Sökning: "produkt påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden produkt påverkan.

 1. 1. Digital spelifiering som pedagogiskt hjälpmedel En studie av lärandeeffekt hos elever med inlärningssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lisa Angervall; Elisabet Möller; [2017-09-05]
  Nyckelord :Digital spelifiering; lärande; spelelement; inlärningssvårigheter;

  Sammanfattning : Digital gamification is a concept that is becoming more frequently applied in varying types oforganizations. Gamification has generally been shown to contribute to an increasedcommitment with users of gamified products. One target group having a great need of beingengaged and motivated is school students with learning disabilities. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande i agil systemutveckling : En komparativ studie mellan mjukvaruverksamheter i Karlskronaregionen och om hur de ser på värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Rojas Dennis; [2017]
  Nyckelord :Agile; Value creation; Software development process; Software Value Map; Agil; Värdeskapande; Mjukvaruprocess utveckling; Software Value Map;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras fem mjukvaruverksamheter om hur de tolkar och hur de skapar värde i sina mjukvaruprocesser. Analysen tar upp hur modellen Software Value Map kan användas som hjälpmedel för olika besluttaganden vid värdeskapande. Syftet är att förstå hur olika beslutstagande påverkar värde utfallet i varje leverans och produkt. LÄS MER

 3. 3. Fuktsäkra parallelltak - En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Oscar Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; Parallelltak; Wufi; Variabel ångbroms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do that, it is important to avoid mould growth. LÄS MER

 4. 4. Nya ISO 14001 och dess utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Thea Brorson; [2017]
  Nyckelord :ISO 14001; miljöledningssystem; ISO 14001:2015; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : ISO 14001 is a standard for environmental management systems and is the most commonly used one worldwide. The standard is used in all different industries to manage companies’ and organisations’ environmental impact. After a revision of the standard a new version was realised in 2015. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering och effektivisering av inköpsprocesser för små- och medelstora företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Mattias Lundström; Victoria Moberg; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; informationshantering; inköp; SMF; processförbättring; effektivisering; flexibilitet.;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett växande begrepp som principiellt innebär omvandling från manuellt till digitalt. Nu har även tillverkningsindustrin börjat angripa denna teknologiska utveckling för att förbättra organisationens processer vilket ska öka mervärdet till kunden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet produkt påverkan.

Din email-adress: