Sökning: "postsekulär"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet postsekulär.

 1. 1. Förtrollande ateism? : En undersökning av hur ateism gestaltas i populärkultur - exemplet True Detective 1

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Erik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Advaita; ateism; Eva Illouz; messisasgestalter; mindfulness; nyateism; ny nyateism; postsekularitet; postsekulär; reflexivitet; Rust; Rustin Cohle; Sam Harris; scientism; sekularisering; subjektivering; Susan Blackmore; terapi; terapeutisk diskurs; Thomas Metzinger; Thomas Ziehe; True Detective; zenbuddhism.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande religionsvetenskapliga studie är att synliggöra hur betydande aspekter av livsåskådningskaraktär återspeglas i den populära tv-serien True Detective 1 – och med särskilt fokus på ateism undersöka och kartlägga en av tv-seriens karismatiska huvudkaraktärers perspektiv och positioneringar. I centrum står Rustin ”Rust” Cohle och dennes hållning, handlingar och tal. LÄS MER

 2. 2. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Västerländsk turism och föreställningar om tibetansk buddhism : En fältstudie om den västerländska turismens påverkan på den tibetanska lokalbefolkningen i Dharamsala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ida Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Appropriering; Postsekulär turism; Tibetansk Buddhism; Religion; Globalisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om hur västerländsk turism påverkar den tibetanska lokalbefolkningen och specifikt buddhismen i McLeod Ganj i norra Indien. Uppsatsen undersöker och kartlägger relationer mellan religiösa, politiska och ekonomiska intressen samt vad den tibetanska befolkningen tycker om en eventuell kommersialisering av deras buddhistiska kultur och religion. LÄS MER

 4. 4. Islam i postsekulär belysning: : En kvalitativ analys om religion och samhälle i Johannes Anyurus roman ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Zeljka Dusper; [2017]
  Nyckelord :Muslimer; Islam; Kvalitativ analys; Religion; Postsekulär; Offentliga rummet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att studera religion och samhälle i Johannes Anyurus roman De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Syftet är också att studera vilken roll religionen fyller i det offentliga rummet samt religionens förmåga att vara en konstruktiv resurs i samhället. LÄS MER

 5. 5. Sekularisering och Guds återkomst : Reflektioner om teologisk förändring i ett postsekulärt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lars Svensson; [2016]
  Nyckelord :Kristendom; modernitet; sekularisering; postsekulär; nyandlighet; politik; ateism;

  Sammanfattning : Abstract Efter upplysningen under 1700-talet har rationalitet och förnuftstro präglat samhällets utveckling. Den starka förnuftstro som var en del av upplysningsidealet har under 1900-talet lett till en växande religionskritik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet postsekulär.

Din email-adress: