Sökning: "prognoser"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade ordet prognoser.

 1. 1. Impact of different atmospheric forcings on surface mass balance estimates in Greenland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Stina Olandersson; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; surface mass balance; Greenland; climate models; numerical weather prediction models; surface energy balance; Arctic; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Greenland Ice sheet (GIS) is the second largest ice sheet on Earth and thus stores a large amount of Earths freshwater. Because of climate change and the Arctic amplification, GIS is experiencing changes and increased melt rates. The total mass budget determines the amount of sea level rise caused by input from freshwater from the GIS. LÄS MER

 2. 2. Recurrent neural networks in electricity load forecasting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Samiul Alam; [2018]
  Nyckelord :Recurrent neural networks electricity load forecasting lstm renewable energy;

  Sammanfattning : In this thesis two main studies are conducted to compare the predictive capabilities of feed-forward neural networks (FFNN) and long short-term memory networks (LSTM) in electricity load forecasting. The first study compares univariate networks using past electricity load, as well as multivariate networks using past electricity load and air temperature, in day-ahead load forecasting using varying lookback periods and sparsity of past observations. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie av kontrollerad elbilsladdning och dess påverkan på elnätet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Sebastian Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kontrollerad elbilsladdning; effektreducering; fallstudie; Hyllie elområde; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att i ett lokalt elnät undersöka hur laddningen av elbilar påverkar lastmönster i elnätet, både i nuläget och i framtida simulerade situationer. Samt undersöka vilken potential det finns att flytta laddningen över tid i testområdet i Hyllie, Malmö. LÄS MER

 4. 4. Kvantitativa prognoser : Tillvägagångssätt för en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Johansson; John Rautiainen; [2018]
  Nyckelord :Forecasting; Forecasting process; Demand forecasting; Material planning; Prognoser; Prognostiseringsprocessen; Efterfrågeprognoser; Materialplanering;

  Sammanfattning : En effektiv materialhantering har en viktig del i hur konkurrenskraftig en organisation är och att utveckla sina arbetssätt inom detta område är en kontinuerlig utmaning. I en organisation utgör lagerhållning av varor en av de mest väsentliga logistikkostnaderna. Ett sätt att reducera dessa kostnader är genom prognostisering. LÄS MER

 5. 5. Exploring Machine Learning for Supplier Selection : A case study at Bufab Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Allgurin; Filip Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Course: Degree project in Logistics, the Business Administration and Economics Programme Authors: Adam Allgurin and Filip Karlsson Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: Exploring Machine Learning for Supplier Selection – A case study at Bufab Sweden AB   Background: One of the most important parts of purchasing management is the selection of suppliers due to suppliers’ ability to greatly affect the performance of the supply chain. Selecting the right supplier(s) can be a complex process where there can be many number of variables, both quantitative and qualitative, to consider. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet prognoser.

Din email-adress: