Sökning: "produkt påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden produkt påverkan.

 1. 1. Digital spelifiering som pedagogiskt hjälpmedel En studie av lärandeeffekt hos elever med inlärningssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lisa Angervall; Elisabet Möller; [2017-09-05]
  Nyckelord :Digital spelifiering; lärande; spelelement; inlärningssvårigheter;

  Sammanfattning : Digital gamification is a concept that is becoming more frequently applied in varying types oforganizations. Gamification has generally been shown to contribute to an increasedcommitment with users of gamified products. One target group having a great need of beingengaged and motivated is school students with learning disabilities. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande i agil systemutveckling : En komparativ studie mellan mjukvaruverksamheter i Karlskronaregionen och om hur de ser på värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Rojas Dennis; [2017]
  Nyckelord :Agile; Value creation; Software development process; Software Value Map; Agil; Värdeskapande; Mjukvaruprocess utveckling; Software Value Map;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras fem mjukvaruverksamheter om hur de tolkar och hur de skapar värde i sina mjukvaruprocesser. Analysen tar upp hur modellen Software Value Map kan användas som hjälpmedel för olika besluttaganden vid värdeskapande. Syftet är att förstå hur olika beslutstagande påverkar värde utfallet i varje leverans och produkt. LÄS MER

 3. 3. Fuktsäkra parallelltak - En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Oscar Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; Parallelltak; Wufi; Variabel ångbroms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do that, it is important to avoid mould growth. LÄS MER

 4. 4. Processtiders påverkan på kalkyleringsresultatet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Sundqvist; Simon Petersson; [2017]
  Nyckelord :process; product costing; financial management; time study; process mapping; Process; produktkalkyl; finanshantering; tidsstudie; processkartläggning;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to investigate how an enterprise pre-calculate correspond withthe measured post-calculate. This is important for the company as the product should not besold for a too low or at a too high price. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring i etiska företag : en fallstudie av The Smiling Group AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linnea Göransdotter; Rasmus Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Fairtrade; etiska företag; marknadsföring; marknadsföringsmix; marknadsmix; 4P-modellen; P-modellen;

  Sammanfattning : Marknadsföring är viktigt för att kommunicera hur ett företag skapar och kan leverera värde. Ett vanligt sätt för företag att marknadsföra sig är genom 4P-modellen där fokus ligger på produkt, pris, plats och påverkan. Ett annat sätt för företag att kommunicera sitt värde är genom olika märkningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet produkt påverkan.

Din email-adress: