Sökning: "possession"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet possession.

 1. 1. Tradition av princip? - En studie av traditionsprincipen i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Svensson; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; sakrätt; traditionsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Traditionsprincipen innebär att överlåtarens rådighet eller besittning måste brytas för att en förvärvare ska uppnå sakrättsligt skydd gentemot överlåtarens borgenärer. Traditionsprincipen har varit en viktig del av den svenska rättsordningen i nästan 100 år. LÄS MER

 2. 2. The Service Sector in Nigeria: An Escalator for New Economic Growth

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Barry Ehigiator; [2017]
  Nyckelord :Nigeria; services-led growth; human capital; education.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Nigerian economy grew at an average rate of 7% between 20002011. However, recent drop in oil prices has led to calls for economic diversification away from oil. Using the services-led growth theoretical framework, this thesis provides an overview of the Nigerian service-sector. LÄS MER

 3. 3. Specialidrott, ett kunskapsämne eller? : - en studie om hur specialidrottslärare motiverar och bedriver sin undervisning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anel Skurlic; Stefan Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka hur lärares bakgrund och erfarenheter inverkar på deras undervisning i ämnet specialidrott. Våra frågeställningar är följande: Vilken idrottslig och akademisk bakgrund och erfarenhet har lärarna i ämnet specialidrott? Hur motiverar studiens specialidrottslärare sina val av undervisningsinnehåll? Hur arbetar lärare i specialidrott med kursplanerna och det centrala innehållet?   Metod I studien användes kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. ”Fought by two oppositions” : Om andebesättelse och rörelse mellan gränser i en kenyansk evangelisk församling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Linnea Sörman; [2017]
  Nyckelord :Kenya; Kibera; Luo; Spirit Possession; Witchcraft; Boundaries; Kenya; Kibera; Luo; Andebesättelse; Häxeri; Gränser;

  Sammanfattning : De praktiker och föreställningar som hör samma med den magiska verkligheten under etiketten ”witchcraft” verkar öka i popularitet i dagens Afrika. Medan vissa postmoderna antropologer har tolkat fenomenet som en kritisk kommentar mot moderniseringsprocesser är det troligt att föreställningen om den magiska verkligheten kan göra anspråk på fler uttryck än så. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av samhällets kontroll av byggprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :David Costea; Hajrudin Caplja; [2017]
  Nyckelord :byggprocess; kontrollprocess; byggherre; kontrollansvarig; bygglov; tekniskt samråd; arbetsplatsbesök; slutsamråd; dagordningar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to investigate the difficulties that arise in the construction process by analyzing documentations from real-life construction processes that occurred in four municipally in Skåne. By mapping out all the problems that arise, opportunities for improvement will be obvious and thus efficiency solutions can be proposed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet possession.

Din email-adress: