Sökning: "prematur"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet prematur.

 1. 1. Anknytning och prematura barn : En kvalitativ studie om hur sjuksköterskor arbetar på en neonatal avdelning för att stödja föräldrars anknytning till sina prematura barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emilie Steerling; [2017]
  Nyckelord :Prematur födsel; anknytning; prematur avdelning; London Neonatal Operational Delivery Network; sjuksköterskornas attityd; sjuksköterskornas roll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lungutveckling och surfaktant : lammets perinatala överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sara Folkesson; [2017]
  Nyckelord :lungembryologi; ovin; får; surfaktant;

  Sammanfattning : En lamning kräver ofta en hel del arbete av tackan och ibland även av djurägaren innan lammet piggnar till efter födseln och kan ta sig upp på egna ben för att dia. Komplikationer vid lamning är inte helt ovanligt och kan göra processen lång, uttröttande och smärtsam för både tacka och lamm. LÄS MER

 3. 3. Behavioural and emotional problems and physical activity in early school-age children born preterm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lotta Edvardsson; Johanna Drejare; [2017]
  Nyckelord :Preterm; children; emotional problems; behavioural problems; physical activity; CBCL; Prematur; barn; emotionella problem; beteendeproblem; fysisk aktivitet; CBCL;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the associations and differences regarding behaviour- and emotional problems and physical activity (PA) in early school-age children born preterm in comparison to children born full term. The sample consisted of 131 children at age 6-9 (mean age 7.8, including 54 % girls). LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av personalens stöd på en neonatalavdelning : En retrospektiv kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofie Gehlin; Kerstin Widahl; [2016]
  Nyckelord :Prematur; upplevelse; neonatalvård; stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av stöd och avsaknad av stöd från personalen då deras nyfödda barn vårdades på en neonatalavdelning. Bakgrund: När ett för tidigt fött barn eller sjukt barn är i behov av neonatalvård innebär det ofta en stor kris för föräldrarna. LÄS MER

 5. 5. Associationen mellan exponering av selektiva serotonin återupptagshämmare under graviditeten och ökad risk för prematur födelse och låg neonatal födelsevikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Evelina Kallander Lundström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Maternal depression drabbar mellan 5-10 % av alla gravida kvinnor. Det är vanligare än man tror att drabbas av depression under graviditeten och sjukdomen kan vara farlig för både mamman och fostret. Ungefär 2 av 3 kvinnor som tidigare har varit deprimerade har en ökad risk att drabbas av depression under graviditeten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet prematur.

Din email-adress: