Sökning: "problem i naturen"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden problem i naturen.

 1. 1. Att synliggöra ekonomins påverkan på naturen: miljöräkenskaper i svensk politik 1966-2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nestor Morberg; [2018-06-28]
  Nyckelord :Nya mått på välstånd; Gröna nyckeltal; miljöräkenskaper; indikatorer; statistik; mått; BNP; ekonomi; miljö; ekologisk ekonomi; samhällets metabolism; Politics of Indicators; Science and Technology Studies; What’s the problem represented to be?; Herman Daly; Carol Bacchi; DPSIR; gröna nationalräkenskaper; Grönt BNP;

  Sammanfattning : This paper uses documents from the Swedish riksdag and public reports from 1966-2017 to map the development of ecological indicators in Sweden that complement the GDP-measure to show the level of environmental sustainability of society. It uses an ecological economic perspective which views the economy as a subsystem of the natural environment, and therefore pays special attention to physical indicators that show the exchange of energy, resources and waste and emissions between the economy and nature. LÄS MER

 2. 2. Grön klimatanpassning i fysisk planering : förslag till åtta gröna strategier för Mariestads klimatanpassningsplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mona Nilsson; [2018]
  Nyckelord :fysisk planering; grön klimatanpassning; långsiktig hållbarhet; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Just nu pågår en global uppvärmning. Forskning visar att det sker globala förändringar i klimatet till följd av de ökade koldioxidutsläpp som människan varit orsak till under 1900-talet. Globalt märks temperaturförändringarna tydligt genom stigande havsnivåer och minskningar av glaciär- och inlandsisar (Naturvårdsverket, 2016a). LÄS MER

 3. 3. Cirkulär Ekonomi - för att få livsmedelsbutiken svinnfri : En studie om hur livsmedelsbutiker kan minska sitt matsvinn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Bernsby; Camilla Sannehall; [2018]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Matsvinn; Livsmedelsbutiker; Hållbart företagande; Avfallshierarki;

  Sammanfattning : Mängden resurser som förbrukas i dagens samhälle är ett problem. I Sverige förbrukas resurser som motsvarar två och ett halvt jordklot. Det är en ohållbar utveckling och FN har bland annat satt upp målet att halvera avfallet fram till år 2030. LÄS MER

 4. 4. "Naturen sviker aldrig, den möter alltid" : - En kvalitativ intervjustudie om fysioterapeuters erfarenheter av att använda naturen i arbetet med personer med utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Julia Bremfält; Anja Vesterlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background  Long term sick leave due to stress-related diseases, including burnout syndrome, is an increasing problem in Sweden. A relatively new and sparsely studied treatment method is nature based therapy. Several clinics aim at rehabilitation of the burnout syndrome, where physiotherapist is one of the professions of a multimodal team. LÄS MER

 5. 5. Ekosystemtjänster från sjögräsängar i Östersjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jonas Hägg; [2018]
  Nyckelord :Östersjön; ekosystemtjänster; sjögräsängar; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Ecosystem services is a relatively unexplored term in environmental science and in the society as well. The concept can seem rather abstract and difficult to understand to the public but it does not have to be. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet problem i naturen.

Din email-adress: