Sökning: "produktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 597 uppsatser innehållade ordet produktivitet.

 1. 1. Medarbetarsamtal - Ett kafferep eller någonting nödvändigt? En fallstudie om uppfattningen av medarbetarsamtal i eventföretaget Got Event

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Näslund; Rebecka Pettersson; [2017-08-30]
  Nyckelord :medarbetarsamtal; kommunikation; isomorfism; hierarki; feedback;

  Sammanfattning : Medarbetarsamtal kan ses som en självklarhet i dagens organisationer och även som ett braverktyg för att behålla och utveckla sin befintliga personal. Samtidigt sker det idag en ständig diskussion i organisationer kring dessa samtal. LÄS MER

 2. 2. Arbetstidsförkortningens ideologiska rationalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jakob Asph Dahlin; Jonas Fäldt; [2017-01-24]
  Nyckelord :sex timmars arbetsdag; arbetstidsförkortning; diskurs; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur införandet av sex timmars arbetsdag inom socialtjänsten diskuterats bland politiker och tjänstepersoner. Dessutom har vi analyserat vad som ligger till grund för den undersökta diskussionen och vad för roll den kan komma att spela i en bredare social kontext. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och effektivisering av den interna materialförsörjningskedjan : - en fallstudie hos LKAB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Thorsell; Adam Larsson; [2017]
  Nyckelord :Automatisering; RFID; Internet of things; IoT; streckkod; ID-märkning; ID-tagg; logistik; effektivisering; flödeskedja; supply chain; försörjningskedja;

  Sammanfattning : Det blir allt viktigare med en väl fungerande flödeskedja som kan hantera material och tjänster på ett så effektivt sätt som möjligt. Studier visar på att det är flödeskedjorna som konkurrerar med varandra och inte företagen, vilket medför att kedjorna behöver vara konkurrenskraftiga. LÄS MER

 4. 4. Telework : En longitudinell studie av de faktorer som påverkar upplevd produktivitet vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Armin Haskovic; Andreas Brösemyr; [2017]
  Nyckelord :Telework; Produktivitet; Longitudinell studie; Distansarbete; Paradoxer;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kring ämnet telework har visat på motsägelsefulla resultat gällande bland annat produktivitet hos den teleworkande individen. Denna studie undersöker produktiviteten hos individer som tillämpar teleworking i viss grad. LÄS MER

 5. 5. Endometrios påverkan på livskvalitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Nordgren; Sanna Forsgren; [2017]
  Nyckelord :endometriosis; quality of life; endometrios; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som uppskattas drabba 10 procent av alla personer med livmoder i fertil ålder. Sjukdomen har setts påverka flera aspekter i livet och kan orsaka stort lidande hos individen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet produktivitet.

Din email-adress: