Sökning: "press"

Visar resultat 1 - 5 av 1703 uppsatser innehållade ordet press.

 1. 1. Effekter av förpressad granflis för pelleteringsbarheten i en single pellet press

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Malm; [2018]
  Nyckelord :Pellet; pelleting; mechanical dewatering; thermal drying; hardness; single pellet press; Pellet; pelletering; mekanisk avvattning; termisk torkning; hållbarhet; hårdhet;

  Sammanfattning : I en värld med ökande koldioxidhalter i atmosfären och höjd medeltemperatur, råder det inga tvivel om att vi står inför en rad utmaningar för att minska användandet av bland annat fossila bränslen som generar skadliga utsläpp. Det finns många alternativ till oljebaserade bränslen, och ett som har ökat markant de senaste åren är bränslepellets. LÄS MER

 2. 2. Putin: Post Crimea, Pre Election. A Content Analysis of Vladimir Putin’s Many Faces in Swedish and Finnish Press during 2016.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Fanny Alice Thalén; [2017-11-21]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; kvantitativ innehållsanalys; Svenska Dagbladet; SvD; Hufvudstadsbladet; HBL; Vladimir Putin; Ryssland; Framing theory; quantitative content analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how Svenska Dagbladet and Hufvudstadsbladet framed Russia’s president Vladimir Putin during 2016 using framing theory. The study showed that the dominating overall frame was game framing in bothpublications. Putin, when mentioned, was often a side character. LÄS MER

 3. 3. Höras i media? Leg, tack! En kvantitativ innehållsanalys av representationen av ungdomar i Sveriges fem största tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Michaela Karlén; Lovisa Olsson; Shadi Rostamzadeh; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThis study is a media analysis of the representation of adolescents in Swedish news media, undertaken during the spring 2017.Theories about diversity and representation state that the media should reflect different groups of the society. As one of these groups young people have a right to be represented in the media. LÄS MER

 4. 4. KVINNAN I KONFLIKTEN Stridande soldat eller gråtande moder? En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svensk egenproducerad konfliktrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mia Holmberg Karlsson; Ellinor Svensson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this study is to acquire knowledge of how much and in what way women, compared to men, are portrayed in Swedish self-produced conflict reporting. The aim is to investigate the quantitative representation of the sexes and to conclude to what extent men and women get to play leading, subordinated or minor parts, and to what extent they get portrayed with stereotypical masculine and feminine attributes. LÄS MER

 5. 5. Middle Eastern Migration Through the Eyes of Czech Press

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hana Misove; [2017-10-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following thesis analyzes the coverage of Middle Eastern and African migration by two majorCzech newspapers, Blesk and MF Dnes. The articles which were analyzed were published duringFebruary 2017, 85 in total. They reported on Middle Eastern or African migration to Europe, as wellas immigration and asylum policy within the EU. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet press.

Din email-adress: