Sökning: "prognoser"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet prognoser.

 1. 1. Osäker tid, osäker budget? En studie om hantering av osäkerhet i kommunala budgeten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hampus Hägerström; Pernilla Holzner; [2017-01-30]
  Nyckelord :kommunal budget; planering under osäkerhet; prognoshantering; flyktingkris;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur kommuner i budgetdokument har hanterat den osäkerhet somMigrationsverket har förmedlat i sina prognoser för 2015 och huruvida kommunerna harhanterat osäkerheten som ett problem. Utifrån tidigare forskningsunderlag om budgetanvändes en dokumentanalys där budgetdokument, årsredovisningar och prognoserundersöktes. LÄS MER

 2. 2. Forecasting Non-Maturing Liabilities

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Adrian Ahmadi-Djam; Sean Belfrage Nordström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With ever increasing regulatory pressure financial institutions are required to carefully monitor their liquidity risk. This Master thesis focuses on asserting the appropriateness of time series models for forecasting deposit volumes by using data from one undisclosed financial institution. LÄS MER

 3. 3. Inflation Forecasting in Sweden using Single Hidden Layer Feedforward Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ulf Sefastsson; Per Sefastsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inflation affects many economic processes, and it is therefor crucial for economic agents to have reliable forecasts of it. In this thesis, single hidden layer feedforward artificial neural networks were used to predict the year-on-year consumer price index inflation rate in Sweden for the period 2013-01-01 – 2016-06-30. LÄS MER

 4. 4. GDP forecasting and nowcasting : Utilizing a system for averaging models to improve GDP predictions for six countries around the world

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Otto Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Forecast evaluation; Nowcast; GDP; Vector autoregression; Machine learning; System for averaging models;

  Sammanfattning : This study was issued by Swedbank because they wanted too improve their GDP growth forecast capabilites.  A program was developed and tested on six countries; USA, Sweden, Germany, UK, Brazil and Norway. LÄS MER

 5. 5. Robust översvämningshantering under osäkerhet i framtida förtätning och klimatförändring - Ett förslag på beslutsanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Tove Rydén Sonesson; Hannah Rosenqvist; [2017]
  Nyckelord :Klimatförändringar; scenarier; förtätning; djup osäkerhet; robust beslutsfattande; beslutsanalys; MKA; TOPSIS; pluviala översvämningar; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The outcomes of flood management are uncertain since climate change and urban densification are expected to result in higher amounts of surface runoff, and both these changes are subject to uncertainty. When uncertainty is deep, there is a need for strategies to treat uncertainty, e.g. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet prognoser.

Din email-adress: