningsföreskrifter i både arbets- och skolmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Demokratiska begränsningar i Makedonien : En studie om vilka demokratiska begränsningar som kan identifieras i Makedonien 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Belokozovska; [2018]
  Nyckelord :Democracy; Polyarchy; Macedonia; ideal-type; Demokrati; Polyarki; Makedonien; idealtyp;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to address the issue of democratic restrictions in Macedonia today, 2017, due to all the media attention of the Macedonian political life. It was also an interesting country to study because of its disputes with its neighbouring country Greece, which blocks Macedonia from entering both the European Union and the Northern Atlantic Treaty Organization, NATO. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet political organization.

Din email-adress: