Sökning: "processutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet processutveckling.

 1. 1. Processutveckling i ett tjänsteföretag med unik kvalitétsgaranti : Fallstudie vid Radonkonsult AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Kent Berglund; Andreas Roots; [2018]
  Nyckelord :Process; processkarta; processförbättring; flödesschema; kvalite; kvalité; kvalitet; ständiga förbättringar; förbättringar; utveckling; verksamhetsutveckling; verksamhet; kvalitetsgaranti; minska slöseri;

  Sammanfattning : I denna fallstudie kommer ett tjänsteföretags huvudprocess att undersökas. Processtyrning är identifierat som en viktig faktor för många organisationer och det finns flertal företag som har brister inom processerna. LÄS MER

 2. 2. Additiv tillverkning i metall och topologioptimering

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Anna Bousquet; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; Processutveckling; Maskinteknik; Konstruktion; Additiv tillverkning; Topologioptimering; Metall; 3D Print; 3D skrivare;

  Sammanfattning : This thesis project was conducted as a case study at Scania CV, a manufacturer of trucks, buses and industrial and marine engines. The project aimed to investigate how topology optimization can be used to design end products for metal additive manufacturing (AM). LÄS MER

 3. 3. Framtagning av ett vikt- och kostoptimerat styrkolonnfäste

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :Styrkolonnfäste; produktutveckling; koncept; MDH; Scania; viktoptimering; kostoptimering; lönsamhet; examensarbete och höghållfasta stål.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna rapport utgör resultatet av ett examensarbete på avancerad nivå inom produkt och processutveckling, som utförts åt Scania CV AB. Projektets syfte är undersöka och jämföra ett höghållfast stål med ett mjukt stål, samt undersöka lämplig tillverkningsmetod ur ett kost- och viktperspektiv på ett styrkolonnfäste. LÄS MER

 4. 4. Integrering av Lean-DMAIC för ett effektivare informationsflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Markus Saarela; Mats Bäckman; [2017]
  Nyckelord :Lean Production; Value Stream Mapping; Sex Sigma; DMAIC; Quality Management; Lean Production; Value Stream Mapping; Sex Sigma; DMAIC; Kvalitetsteknik;

  Sammanfattning : Throughout history companies have come to realize the importance of work revolving quality in order to remain competitive on the market. Process development is a natural part of quality management. There exists several different philosophies and tools to make use of in this work, examples are Lean Production and Six Sigma. LÄS MER

 5. 5. Processutveckling : En fallstudie om VSM kombinerat med diskret händelsestyrd simulering kan effektivisera lastningsprocessen hos en logistikverksamhets hamnterminal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Jonathan Bertilsson; Kristoffer Bodin; [2017]
  Nyckelord :Value stream mapping; discrete event simulation; process development; Value stream mapping; diskret händelsestyrd simulering; processutveckling;

  Sammanfattning : För att upprätthålla sin konkurrenskraft krävs det idag att ett fokus läggs på att ständigt förbättra sina processer inom organisationen. Detta faller sig logiskt, men att ta fram underlag för vilka förbättringsåtgärder som bör implementeras till processen kan vara svårt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet processutveckling.

Din email-adress: