Sökning: "produktivitet byggbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden produktivitet byggbranschen.

 1. 1. Träkomponenttillverkning i byggbranschen : en marknadsundersökning om prefabricerade huskomponenter och byggelement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Viktor Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Marknadsundersökning; Prefabricerat byggande; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Service dominant logic; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring;

  Sammanfattning : År 2016 var det tredje året i rad då det noterades rekord på jordens medeltemperatur. Klimatförändringar förklaras till stor del av utsläpp av växthusgaser och användandet av fossila bränslen och icke förnybara resurser. LÄS MER

 2. 2. Analys av störningsmoment i byggproduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefin Grahn; [2017]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; icke värdeskapande tid; icke värdeskapande aktiviteter; produktivitet byggbranschen; produktivitetsutveckling byggbranschen; effektivitet byggbranschen; slöseri; störningsmoment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. LÄS MER

 3. 3. Sortera, strukturera och städa: Praktiskt implementering av 5S på SME-företag inom anläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Björn Olvon; Magnus Ottosson; [2017]
  Nyckelord :SME; 5S; Lean construction; Lean production; anläggning; Lean;

  Sammanfattning : Syfte: Den svenska byggbranschen tampas med EU:s högsta byggkostnader, låg effektivitet och växande utländsk konkurrens. Anläggningsbranschen är särskilt drabbad. Små- och medelstora företag (SME-företag) har av begränsade möjligheter att implementera metoder för att effektivisera produktionen och kan därför behöva stöd med detta. LÄS MER

 4. 4. Leveransplanering och uppföljning - En fallstudie av materialleveranserna vid stomresning i ett byggprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Liam Elofsson; Philip Dajcman; [2017]
  Nyckelord :Leveransplanering; Supply Chain Management; produktivitet; lossning; bygglogistik; icke-värdeskapande aktiviteter.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Leveransplanering och uppföljning – En fallstudie av materialleveranserna vid stomresning i ett byggprojekt Författare: Philip Dajcman & Liam Elofsson Handledare: Stefan Olander, Institutionen för byggproduktion Lunds Tekniska Högskola Marcus Minnaren, Arbetschef MVB AB. Examinator: Radhlinah Aulin. LÄS MER

 5. 5. Productivity in construction production for wheel excavators

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jennifer Bihagen; David Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Byggbranschen; produktivitet; stillestånd; byggteknik; byggproduktion; grävmaskin;

  Sammanfattning : Byggbranschen har en låg produktivitetsutveckling i jämförelse med andra industribranscher. Den låga produktivitetsnivån medför stora kostnader för byggföretagen. För att vända trenden krävs det en kartläggning av nuvarande produktivitet för att sedan kunna genomföra en förändring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet produktivitet byggbranschen.

Din email-adress: