Sökning: "problem i kommunikationen"

Visar resultat 1 - 5 av 533 uppsatser innehållade orden problem i kommunikationen.

 1. 1. Framgångsrik hållbarhetskommunikation : Kommunikationens betydelse för miljöarbete inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johanna Bark; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhetskommunikation; Små och medelstora företag SME ; Klimatarbete; Miljöarbete;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att svara på frågeställningen om hur en klimatsatsning inom små och medelstora företag (SME) kommuniceras på bästa sätt och var i svårigheter kan ligga. Jämförelser görs också med liknande projekt som genomförts och de framgångsfaktorer de haft för att se om de går att överföras till de små och medelstora företagen i Halland, som ingår i denna studie. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelse av att vårdas på en akutmottagning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Kvarnsund; Lisa Frostfeldt; [2017]
  Nyckelord :Akutmottagning; deduktion; patientperspektiv; Travelbee; upplevelse; Emergency department; patient view; deduction; experience; Tavelbee;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är uppskattningsvis 2,5 miljoner svenskar som söker akutsjukvård på akutmottagningar per år (Socialstyrelsen, 2015). Detta gör att belastningen blir hög då resurser ofta saknas vilket bidrar till ökade väntetider. Patienters missnöje och organisatoriska problem är något som ofta framkommer i media. LÄS MER

 3. 3. Att tala eller icke tala?

  Magister-uppsats,

  Författare :Joakim Stenudd; Otto Karlsson; [2016-09-16]
  Nyckelord :Kommunikation; intraoperativ; kirurgi; anestesi; patientsäkerhet; WHO; CRM; Communication; intraoperative; surgery; anesthesia; patient safety; WHO; CRM;

  Sammanfattning : Background: Intraoperative communication plays a significant role in cooperation andpatient safety. Communication patterns between staff in operating rooms can be complex.Communication problems exist and the area is poorly investigated. When these problemsarise in the care setting, patient safety is compromised. LÄS MER

 4. 4. Jag jobbar som vanligt fast på surfplatta En studie om hur meningsfull den digitala lärresursen På Riktigt är för elevers lärande.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Sjöholm Skarin; [2016-09-14]
  Nyckelord :På Riktigt; digitala lärresurser; digitala läromedel; digitala verktyg; undervisning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : The research in this essay focus on På Riktigt, which is a digital learning resource produced by Lin Education. The aim for the study is to investigate how meaningful På Riktigt is for the students learning. LÄS MER

 5. 5. Arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelsers påverkan på tonen i externredovisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Larsson; Nathalie Persson; [2016-06-22]
  Nyckelord :Arbetstagarrepresentanter; positivt beskrivande ord; medarbetare och anställda.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Då samhället de senaste 50 åren gått från ettindustrisamhälle mot ett tjänstesamhälle har detta skifte medfört att värdesättandet avde anställda har ökat. För att föra de anställdas talan och ge dem möjlighet att påverkaarbetsgivarna används arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet problem i kommunikationen.

Din email-adress: