Sökning: "postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet postkolonialism.

 1. 1. STOPPA SVÄLTEN En multimodal analys av svenska biståndsorganisationers kommunikation ur ett rättighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Pileblad; Olivia Wikström; [2018-02-12]
  Nyckelord :Rättighetsbaserad kommunikation; Human Rights-Based Approach; rättighetsperspektivet; multimodal analys; postkolonialism; sociosemiotik; stereotyper; biståndsorganisationer; UNICEF Sverige; Plan International Sverige.;

  Sammanfattning : Examensarbete 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 63Antal ord: 15 808Syfte: Att undersöka huruvida svenska biståndsorganisationer, i filmer där insamlingsarbete åsyftas, kommunicerar urett rättighetsperspektiv.Teori: Rättighetsperspektivet, postkolonialism, sociosemiotik och stereotypisering. LÄS MER

 2. 2. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER

 3. 3. En postkolonial konflikt : En studie om hur konflikten i Sydsudan kan ses som en kolonial konsekvens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Källroos; [2018]
  Nyckelord :Postkolonial studie; postkolonialism; kolonialism; etnicitet; etnisk konflikt; postkolonial konflikt; kolonial konsekvens; slaveri; slavhandel; förtryck; Sudan; Sydsudan; Egypten; Storbritannien; Anglo-Egyptiska Sudan; Turko-Egyptiska Sudan; Dinka; Nuer;

  Sammanfattning : This master thesis constitutes a review of literature from a post-colonial perspective to analyze the current conflict in south Sudan between the ethnic groups, the Nuer and the Dinka. The method used in this work is qualitative, with elements of hermeneutics. LÄS MER

 4. 4. Feminism på kartan : En kritisk diskursanalys av subjektspositioner i Kanadas feministiska utvecklingspolitik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Gidlöf; [2018]
  Nyckelord :feministisk utvecklingspolitik; Kanada; feministisk postkolonialism; diskurs; subjektspositionering; kritisk diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : Feminism as a tool has lately been used more frequently by governments and institutions, but has been criticized for only representing a Western point of view which has ignored perspectives of women in the so-called Global South. This thesis aims to investigate if Canada, in its recently launched Canada’s Feminist International Assistance Policy, describe women in developing countries from a Western view or if they have incorporated a postcolonial perspective in their policy. LÄS MER

 5. 5. Något att bita i : En studie av vampyrfilm från andra kulturer än den västerländska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Amanda Sehlgård; [2018]
  Nyckelord :Vampyrer; postkolonialism; hybriditet; gemenskap; kristendom; karaktärsanalys; Dracula; orientalism; västvärlden; orienten; vampyrmytologi.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vampyrfilmer från andra kulturer relaterar till Bram Stokers Dracula och den europeiska myten. Vampyren har varit ett forskningsämne sedan 1700-talet och sedan 90-talet har en del av vampyrforskningen fokuserat på vampyren som en postkolonial varelse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet postkolonialism.

Din email-adress: