Sökning: "populärkultur."

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade ordet populärkultur..

 1. 1. Förenklade föreställningar och komplexiteten i muslimers levnadssätt : En diskursanalytisk studie om hur muslimer framställs och omtalas i serien Skam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Stefanie Rådeby; Moa Johansson; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: muslim; islam; Skam; populärkultur; framställningar; diskursanalys; föreställningar; stereotyper; fördomar; islam i Europa; ungdomar; gymnasieskola; religionsundervisning.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur den webbaserade ungdomsserien Skam kan fungera som undervisningsmaterial i religionskunskap på gymnasienivå. Därför ämnar vi genom uppsatsens diskursanalytiska teori och metod att analysera om och hur förenklade föreställningar om muslimer reproduceras eller dekonstrueras i Skam. LÄS MER

 2. 2. Staden genom maten : en kultursociologisk textanalys av Sydsvenskans restaurangrecensioner 1995, 2005 och 2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Jon Wennström Loman; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Mat, kockarna som lagar den och restaurangerna som serverar den har sedan början av 2000-talet upptagit mer av utrymmet i flertalet medier, inte minst tv-medier. Matens fält har blivit ett populärkulturellt fenomen värt att undersökas vetenskapligt. LÄS MER

 3. 3. Konsten att passa in i en modern värld : En kritisk diskursanalys av satiriska Black Mirror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andrea Jonsson; Emma Jakobsson Ögnelooh; [2018]
  Nyckelord :MCDA; critical discourse analysis; norms; conformity; Black Mirror; satire; MCDA; kritisk diskursanalys; normer; konformitet; Black Mirror; satir;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur normer och konformitet skapas i ett modernt, teknologiskt samhälle genom att studera satirisk populärkultur. Det är den tredje säsongen av den satiriska, dystopiska tv-serien Black Mirror som studeras. LÄS MER

 4. 4. Vad betyder det att en roll är religiös enligt rollspelare? : Om vad en religiös roll gör i rollspel, dess utformning och den meningen som tillskrivs den religiösa rollen därav.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Alexander Hedblom; [2018]
  Nyckelord :religion; rollspel; mening; symbolisk; dungeons; dragons;

  Sammanfattning : Populärkultur kan ha påverkat ungdomars syn på vad religion handlar om, vad en religiös gör, och därmed även vad som är att klassa som religiositet. Att undersöka om så är fallet kan ge värdefull kunskap till vidare forskning, eftersom det leder oss till att bättre förstå vårt samtida samhälle. LÄS MER

 5. 5. ”I DET HÄR LÄGET ÄR JAG SÅ OTROLIGT VIKTIG FÖR HENNE OCH DET FÅR JAG EN KICK AV” En kritisk diskursanalys av konstruktionen av faderskapet i Alex & Sigges podcast

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrica Olsson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vårterminen 2017Handledare: Johanna ArnessonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 66Antal ord: 20 050Nyckelord: Faderskap, podcast, populärkultur, livsstilsmedier, diskurs, hegemoniskmaskulinitet, barnorienterad maskulinitet, kritisk diskursanalys, Fairclough, representation, identitet, ideologi, Alex och SiggeSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur faderskapet konstrueras i Sveriges största livsstilspodcast.Teori: Faircloughs kritiska diskursanalys som teori, begreppen populärkultur och livsstilsmedier,hegemonisk maskulinitet samt barnorienterad maskulinitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet populärkultur..

Din email-adress: