Sökning: "prematur"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet prematur.

 1. 1. Föräldrar till barn som börjar livet på en neonatalavdelning : en litteraturöversikt om föräldrars upplevelser

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emily Henriksson; Andrea Sörehall; [2018]
  Nyckelord :Experience; Parents; Neonatal; Newborn; Premature; Upplevelse; Föräldrar; Neonatalvård; Nyfödd; Prematur;

  Sammanfattning : Att bli förälder förknippas ofta med en positiv upplevelse. För föräldrar till barn som börjar livet på en neonatalavdelning kan starten på föräldraskapet bli allt annat än förväntad. På en neonatalavdelning vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn och föräldrar ses som en självklar del i vårdteamet. LÄS MER

 2. 2. "Så liten och skör" : Syskon och föräldrars upplevelse av att få ett prematurt barn/syskon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :Family; Siblings; Premature; Premature birth; Neonatal; Trauma; Crisis; Attachment; Familj; Syskon; Prematur; För tidigt född; Neonatal; Trauma; Kris; Anknytning;

  Sammanfattning : Inledning: En prematur födsel framkallar ofta en kris i en familj, syskon blir oftast inte tillräckligt sedda i samband med att ett barn föds mycket för tidigt. Syftet med denna studie var att undersöka syskons och föräldrars upplevelse med ett särskilt fokus på syskonens upplevelse av att få ett extremt för tidigt fött syskon d.v.s. LÄS MER

 3. 3. Lungutveckling och surfaktant : lammets perinatala överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sara Folkesson; [2017]
  Nyckelord :lungembryologi; ovin; får; surfaktant;

  Sammanfattning : En lamning kräver ofta en hel del arbete av tackan och ibland även av djurägaren innan lammet piggnar till efter födseln och kan ta sig upp på egna ben för att dia. Komplikationer vid lamning är inte helt ovanligt och kan göra processen lång, uttröttande och smärtsam för både tacka och lamm. LÄS MER

 4. 4. Mammans behov av stöd vid vård av prematurt barn på neonatalvårdsavdelningen

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofie Karlqvist; Anja Sörhuus; [2017]
  Nyckelord :Mamma; Neonatal; Prematur; Sjuksköterska; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn födda före graviditetsvecka 37 benämns som prematura och kan komma att behöva vård på en neonatalvårdsavdelning. En mycket förtidig födsel kommer ofta oväntat. LÄS MER

 5. 5. Anknytning och prematura barn : En kvalitativ studie om hur sjuksköterskor arbetar på en neonatal avdelning för att stödja föräldrars anknytning till sina prematura barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emilie Steerling; [2017]
  Nyckelord :Prematur födsel; anknytning; prematur avdelning; London Neonatal Operational Delivery Network; sjuksköterskornas attityd; sjuksköterskornas roll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet prematur.

Din email-adress: