Sökning: "postsecular"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet postsecular.

 1. 1. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Lika i värde, men olika värden : En kvalitativ och komparativ innehållsanalys av Feministiskt initiativs och Svenska kyrkans värden inom områdena mänskliga rättigheter och jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hanna Holgersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is based on the notion of "the postsecular society". I have identified both similar and dissimilar values within current and official publications regarding human rights and gender equality authored by the Swedish Feminist Party and the Church of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Kunskap om andras religion? : En kvalitativ läromedelsanalys om samtida perspektiv på svensk religionskunskapsundervining

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Liljeqvist Nathalie; [2015]
  Nyckelord :religionkunskaps undervisning; samtida kristendom; läromedel;

  Sammanfattning : This paper is based on a qualitative textbook analysis aiming to investigate what image four selected textbooks, designed for religious education course 1 in Swedish upper secondary school, gives about the Swedish citizen in relation to religion and Christianity, focused on Protestant and Orthodox orientations. And further discuss if it is recognizable and associated with the social context Swedish students live in today. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet postsecular.

Din email-adress: