Sökning: "prestationsmått och hållbarhet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden prestationsmått och hållbarhet.

 1. 1. Är resultatkejsaren naken? : Utmaningar med att utvärdera hållbarheten av svenska biståndsprojekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jon Ariel Borgsö; Marcus Sebastian Sjökvist; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; evaluation; Results-Based Management; the Results Agenda; foreign aid; civil society.; Hållbarhet; utvärdering; resultatstyrning; resultatagendan; bistånd; civilsamhället.;

  Sammanfattning : Resultatstyrning är idag den centrala styrningsformen inom svenskt bistånd. På senare år har ett ökade fokus på resultatstyrning, kallat resultatagendan, kritiserats för hur frågor om långsiktighet och hållbarhet hamnar i skymundan med fokus på kvantitativa och kortsiktiga prestationsmått i utvärderingar. LÄS MER

 2. 2. SVENSKA PENSIONSFONDERS PRESTATION - En jämförelse mellan hållbara och traditionella fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Forssén; Therese Johansson; [2017-06-02]
  Nyckelord :Negativa externaliteter; SRI; Morningstar; prestationsmått och hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Omvärlden påverkas idag både av sociala och globala miljöutmaningar. Att fokusera på vinstmaximering är inte längre det enda målet för en verksamhet. Det handlar numera också om att skapa ett mervärde. Denna utveckling har lett till en kraftig utveckling av hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsstyrkort : Upplevda möjligheter och begränsningar i kommunal ledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Degerkvist; Cecilia Fogelberg Persson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Balanced Scorecard; SBSC; Public sector; Municipalities; Sustainable measures; Cause and effect relationship; Hållbarhetsstyrkort; Offentlig sektor; Kommuner; Hållbarhetsmått; Orsak- och verkansamband;

  Sammanfattning : Bakgrund och Syfte: Hållbarhet tar allt större plats i samhällsdebatten idag, vilket har lett till högre krav på kommunal hållbarhetsstyrning. Tidigare forskning lyfter fram balanserat styrkort som ett styrmedel för hållbarhetsstyrning. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility : En studie om hur CSR kan mätas

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mattias Lönn; Christoffer Holm; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Sustainability; Management Control; Performance Measurement; Corporate Social Responsibility; CSR; Hållbarhet; Verksamhetsstyrning; Prestationsmätning;

  Sammanfattning : Inledning Corporate Social Responsibility har under senare år uppmärksammats allt mer, inte minst inom energibranschen som blivit kritiserad för sin stora miljöpåverkan. Arbetssättet med CSR leder till en ökad samhällsnytta men allt fler företag väljer också att arbeta med konceptet i förhoppning om ökad lönsamhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet prestationsmått och hållbarhet.

Din email-adress: