Sökning: "populärkultur."

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet populärkultur..

 1. 1. Skapande på fritidshemmet : En studie av lärares uppfattning om skapande i fritidshemmet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Wiss; Ana Kovacevic; [2018]
  Nyckelord :skapande; kultur; populärkultur; fritidshem; diskurser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva lärares tal om skapande på fritidshem och hur skapandet används.   Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats: Vilka diskursiva konstruktioner uttrycker lärarna i fritidshemmet kring skapande?   I studien används en kvalitativ metod genom fokusgruppsamtal med lärare i fritidshem. LÄS MER

 2. 2. Sanning eller sensation? : En kvalitativ jämförelse av SVT Nyheter och Aftonbladets rapportering av mordfall

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rebecca Albemo; Nils Wilhelmsson; Leo Forsberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka hur rapportering av mordfall skiljer sig i SVT Nyheter och Aftonbladets webbrapportering. För att besvara vår frågeställning har vi utfört en kvalitativ textanalys med inslag av kritisk diskursanalys och gestaltningsteori, på två artiklar från vardera nyhetstjänst. LÄS MER

 3. 3. Den religiöst motiverade könsmaktsordningen : En textanalys av Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Albin Malm; [2018]
  Nyckelord :popular culture; The Handmaid’s Tale; religion; gender; text analysis; banal religion; gender theory; mediatization theory; populärkultur; En tjänarinnas bekännelser; religion; genus; genusvetenskap; textanalys; banal religion; medialiseringsteorin;

  Sammanfattning : Through the history have the women been subordinated to the men, structures that still are present in these days even though feminist movements have tried work against them. One platform that is quite common to use for drawing attention to a certain subject is popular culture. LÄS MER

 4. 4. Kan intresse bli kunskap? : Fritidslärares inställning till populärkultur i pedagogisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annie Jäghagen; [2018]
  Nyckelord :Populärkultur; fritidshem; lärande; kultur; pedagogik.;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete handlar om fritidslärares inställning till populärkultur i pedagogisk praktik. Syftet med arbetet var att delge hur fritidslärare upplever att populärkultur kan användas som ett pedagogiskt redskap för lärande på fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Bibliska motiv i Harry Potter and the Deathly Hallows : En intertextuell undersökning

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Embla Kolenda; [2018]
  Nyckelord :Harry Potter; Nya Testamentet; New Testament; intertextualitet; intertextuality; Lina Sjöberg; bibliska motiv; biblical motifs; Bibeln och skönlitteratur; the Bible and fiction; Bibeln och populärkultur; the Bible and popular culture;

  Sammanfattning : Populärkultur uppstår inte i ett vakuum. Det är inte konstigt att västerländsk populärkultur hämtar inspiration från Bibeln och västerländsk kristen kultur. Bokserien om Harry Potter tycks vara ett sådant exempel. Jag är intresserad av det intertextuella mötet mellan Harry Potter-böckerna och Bibeln. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet populärkultur..

Din email-adress: