Sökning: "politik då och nu"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden politik då och nu.

 1. 1. Affärsman och tv-kändis blev president : En kvalitativ studie av Donald Trumps användande av retorik under valkampanjen 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; rhetoric; politics; speech; power strategiesm USA; qualitative method; Donald Trump; retorik; politik; maktstrategier; USA; tal; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Donald Trump, välkänd affärsman, programledare och numera USA:s 45:e president. Hur lyckades egentligen en man som inte varit i en politisk position tidigare övertyga ett helt land att han har vad som krävs för att styra det? Studien skall ta reda på vilka retoriska begrepp Trump använt sig av under sin valperiod och vilken effekt de har gett. LÄS MER

 2. 2. Nyhetsurvalet då och nu : en kvantitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters nyhetsurval på förstasidan år 1977 och 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sharzad Rahmani; Nada Razooq; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka nyhetsurvalet på Dagens Nyheters förstasida år 1977 respektive 2017 för att identifiera eventuella skillnader mellan dessa år. I studien fokuserar vi på olika faktorer; ämne, huvudaktör, geografiskt ursprung, antal bilder och artiklar. LÄS MER

 3. 3. Svensk rapportering om amerikanska presidentval : En studie i hur tre svenska tidningar har gestaltat två historiska presidentval

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Filip Lavin; [2018]
  Nyckelord :Presidentval; svensk media; tidningar;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur gestaltningen av de amerikanska presidentvalen 1860 och 1960 tog sig utryck och förmedlades i de svenska tidningarna Aftonbladet, Göteborgs Handels- och sjöfartstidning och Expressen. De tidningar jag valt har tydliga politiska inriktningar, då jag vill med min undersökning se om tidningarnas ideologi påverkade deras rapportering av valen. LÄS MER

 4. 4. Migration - ett existentiellt hot mot staten? : En studie av hotbildskonstruktionen av ämnet migration inom tre europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anna Olausson; [2017]
  Nyckelord :migration; hotbildskonstruktion; identitet; säkerhet; Europeiska unionen; diskursanalys;

  Sammanfattning : Vad som inom en nation ses som ett existentiellt hot mot staten varierar beroende på vilken nation som studeras. Följande uppsats ämnar att genom en diskursanalys studera hur ämnet migration konstrueras till ett hot mot staten och dess grundläggande värden och värderingar, samt hur detta återspeglar sig i nationens politiska ställningstagande på europeisk nivå. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor mer vänster än män? En studie av kvinnor och mäns olika politiska preferenser över Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Johansson; [2016-07-01]
  Nyckelord :det moderna könsgapet; vänster-högerskala; Europa; socioekonomi; attitydmässiga faktorer;

  Sammanfattning : Studier har historiskt sett visat att kvinnor är mer konservativa och höger än män, och ävenmer ointresserade av politik. Denna tendens har dock förändrats till det motsatta, kvinnor är nu istället mer vänster än män, en tendens som i teorin brukar kallas the modern gender gap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet politik då och nu.

Din email-adress: