Sökning: "possession"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet possession.

 1. 1. Säkrar panträtten ränta på den säkrade fordringen utan särskild överenskommelse? : En studie av panträttens förhållande till pantfordringens biförpliktelser vid gäldenärspant som innehas av borgenären.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Göransson; [2018]
  Nyckelord :pantfordring; pant; panträtt; pantsäkrad fordring; pantfordran; säkerhetsrätt; ränta; avkastningsränta; dröjsmålsränta; biförpliktelser; avtalstolkning; bevisbörda; förmånsrätt; panträttens obligationsrättsliga sida; avbetalningsköp; återtagandeförbehåll;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder om panträtt säkrar ränta på den pantsäkrade fordringen utan att parterna särskilt avtalat om saken. Undersökningen berör ett antal alternativ för att besvara frågan: bevispresumtioner, fördelning av bevisbörda, avtalstolkning, analogier från befintliga utfyllande rättsregler, samt systematisk-teleologisk rättstillämpning. LÄS MER

 2. 2. Specialidrott, ett kunskapsämne eller? : - en studie om hur specialidrottslärare motiverar och bedriver sin undervisning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anel Skurlic; Stefan Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka hur lärares bakgrund och erfarenheter inverkar på deras undervisning i ämnet specialidrott. Våra frågeställningar är följande: Vilken idrottslig och akademisk bakgrund och erfarenhet har lärarna i ämnet specialidrott? Hur motiverar studiens specialidrottslärare sina val av undervisningsinnehåll? Hur arbetar lärare i specialidrott med kursplanerna och det centrala innehållet?   Metod I studien användes kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av samhällets kontroll av byggprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :David Costea; Hajrudin Caplja; [2017]
  Nyckelord :byggprocess; kontrollprocess; byggherre; kontrollansvarig; bygglov; tekniskt samråd; arbetsplatsbesök; slutsamråd; dagordningar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to investigate the difficulties that arise in the construction process by analyzing documentations from real-life construction processes that occurred in four municipally in Skåne. By mapping out all the problems that arise, opportunities for improvement will be obvious and thus efficiency solutions can be proposed. LÄS MER

 4. 4. The Role of Menstruation : a Case Study amongst Women from Nakwa Village in Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete

  Författare :Anna Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Menstruation; Women; Menstrual Hygiene Management; gender equality; menstrual shame; menarche; the Other sex; Matter out of place; contamination;

  Sammanfattning : This study investigates what role menstruation have for women in the village of Nakwa, Tanzania; how inadequate MHM affects the perception of women; and how menstruation is affecting the gender equality within a marriage in Nakwa. Most women in Nakwa village struggle to maintain high standards of cleanliness regarding their own Menstrual Hygiene Management (MHM). LÄS MER

 5. 5. Hur en webbapplikation kan utvecklas för att leverera säkerhet, handlingsbarhet och navigerbarhet : PimpaOvven – Utveckling av en e-butik för märken och accessoarer till studentoveraller

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Albertsson; Adrian Öberg Bustad; Mattias Sundmark; Elof Gerde; Jessika Boberg; Ariyan Abdulla; Oscar Danielsson; Felicia Johnsson Bittmann; Anton Moberg; [2017]
  Nyckelord :Navigerbarhet; Handlingsbarhet; Säkerhet; Webbapplikation; Säkert intryck;

  Sammanfattning : Bland studenter på många av Sveriges Universitet är studentoverallen en vedertagen ägodel. Studenter gillar att utsmycka sina overaller med olika tygmärken och andra accessoarer, men tillgängligheten av dessa är i dagsläget begränsad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet possession.

Din email-adress: