Sökning: "produktivitetsutveckling byggbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden produktivitetsutveckling byggbranschen.

 1. 1. Analys av störningsmoment i byggproduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefin Grahn; [2017]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; icke värdeskapande tid; icke värdeskapande aktiviteter; produktivitet byggbranschen; produktivitetsutveckling byggbranschen; effektivitet byggbranschen; slöseri; störningsmoment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. LÄS MER

 2. 2. Productivity in construction production for wheel excavators

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jennifer Bihagen; David Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Byggbranschen; produktivitet; stillestånd; byggteknik; byggproduktion; grävmaskin;

  Sammanfattning : Byggbranschen har en låg produktivitetsutveckling i jämförelse med andra industribranscher. Den låga produktivitetsnivån medför stora kostnader för byggföretagen. För att vända trenden krävs det en kartläggning av nuvarande produktivitet för att sedan kunna genomföra en förändring. LÄS MER

 3. 3. Systematic technological development in bridge construction

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Byggvetenskap

  Författare :ANNIKA JÖNSSON; JOHANNA GLANZMANN; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen präglas av låg produktivitetsutveckling. Lean är en välkänd förbättringsstrategiför ett enskilt företag som används inom tillverkningsindustrin för att öka produktiviteten. LÄS MER

 4. 4. Continuous Improvements – The Key to Industrial Construction in Practice? : A case study at a large Swedish construction firm

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :VICTOR ATTERSTRÖM; HENRIC THEORIN; [2014]
  Nyckelord :Industrial construction; lean; continuous improvements; production; flow; productivity; Industriellt byggande; lean; ständiga förbättringar; produktion; flow; produktivitet;

  Sammanfattning : Byggindustrin har länge tampats med en undermålig produktivitetsutveckling i förhållande till andra industrier och då speciellt processindustrin. Det har gjorts många försök att industrialisera byggandet för att dra nytta av standardiserade produkter och processer, i Sverige mest utmärkande under 60-talets miljonprogram vilket var kraftigt influerat av dåtidens rådande produktionsfilosofi - massproduktion. LÄS MER

 5. 5. Produktivitet med fokus på yrkesarbetare : En komparativ studie av fyra byggprojekt med avseende på mjuka faktorer

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Joakim Honkanen; Henrik Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :productivity; skilled workers; production; soft factors; incentives; communication; competence; commitment; teamwork; psychosocial work environment; produktivitet; yrkesarbetare; produktion; mjuka faktorer; incitament; kommunikation; kompetens; engagemang; team; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I en rapport från Konjunkturinstitutet (2010) framkommer att produktivitets-utvecklingen i den svenska byggbranschen stått still sen mitten på 90-talet. Detta samtidigt som övriga näringslivet ökat sin produktivitet kraftigt under samma period. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet produktivitetsutveckling byggbranschen.

Din email-adress: