Sökning: "postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet postkolonialism.

 1. 1. Religionskunskapens samer : Hur och var framställs samerna och vilken plats får de?

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jon Odell; [2017]
  Nyckelord :Post colonialism; Stereotyping; Textbook; Sami religion; Exoticism; Smarts dimensions; Content analysis; Postkolonialism; Stereotypisering; Lärobok; samisk religion; Exotism; Smarts dimensioner; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose with this thesis is to study three theology teaching materials to analyze the Sami people involvements in these. A comparison has been made with Old Scandinavian religion since the textbooks I have studied are all placed in the same category. In the thesis, I will also investigate how the Sami and their religion is represented. LÄS MER

 2. 2. Staten och kapitalet: en kritisk diskursanalys av prop. 1988:92 ny minerallag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emma Koppe Flodin; [2017]
  Nyckelord :Sami; post-colonial; critical discourse analysis; Marxism; law; Sápmi; postkolonialism; kritisk diskursanalys; lagstiftning; Social Sciences;

  Sammanfattning : One of the biggest threats against reindeer herding and Sami culture is the exploitation of natural resources in Sápmi, Sami land (Samiskt informationscentrum a). Mines require large areas of land, where the reindeer usually feed. LÄS MER

 3. 3. "De får bulta lite mer på porten" : En postkolonial studie om prästers syn på asylsökande som konverterar till kristendom

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Annie Wernersson; [2017]
  Nyckelord :asylsökande; konvertera; Svenska kyrkan; postkolonialism; den andre;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur präster ser på asylsökande som konverterar till kristendom. Den ämnar även studera hur prästerna talar om de asylsökande, hur de ser på de asylsökandes aktörskap, om de förändrar eller reproducerar maktordningen de finns i samt hur de ser på sin egen roll i processen. LÄS MER

 4. 4. There are oceans of blessings under this soil : Möten och kollektivet som protagonist i Cities of Salt av Abdelrahman Munif

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Monica Olsson Kolkman; [2017]
  Nyckelord :postkolonialism; society as protagonist; Abdelrahman Munif; postkolonialism; society as protagonist; kollektivet som protagonist; Abdelrahman Munif; arabisk litteratur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Är etnicitet ett problem för konsocial demokrati i Afrika? : En studie av inbördeskriget i Burundi (1965 - 2015)

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Axelle Ukiza; [2017]
  Nyckelord :Konsocial demokrati; Etnicitet; Arusha överenskommelse och burundisk konstitution.;

  Sammanfattning : Min uppsats är en teorikonsumerande studie där fokus ligger på att identifiera problem för tillämpning av den konsociala demokratimodellen i Burundi på grund av svårighet att särskilja etniska grupper i landet. Jag har undersökt etnicitet ur tre olika teoretiska perspektiv: Essentialism, socialkonstruktionism och postkolonialism teori. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet postkolonialism.

Din email-adress: