Sökning: "produktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 606 uppsatser innehållade ordet produktivitet.

 1. 1. Digital Nomad Lifestyle : A field study in Bali

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Julia Haking; [2018]
  Nyckelord :Digital nomad; knowledge society; knowledge spillover; entrepreneurial mindset; virtual knowledge work; gig economy; freedom; digital nomad community; Bali;

  Sammanfattning : The digital age has unleashed limitless opportunities and transformed how we work, play and live. As a result, more people embrace the digital nomad lifestyle to fulfill both personal and professional goals. This research assesses the advantages and disadvantages that are associated with this lifestyle. LÄS MER

 2. 2. Informationsstyrning av materialhantering för intern tredjepartslogistik : - En fallstudie vid JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Öster; [2018]
  Nyckelord :Intern tredjepartslogistik; materialhanteringsprocessen; processer; informationsflöde; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : Byggsektorn kännetecknas av låg produktivitet och höga produktionskostnader samtidigt som behovet att effektivisera byggandet är stort. Ett byggprojekts materialförsörjning är en komplex uppgift som är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet. LÄS MER

 3. 3. EFFEKTIVSERING AV DET SOCIALA ARBETET - socialsekreterares upplevelser av att arbeta med ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Abdullah Al-juboori; Malin Sandén; [2018]
  Nyckelord :Effektivisering; Effektiviseringskrav; Ekonomiskt bistånd; Kvalité; New Public Management; Produktivitet; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research social workers’ experiences of the efficiency in their work within the field of financial assistance. Furthermore, the study aims to examine whether the requirements of efficiency affect the way they execute their work. LÄS MER

 4. 4. Vatten – en vattendelare: En utforskande fallstudie om multisektoriellt samarbete rörande vattenförvaltning i ljuset av den rådande utvecklingsdiskursen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jeanna Isacson; [2018]
  Nyckelord :Agenda 2030; Development; Human Rights; Multi-sectoral Partnerships; Multisektoriellt samarbete; Mänskliga rättigheter; Post-developmenteori; Post-development Theory; Tanzania; Utveckling; Vattenförvaltning; Water Stewardship; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore if multi-sectoral partnerships regarding water stewardship strengthens or weakens the view of the right to water, in the light of the current development discourse. Based on a single case study with embedded units the phenomenon, multi-sectoral partnerships regarding water stewardship, is explored in the given context of the case, which is the Kilimanjaro Water Stewardship Platform (KWSP). LÄS MER

 5. 5. Medarbetarsamtal - Ett kafferep eller någonting nödvändigt? En fallstudie om uppfattningen av medarbetarsamtal i eventföretaget Got Event

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Näslund; Rebecka Pettersson; [2017-08-30]
  Nyckelord :medarbetarsamtal; kommunikation; isomorfism; hierarki; feedback;

  Sammanfattning : Medarbetarsamtal kan ses som en självklarhet i dagens organisationer och även som ett braverktyg för att behålla och utveckla sin befintliga personal. Samtidigt sker det idag en ständig diskussion i organisationer kring dessa samtal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet produktivitet.

Din email-adress: