Sökning: "politik då och nu"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden politik då och nu.

 1. 1. Migration - ett existentiellt hot mot staten? : En studie av hotbildskonstruktionen av ämnet migration inom tre europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anna Olausson; [2017]
  Nyckelord :migration; hotbildskonstruktion; identitet; säkerhet; Europeiska unionen; diskursanalys;

  Sammanfattning : Vad som inom en nation ses som ett existentiellt hot mot staten varierar beroende på vilken nation som studeras. Följande uppsats ämnar att genom en diskursanalys studera hur ämnet migration konstrueras till ett hot mot staten och dess grundläggande värden och värderingar, samt hur detta återspeglar sig i nationens politiska ställningstagande på europeisk nivå. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor mer vänster än män? En studie av kvinnor och mäns olika politiska preferenser över Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Johansson; [2016-07-01]
  Nyckelord :det moderna könsgapet; vänster-högerskala; Europa; socioekonomi; attitydmässiga faktorer;

  Sammanfattning : Studier har historiskt sett visat att kvinnor är mer konservativa och höger än män, och ävenmer ointresserade av politik. Denna tendens har dock förändrats till det motsatta, kvinnor är nu istället mer vänster än män, en tendens som i teorin brukar kallas the modern gender gap. LÄS MER

 3. 3. Skolorna finns inte till för att ge partierna en kampanjarena, snarare tvärtom : Politisk opinionsbildning och politikers verkan/medverkan i svensk grund- och gymnasieskola – Nu och Då (1946-2016)

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Robert Armblad; [2016]
  Nyckelord :Sweden; Swedish schools; Opinion forming; Politicians; Political parties; Curriculum; Politik; Skola; Verkan; Medverkan; Partier; Justitieombudsmannen; Styrdokument;

  Sammanfattning : This masters’ thesis aim is to find out what has been the historical (1946-2016) and current political and judicial discourse and regulations in Sweden when it comes to political opinion forming and the presence of political parties at Swedish schools and also if the Swedish schools and politicians have been working accordingly to these regulations. By primarily analyzing historical and present curriculums from the Swedish school system and documents from the Swedish Parliamentary Ombudsman (Justitieombudsmannen) I have found that the discourse and with it the rules and regulations has changed over time. LÄS MER

 4. 4. Prop. 2013/14:126 : - En studie av kommunernas problembilder och dess förhållande till lagändringarna.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Johan Mattisson; [2015]
  Nyckelord :detaljplan; detaljplanprocess; detaljplaneprocess; förfarande; standardförfarande; praxis; rationell; planering; PBL;

  Sammanfattning : Regeringen menar genom prop. 2013/14:126 att bostadsbristen riskerar att försätta Sveriges internationella konkurrenskraft på efterkälken. Regeringen menar att detaljplaneprocessen är en orsak till detta då den är en flaskhals för byggandet. Lagändringarna som regeringen lägger fram genom prop. LÄS MER

 5. 5. Svensk alkoholpolitik och EU - en undersökning av Sveriges och EU:s alkoholpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Johnson; [2014]
  Nyckelord :fri rörlighet; alkoholtullar; EU-law and social welfare law Alkoholpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att redogöra för alkoholpolitiken som bedrivs och som har bedrivits i Sverige och dess förhållande till EU-rätten, samt att redogöra för den alkohol- och hälsopolitik EU bedriver. Utöver diskuteras den fria rörligheten och alkoholimport. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet politik då och nu.

Din email-adress: