Sökning: "produkt påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden produkt påverkan.

 1. 1. Digital spelifiering som pedagogiskt hjälpmedel En studie av lärandeeffekt hos elever med inlärningssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lisa Angervall; Elisabet Möller; [2017-09-05]
  Nyckelord :Digital spelifiering; lärande; spelelement; inlärningssvårigheter;

  Sammanfattning : Digital gamification is a concept that is becoming more frequently applied in varying types oforganizations. Gamification has generally been shown to contribute to an increasedcommitment with users of gamified products. One target group having a great need of beingengaged and motivated is school students with learning disabilities. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande i agil systemutveckling : En komparativ studie mellan mjukvaruverksamheter i Karlskronaregionen och om hur de ser på värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Rojas Dennis; [2017]
  Nyckelord :Agile; Value creation; Software development process; Software Value Map; Agil; Värdeskapande; Mjukvaruprocess utveckling; Software Value Map;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras fem mjukvaruverksamheter om hur de tolkar och hur de skapar värde i sina mjukvaruprocesser. Analysen tar upp hur modellen Software Value Map kan användas som hjälpmedel för olika besluttaganden vid värdeskapande. Syftet är att förstå hur olika beslutstagande påverkar värde utfallet i varje leverans och produkt. LÄS MER

 3. 3. Fuktsäkra parallelltak - En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Oscar Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; Parallelltak; Wufi; Variabel ångbroms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do that, it is important to avoid mould growth. LÄS MER

 4. 4. Processtiders påverkan på kalkyleringsresultatet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Sundqvist; Simon Petersson; [2017]
  Nyckelord :process; product costing; financial management; time study; process mapping; Process; produktkalkyl; finanshantering; tidsstudie; processkartläggning;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to investigate how an enterprise pre-calculate correspond withthe measured post-calculate. This is important for the company as the product should not besold for a too low or at a too high price. LÄS MER

 5. 5. From Patchwork to Appliqué : Exploring Material Properties Through an Interaction Design Remake

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Moa Bergsmark; [2017]
  Nyckelord :NFC; Tangible programming; Programming for Children; Design remake;

  Sammanfattning : Materials and materiality in interaction design has become more and more important perspectives within the field. Material explorations of a specific material could contribute to this ongoing discussion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet produkt påverkan.

Din email-adress: