Sökning: "post-modernistic feminism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden post-modernistic feminism.

  1. 1. En bur gick ut för att finna en fågel : En tolkning av tolv kvinnors berättelser om mödomshinnan och kvinnlig oskuld

    Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Lina Schiller; [2017]
    Nyckelord :Hymen; female virginity; female sexuality; discipline; power; post-modernistic feminism; Michel Foucault; Claude Lévi-Strauss; Mödomshinna; kvinnlig oskuld; kvinnlig sexualitet; disciplin; makt; postmodern feminism; Michel Foucault; Claude Lévi-Strauss;

    Sammanfattning : This paper is an interview study with 12 women between the ages of 17-88 from Bohuslän, Sweden and their thoughts about female virginity and the hymen. Today it has been proven that there exists no hymen that breaks at a woman’s first sexual intercourse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet post-modernistic feminism.

Din email-adress: