Sökning: "produktivitet byggbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden produktivitet byggbranschen.

 1. 1. Ordning och reda på byggarbetsplatsen - För en effektivare produktion

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :DAVID BROMS; MARTIN PERSSON; [2017]
  Nyckelord :ordning och reda; individens ansvar; lean production; verksamhetsledning;

  Sammanfattning : Dagens byggarbetsplatser kan upplevas som stökiga och oorganiserade, vilket kan leda till ineffektiva processer, bristfällig säkerhet och onödigt arbete. I byggbranschen finns många riktlinjer kring hur en verksamhet ska eller bör bedrivas, men trots detta upplever branschen brister i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Rondering i byggbranschen - Ett verktyg för effektivt ledarskap

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Sakarias Hultin; [2017]
  Nyckelord :Systematik; tydlighet; ledarskap; arbetsledning; arbetsledare; effektivitet; produktivitet; KASAM; implementering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har haft en kraftig utveckling mot större företag och större, mer komplexa projekt som har ökat behovet för mer effektiva styrverktyg. En viktig del för att nå framgång är en effektiv arbetsledning. Rondering väcker liv i och utvecklar det gamla konceptet ”management by walking around”. LÄS MER

 3. 3. Träkomponenttillverkning i byggbranschen : en marknadsundersökning om prefabricerade huskomponenter och byggelement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Viktor Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Marknadsundersökning; Prefabricerat byggande; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Service dominant logic; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring;

  Sammanfattning : År 2016 var det tredje året i rad då det noterades rekord på jordens medeltemperatur. Klimatförändringar förklaras till stor del av utsläpp av växthusgaser och användandet av fossila bränslen och icke förnybara resurser. LÄS MER

 4. 4. Analys av störningsmoment i byggproduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefin Grahn; [2017]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; icke värdeskapande tid; icke värdeskapande aktiviteter; produktivitet byggbranschen; produktivitetsutveckling byggbranschen; effektivitet byggbranschen; slöseri; störningsmoment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. LÄS MER

 5. 5. Sortera, strukturera och städa: Praktiskt implementering av 5S på SME-företag inom anläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Björn Olvon; Magnus Ottosson; [2017]
  Nyckelord :SME; 5S; Lean construction; Lean production; anläggning; Lean;

  Sammanfattning : Syfte: Den svenska byggbranschen tampas med EU:s högsta byggkostnader, låg effektivitet och växande utländsk konkurrens. Anläggningsbranschen är särskilt drabbad. Små- och medelstora företag (SME-företag) har av begränsade möjligheter att implementera metoder för att effektivisera produktionen och kan därför behöva stöd med detta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet produktivitet byggbranschen.

Din email-adress: