Sökning: "prognoser"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet prognoser.

 1. 1. The Biogas Sector Development : Current and future trends in Western and Northern Europe

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Laurent Geerolf; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following study attempts to provide a comparative analysis of the biogas production activities in 15 countries in Western and Northern Europe. The goal is, for each country, to gather all the available information about the present status of the biogas sector and then to evaluate the possible trends for future development in terms of main biogas production pathways, valorization, volumes, market dynamics, etc. LÄS MER

 2. 2. Formella styrsystem i gasellföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lina Bunce; Eva Jakobsson; Louise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Gazelle companies; Management control systems; Financial control; Growth; Formal control systems; Mechanical control systems; Organic control systems.; Gasellföretag; Verksamhetsstyrning; Ekonomistyrning; Tillväxt; Formella styrsystem; Mekaniska styrsystem; Organiska styrsystem;

  Sammanfattning : Begreppet gaseller har fått en allt större betydelse sedan det introducerades av Birch år 1979. Gasellföretags utmaning är att de arbetar under en hög tillväxt. Att ständigt bibehålla en snabb tillväxt och hög prestanda blir allt svårare när det sker i en oförutsebar miljö. LÄS MER

 3. 3. Olympisk prognos : En jämförelse av prediktionsmodeller för medaljfördelningen i de olympiska vinterspelen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Anna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Linjär regression; poissonregression; negativ binomialregression; prediktion; olympiska spelen;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder olika metoder för att modellera olympisk framgång, genom att konstruera och utvärdera olika prediktionsmodeller som ämnar prognostisera antalet medaljer som länder förväntas vinna i vinter-OS. Uppsatsen undersöker fyra huvudsakliga frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Osäker tid, osäker budget? En studie om hantering av osäkerhet i kommunala budgeten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hampus Hägerström; Pernilla Holzner; [2017-01-30]
  Nyckelord :kommunal budget; planering under osäkerhet; prognoshantering; flyktingkris;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur kommuner i budgetdokument har hanterat den osäkerhet somMigrationsverket har förmedlat i sina prognoser för 2015 och huruvida kommunerna harhanterat osäkerheten som ett problem. Utifrån tidigare forskningsunderlag om budgetanvändes en dokumentanalys där budgetdokument, årsredovisningar och prognoserundersöktes. LÄS MER

 5. 5. Forecasting Non-Maturing Liabilities

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Adrian Ahmadi-Djam; Sean Belfrage Nordström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With ever increasing regulatory pressure financial institutions are required to carefully monitor their liquidity risk. This Master thesis focuses on asserting the appropriateness of time series models for forecasting deposit volumes by using data from one undisclosed financial institution. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet prognoser.

Din email-adress: