Sökning: "processutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet processutveckling.

 1. 1. Automatiserad materialhantering : En explorativ studie om automation som medel för effektiviserad internlogistik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andreas Funck; Jens Henningsson; [2018]
  Nyckelord :Internlogistik; Materialhantering; Automation; Processutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på kandidatnivå, utfört på uppdrag av Meritor HVS AB i Lindesberg. Arbetet genomfördes under våren 2018 som ett examinationsmoment på högskoleingenjörsprogrammet inom innovativ produktion/logistik vid Mälardalens Högskolas akademi för innovation, design och teknik. LÄS MER

 2. 2. Processutveckling i ett tjänsteföretag med unik kvalitétsgaranti : Fallstudie vid Radonkonsult AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Kent Berglund; Andreas Roots; [2018]
  Nyckelord :Process; processkarta; processförbättring; flödesschema; kvalite; kvalité; kvalitet; ständiga förbättringar; förbättringar; utveckling; verksamhetsutveckling; verksamhet; kvalitetsgaranti; minska slöseri;

  Sammanfattning : I denna fallstudie kommer ett tjänsteföretags huvudprocess att undersökas. Processtyrning är identifierat som en viktig faktor för många organisationer och det finns flertal företag som har brister inom processerna. LÄS MER

 3. 3. Additiv tillverkning i metall och topologioptimering

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Anna Bousquet; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; Processutveckling; Maskinteknik; Konstruktion; Additiv tillverkning; Topologioptimering; Metall; 3D Print; 3D skrivare;

  Sammanfattning : This thesis project was conducted as a case study at Scania CV, a manufacturer of trucks, buses and industrial and marine engines. The project aimed to investigate how topology optimization can be used to design end products for metal additive manufacturing (AM). LÄS MER

 4. 4. Framtagning av ett vikt- och kostoptimerat styrkolonnfäste

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :Styrkolonnfäste; produktutveckling; koncept; MDH; Scania; viktoptimering; kostoptimering; lönsamhet; examensarbete och höghållfasta stål.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna rapport utgör resultatet av ett examensarbete på avancerad nivå inom produkt och processutveckling, som utförts åt Scania CV AB. Projektets syfte är undersöka och jämföra ett höghållfast stål med ett mjukt stål, samt undersöka lämplig tillverkningsmetod ur ett kost- och viktperspektiv på ett styrkolonnfäste. LÄS MER

 5. 5. Integrering av Lean-DMAIC för ett effektivare informationsflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Markus Saarela; Mats Bäckman; [2017]
  Nyckelord :Lean Production; Value Stream Mapping; Sex Sigma; DMAIC; Quality Management; Lean Production; Value Stream Mapping; Sex Sigma; DMAIC; Kvalitetsteknik;

  Sammanfattning : Throughout history companies have come to realize the importance of work revolving quality in order to remain competitive on the market. Process development is a natural part of quality management. There exists several different philosophies and tools to make use of in this work, examples are Lean Production and Six Sigma. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet processutveckling.

Din email-adress: