Sökning: "price multiples"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden price multiples.

 1. 1. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

 2. 2. Relative Valuation – Accuracy of Corporate Valuation Using Multiples

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Einar Pétursson; [2016]
  Nyckelord :accuracy; comparable companies; EV EBITDA; multiples; P B; P EPS1; relative valuation; valuation; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates the accuracy of three different methods that are used to perform a relative valuation. I also study the valuation accuracy of the three most widely used multiples used within these methods, the enterprise value to EBITDA (EV/EBITDA), the forward-looking price per share to earnings per share (P/EPS1), and the price-book (P/B). LÄS MER

 3. 3. Aktieavkastningars relation till fundamental multiplar : En studie om fundamentala värdedrivare och prisanomalier på marknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Andreas Besterman; Mattias Larsson; [2016]
  Nyckelord :Relative valuation; fundamental multiples; mean-reversal; the efficient market hypothesis; regression valuation; value multiples; investment strategy; excess returns; Relativvärdering; fundamentala multiplar; mean-reversal; effektiva marknadshypotesen; regressionsvärdering; multiplar; investeringsstrategi; riskjusterad överavkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har påvisat möjligheter till riskjusterad överavkastning genom tillämpandet av multiplar i konstruerandet av portföljer med målsättning att fånga mean-reversal effekten. De genomförda studierna har dock inte beaktat teoretiskt bakomliggande fundamentala variabler. LÄS MER

 4. 4. Valuation of Securities on Inactive Markets

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Spyros Chrysanthakis; Nancy Morthala; Tatjana Zamani; [2013]
  Nyckelord :Valuation; inactive markets; inactively traded securities; illiquid markets; fair value;

  Sammanfattning : Background: The main topic of the master thesis is Valuation of Securities on Inactive Markets. Securities quoted on inactive market have been investigated to present how their fair value can be efficiently measured. LÄS MER

 5. 5. The relationship between volatility of price multiples and volatility of stock prices : A study of the Swedish market from 2003 to 2012

  Master-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE); Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

  Författare :Yue Yang; Viorica Gonta; [2013]
  Nyckelord :correlation; volatility; GARCH; price multiples; price-to-earnings ratio; price-to-book ratio; stock prices; linear regression; r square;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to examine the relationship between the volatility of price multiples and the volatility of stock prices in the Swedish market from 2003 to 2012. Our focus was on the price-to-earnings ratio and the price-to-book ratio. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet price multiples.

Din email-adress: