Sökning: "postnatal omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden postnatal omvårdnad.

 1. 1. Depressionssymtom hos män vid blivande och nyblivet föräldraskap : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carl Bergstrand; Felicia Lydahl; [2017]
  Nyckelord :Depression; experiences; future and first-time fathers; postnatal; PPD.; Depression; blivande och nyblivna fäder; postnatal; PPD; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning om psykisk ohälsa relaterat till föräldraskap har under en längre tid varit kopplad till kvinnan och barnets behov. Sedan 1990-talet har forskningen ökat inom området postpartum depression (PPD). Det är först under senare tid som fäders psykiska ohälsa har börjat undersökas mer grundligt. LÄS MER

 2. 2. "Jag var där och jag var närvarande" : Förstagångspappors erfarenheter av delaktighet i samband med förlossnings- och BB-vistelsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Elenor Andersson; Malin Johansson; [2016]
  Nyckelord :barnmorskan; delaktighet; pappor; tematisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag uppmuntras pappor att vara närvarande och aktiva under graviditet och förlossning, något som påverkar hela familjen positivt. Delaktighet kan upplevas och uttryckas på olika sätt. Studier har visat att pappor inte varit så delaktiga som de önskat och haft svårt att hitta sin roll. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på BB.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Liljekvist; Ellen Bildsten; [2016]
  Nyckelord :midwife; experiences; refugee; culture; postnatal ward; communication; barnmorska; upplevelser; flykting; kultur; BB; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att belysa barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på BB.Design: En intervjustudie baserad på enskilda semistrukturerade intervjuer med kvalitativ innehållsanalys.Omgivning: Två BB-enheter varav en i södra och en i norra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Positive reinforcement training for laboratory mice

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maija Cederwall; [2014]
  Nyckelord :Mouse; Positive reinforcement; Training; Procedures;

  Sammanfattning : The mouse (Mus musculus) is the most commonly used mammal in biomedical research and can easily be restrained by both hand and by a device. Restraining animals causes stress that not only decreases the animal’s wellbeing, but may also influence the research results. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskans hälsofrämjande arbete inom barnhälsovården : anknytningen mellan spädbarn och mor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå

  Författare :Sahad Javadpur; Jenny Wannholt; [2014]
  Nyckelord :Attachment; Child healthcare; Mother and child; Advanced nursing; Caring; Anknytning; Barnhälsovård; Mor och barn; Specialistsjuksköterska; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund:Anknytning är en relation som bildas mellan barn och föräldrar. Anknytningen handlar om ett samspel mellan barnets behov av att få omvårdnad och förälderns vilja och förmåga att ge omvårdnad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet postnatal omvårdnad.

Din email-adress: